Otsing

4/2009 Erki Tamme intervjuu Jüri Puusaagiga, Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastoriga, kes 1984. aastal tõlkis Billy Grahamit Tallinna Oleviste kirikus.

Kuidas sattusid sina Billy Grahami tõlgiks 1984. aastal?

Elus on asju, mille poole me püüdleme ja milleks valmistume. Tõlkimine pole kunagi olnud minu kutsumuseks. Olin 1978. aastast alates töötanud Tallinna Kalju Koguduse pastorina, kus mul tuli sageli vene või inglise keelt kõnelevaid külalisjutlustajaid tõlkida. Olime just lõpule jõudmas eesti baptismi 100. juubeli ettevalmistustega, kui vanempresbüter Robert Võsu teatas, et maailmakuulus evangelist Billy Graham saabub visiidile Nõukogude Liitu ja külastab ka Tallinna. Vend Võsu palus, et tõlgiksin Billy Grahamit nii Kalju kui Oleviste koguduste jumalateenistustel. Kuna olin juba aastaid olnud vaimustatud Billy Grahami evangeelsest tegevusest, võtsin selle ettepaneku ususammuna vastu.

.

Millised olid sinu ülesanded tõlgina?

Billy Grahami ametlikuks küllakutsujaks oli Vene Õigeusu Kirik ja Üleliiduline Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Nõukogu. Delegatsiooni saatsid inglise-vene tõlgid. Kuid Eestis vajati ka kohalikke tõlke. Nii tuligi mul olla Billy Grahami saatjaks ja tõlgiks kahel eestikeelsel jumalateenistusel Tallinnas. Ta viibis Tallinnas kolm päeva. Paar kuud enne visiiti külastas Tallinna Billy Grahami Ida-Euroopa töö koordinaator USAst dr A. Haraszti, kes tutvustas dr Grahami tõlkidele esitatavaid nõudeid ja korraldas ka vastava testi praktilise jutlusega Kaljus. Billy Grahami saabudes Tallinna kohtusin temaga nelja silma all ta hotellitoas. Pärast tutvumist palus ta lühidalt iseloomustada kohalikku elu-olu. Palvetasime koos. See on jäänud mu elu üheks tippsündmuseks. Mulle jäi sellest kohtumisest mälestuseks Billy Grahami isikliku pühendusega uus eestikeelne Piibel, mille tiitellehel on lisaks signatuurile salm: "Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid!" (Mt 10:16).

Sa tõlkisid ka Franklin Grahamit ja oled kuulnud neid hiljem. Kuidas sa võrdleksid neid jutlustajate ja inimestena?

Mina ei tõlkinud Franklin Grahamit, tema tõlgiks oli Ants Rebane. Sellele jumalateenistusele järgnes kohtumine Eesti vaimulikega, kus Billy Graham kõneles ja tutvustas endist "kadunud poega" Franklini. Mäletan, et Franklin andis tol õhtul klassikaliselt selge tunnistuse sellest, et Jumalal ei ole lapsendatud lapsi – on ainult Tema perre sündinud! See kehtib ka maailma mainekaima evangelisti poja kohta. Olen ka hiljem kohtunud Billy ja Franklin Grahamiga ning palju kordi jälginud nende teleesinemisi. Hindan nende võimekust jutlustajatena, aga ehk enamgi veel nende siirast ja lapselikku usku, avatust, armastust kadunute vastu ning pühendumust evangelismile. On rõõmustav, et Franklin on leidnud oma isikliku tee evangelistina.

Hindan nende võimekust jutlustajatena, aga ehk enamgi veel nende siirast ja lapselikku usku, avatust, armastust kadunute vastu ning pühendumust evangelismile.

Laulja Michael W. Smith ütleb Franklin Grahami raamatu "Rebel with a cause" arvustuses: "Milline au on tunda Franklinit... Ta on tõusnud oma isa varjust ja teinud meile isikliku kingituse." Muide, kõnealuses raamatus on ka lühike ülevaade isa ja poja esimesest ühisest misjonireisist Venemaale ja Eestisse 1984. aastal.

Kuidas sa hindad Billy ja Franklin Grahami mõju maailmale?

Billy Grahamit on nimetatud Ameerikas protestantide "paavstiks". Igal ajastul seab Jumal ametisse vaimulikke juhte, varustades neid selleks eriliste andide ja jõuallikatega. Billy Graham on ustava sulasena oma erakordse karismaga ja fantastiliste tulemustega täitnud Jumala ülesandeid viimase poole sajandi jooksul, muutes mitte ainult Ameerika Ühendriikide, vaid kogu maailma kristlikku pilti.

Ajastud ei kordu ja jumalariigis asuvad tööle uued, Püha Vaimu värske inspiratsiooniga juhid. Tänane maailm erineb kardinaalselt mõnekümne aasta tagusest, kui Billy Graham alustas oma tööd ja jõudis oma võimete tippu. Sel ajal olid veel kristlikud traditsioonid au sees ja "evangeelset materjali" oli vaja lihtsalt vaimulikult süüdata. Praeguses postkristlikus maailmas on vaja alustada kristlikust algõpetusest. Kui Billy Graham töötas maailmas evangelistina, siis poeg Franklinil tuleb pigem tegutseda misjonärina.

Franklin ühendab oma evangeelse kuulutuse sageli sotsiaalsete aktsioonidega, inimeste aitamisega. Ka tema esinemisviis, riietus ja teleprogrammidki erinevad isa omadest. Ta on mees, kes teenib praktilise vaimuliku sõnumiga oma põlvkonda. Tal pole ka probleeme kultuuri- ega konfessioonidevaheliste barjääride ületamisel. Kirikutevaheline koostöö on olnud tema krusaadide-festivalide põhitingimuseks. Loodetavasti on see nii ka Eestis.

Mida mäletad Oleviste jumalateenistuselt ja töötegijatega kohtumiselt Kaljus?

Ma ei ole kunagi näinud Oleviste kantslist sellist vaatepilti. Kirik oli absoluutselt täis – ei ühtki vaba iste- ega seisukohta. Vapustav pilt! See meenutas ammust jumalateenistust, kus üsna kohe pärast Oleviste kiriku avamist viibis seal Rootsi baptistide delegatsioon. Franklin hindab oma raamatus Oleviste 4500-list kuulajaskonda suurimaks selle reisi käigus. Tundsin sel hetkel erilist vaimulikku pinget oma lapsepõlve kirikus. Palusin oma abikaasal teha ka paar pilti alt vaatajate poolelt. Need fotod jäid tegemata, sest tal polnud võimalik kätt liigutada fotoaparaadi ülestõstmiseks. Jumalateenistust filmisid ETV ja BGA võttegrupid, suur ühiskoor laulis ärkamiseaja laule. Franklin Graham ütles tervituse ja Billy Graham jutlustas. Alustanud tavapäraselt näitega, luges ta jutluse aluseks Jh 14:6. Tõlkijalt nõuti sünkroonsust nii kõne tempos, hääle tugevuses kui ka žestides. Mõistagi on Oleviste kantsli ruum piiratud kahele kõnelejale. Kahjuks polnud ühelgi koosolekul võimalik kutsuda inimesi eestpalvele. Olevistest lahkusime kohe pärast jumalateenistuse lõppu kõrvalukse kaudu. Kaljus toimunud kohtumisel osales paarsada kutsutud jumalariigitöölist. Väiksem ruum lõi vahetuma keskkonna. Muusikaliselt teenis tolleagne koguduse suur noortekoor.

Milline mõju oli nende külaskäigul Eesti usuelule toona? Laiemast mõjust vist ei saa rääkida?

Vastupidi – räägiksin just laiemast mõjust ühiskonnale. Kogu nõukogude aja jooksul olid meedias ainult halvustavad artiklid usu ja usklike kohta. Ja siis on ühel päeval korraga pressis info ja videoklipid kristliku suurmehe visiidist Tallinna kirikutesse. BGA massimeedia vahendusel jõudis Eesti ka maailma uudistesse. Pärast seda oli märgata ühiskonna mõnevõrra soojemat ja mõistvamat suhtumist koguduste vajadustesse. Just sealt algas meie kapseldunud usuelus tasapisi elavnemise protsess.

Pärast seda oli märgata ühiskonna mõnevõrra soojemat ja mõistvamat suhtumist koguduste vajadustesse.

Kogudustes, kus osati ära kasutada neid soodsaid tuuli, oli ärkamisi, eriti noorte hulgas. Seeme oli külvatud ja kasvuaeg soodne!

Kas osalesid ka kohtumistel võimuesindajatega ja mida seal räägiti?

Kohtumistel võimuesindajatega olid ametis Moskva ja kohalikud Inturisti tõlgid, sest arutelud toimusid peamiselt vene keeles. Kohalikel võimuesindajail puudus ka vajalik rahvusvahelise suhtlemise oskus, eriti vestluseks maailmamainega kristliku liidriga. Ajakirjanduse ja televisiooni esindajad tegid oma töö professionaalselt. Kindlasti oli sündmus ise neile eriti huvipakkuv, sest kirikuskäimine polnud neile soovitav. Seekord lausa kästi neil aga kirikusse minna! Mida võimuesindajad ise asjast arvasid, sellest ma ei tea.

Mida sina ootad Lootuse festivalilt?

Festivali nimetus annab selle sisu ju hästi edasi: küllap aitab see kaasa usu, lootuse ja armastuse kasvamisele. Jälgides siit kaugelt selle sündmuse ettevalmistusi, oleme palunud, et festivali kohalikud organiseerijad ei kaotaks lootust. Nad vajavad rohket lootust Püha Vaimu väes (Rm 15:13). Olen kindel, et praegune Eestimaa on tänu maailma avatusele ja meediale hästi ette valmistatud eelolevaks festivaliks. Palun ja loodan, et koguduste lootused ei rajaneks üksnes sel festivalil, mis möödub, kuid isiklik evangelism peab jääma.

Festivalil pöördumisele tulnute probleemiks võib kujuneda õige vaimuliku kodu leidmine, mis võib neile isegi tekitada kultuurišoki. Piltlikult – laps sünnib kuninglikus palees, kuid peab hakkama kasvama hoopis teises keskkonnas. Loodetavasti valmistuvad kogudused uute laste vastuvõtuks põhjalikult ja läbimõeldult. Sest jah – kogudus kui perekond peab ehk oma elustiili mõnevõrra muutuma seoses "beebi" saabumisega.

Kuidas mõjutas see tõlkimise "seik" sinu edasist elu?

Iga sündmus jätab oma jälje. Kokkupuuted Billy Grahamiga mängisid olulist rolli uute viljakate suhete tekkimisele tema sõbra, Campus Crusade for Christ rajaja ja juhi dr Bill Brightiga. Temagi korraldas hiljem mitmeid seminare Eestis. On rõõmustav, et mõlema organisatsiooni töö jätkub tänases Eestis. Kindlasti on sellel tõlkimise seigal ka oma kaudne mõju minu ja pere hilisematele aastatele. Ameerikat külastades ei tekkinud mul kunagi sellist tunnet, et asuksin siia päriselt elama, veel enam koos perega! Nüüd oleme aga olnud Toronto Eesti Baptisti Koguduses pea 20 aastat. Jumala teed on äraarvamatud.

Rohkeid õnnistusi peatselt algavaks festivaliks!

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke