Otsing

September 2022 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Mind on ikka kõnetanud prohvet Jeremija lause: Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal (Jr 15:16).
Misjonär Paulus rõhutab, et evangeeliumi kuulutuse läte on Kristuse sõna: ...usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu (Rm 10:17). Oma ülempreesterlikus palves ütles Jeesus: Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma (Jh 17:20). Uue Testamendi kirjade sagedane teema on: Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! (Kl 3:16).

See paneb küsima, kas minu kuulutuse kaudu kostab Kristuse sõna?

See paneb küsima: kas minu kuulutuse kaudu kostab Kristuse sõna?
Sügise saabumisel võime rõõmustada, et alanud kooliaeg on toonud EKB Liidu kogudustes paljud suurema innuga Jumala sõna õppima. Saame tänada Jumalat oma Seminari ja piiblikooli eest ning paluda õnnistust kõigile õppijaile ja neile, kellel on mandaat õpetada.


Kristuse sõna elab meie seas rikkalikult siis, kui me seda loeme, uurime, õpime. Selleks avame igal jumalateenistusel Piibli, see sõna on meie jutluste aluseks. Samuti soovime, et Piibel oleks rikkalikult esindatud ka meie laulutekstides. Pühakirja terviklikumat vaatlust aitavad silme ees hoida kirikuaasta, vendluse „Piiblilugemise kalender“, raadiosaated „Piiblivõti“, „Piibel kaanest kaaneni“ jne. Seda kõike võime Jeremija kombel neelata ja sellest rõõmu tunda ning juhatust kogeda.
Muidugi ei tohi eesmärgiks seada üksnes Jumala sõna kogumist, vaid seda tuleb kuulutada ja teistega jagada. Samal ajal toob meediatööstus lakkamatult uudiseid kogu laiast maailmast. Meiegi püüame olla hästi informeeritud ja sündmustega kursis ning ilmselt räägime suurel sõnavabaduse ajal kaasa paljudel teemadel, harjutades mõtte- ja sõnade teravust. Kui palju jääb selle kõige juures ruumi Kristuse sõnale? Kas seda on piisavalt, et toita meie usku? Kas me usk kasvab või kahaneb? Kas meie elus valmib Püha Vaimu vili?
Algkogudusest öeldakse, et nemad püsisid apostlite õpetuses. Apostlid ise olid selle omandanud Jeesuse kuulutustöö läbi, olles temaga kaasas üle kolme aasta. Ka kinnitas Jeesus neile, et Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud (Jh 14:26).
Elava ja päästva usu sündimise ja kasvamise vajalik raamtingimus on Kristuse sõna. Olgem hoolsad seda kuulutama!

 

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke