Otsing

September 2022 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Mind on ikka kõnetanud prohvet Jeremija lause: Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal (Jr 15:16).
Misjonär Paulus rõhutab, et evangeeliumi kuulutuse läte on Kristuse sõna: ...usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu (Rm 10:17). Oma ülempreesterlikus palves ütles Jeesus: Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma (Jh 17:20). Uue Testamendi kirjade sagedane teema on: Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! (Kl 3:16).

See paneb küsima, kas minu kuulutuse kaudu kostab Kristuse sõna?

See paneb küsima: kas minu kuulutuse kaudu kostab Kristuse sõna?
Sügise saabumisel võime rõõmustada, et alanud kooliaeg on toonud EKB Liidu kogudustes paljud suurema innuga Jumala sõna õppima. Saame tänada Jumalat oma Seminari ja piiblikooli eest ning paluda õnnistust kõigile õppijaile ja neile, kellel on mandaat õpetada.


Kristuse sõna elab meie seas rikkalikult siis, kui me seda loeme, uurime, õpime. Selleks avame igal jumalateenistusel Piibli, see sõna on meie jutluste aluseks. Samuti soovime, et Piibel oleks rikkalikult esindatud ka meie laulutekstides. Pühakirja terviklikumat vaatlust aitavad silme ees hoida kirikuaasta, vendluse „Piiblilugemise kalender“, raadiosaated „Piiblivõti“, „Piibel kaanest kaaneni“ jne. Seda kõike võime Jeremija kombel neelata ja sellest rõõmu tunda ning juhatust kogeda.
Muidugi ei tohi eesmärgiks seada üksnes Jumala sõna kogumist, vaid seda tuleb kuulutada ja teistega jagada. Samal ajal toob meediatööstus lakkamatult uudiseid kogu laiast maailmast. Meiegi püüame olla hästi informeeritud ja sündmustega kursis ning ilmselt räägime suurel sõnavabaduse ajal kaasa paljudel teemadel, harjutades mõtte- ja sõnade teravust. Kui palju jääb selle kõige juures ruumi Kristuse sõnale? Kas seda on piisavalt, et toita meie usku? Kas me usk kasvab või kahaneb? Kas meie elus valmib Püha Vaimu vili?
Algkogudusest öeldakse, et nemad püsisid apostlite õpetuses. Apostlid ise olid selle omandanud Jeesuse kuulutustöö läbi, olles temaga kaasas üle kolme aasta. Ka kinnitas Jeesus neile, et Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud (Jh 14:26).
Elava ja päästva usu sündimise ja kasvamise vajalik raamtingimus on Kristuse sõna. Olgem hoolsad seda kuulutama!

 

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke