Otsing

4/2009 Erki Tamme intervjuu Jüri Puusaagiga, Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastoriga, kes 1984. aastal tõlkis Billy Grahamit Tallinna Oleviste kirikus.

Kuidas sattusid sina Billy Grahami tõlgiks 1984. aastal?

Elus on asju, mille poole me püüdleme ja milleks valmistume. Tõlkimine pole kunagi olnud minu kutsumuseks. Olin 1978. aastast alates töötanud Tallinna Kalju Koguduse pastorina, kus mul tuli sageli vene või inglise keelt kõnelevaid külalisjutlustajaid tõlkida. Olime just lõpule jõudmas eesti baptismi 100. juubeli ettevalmistustega, kui vanempresbüter Robert Võsu teatas, et maailmakuulus evangelist Billy Graham saabub visiidile Nõukogude Liitu ja külastab ka Tallinna. Vend Võsu palus, et tõlgiksin Billy Grahamit nii Kalju kui Oleviste koguduste jumalateenistustel. Kuna olin juba aastaid olnud vaimustatud Billy Grahami evangeelsest tegevusest, võtsin selle ettepaneku ususammuna vastu.

.

Millised olid sinu ülesanded tõlgina?

Billy Grahami ametlikuks küllakutsujaks oli Vene Õigeusu Kirik ja Üleliiduline Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Nõukogu. Delegatsiooni saatsid inglise-vene tõlgid. Kuid Eestis vajati ka kohalikke tõlke. Nii tuligi mul olla Billy Grahami saatjaks ja tõlgiks kahel eestikeelsel jumalateenistusel Tallinnas. Ta viibis Tallinnas kolm päeva. Paar kuud enne visiiti külastas Tallinna Billy Grahami Ida-Euroopa töö koordinaator USAst dr A. Haraszti, kes tutvustas dr Grahami tõlkidele esitatavaid nõudeid ja korraldas ka vastava testi praktilise jutlusega Kaljus. Billy Grahami saabudes Tallinna kohtusin temaga nelja silma all ta hotellitoas. Pärast tutvumist palus ta lühidalt iseloomustada kohalikku elu-olu. Palvetasime koos. See on jäänud mu elu üheks tippsündmuseks. Mulle jäi sellest kohtumisest mälestuseks Billy Grahami isikliku pühendusega uus eestikeelne Piibel, mille tiitellehel on lisaks signatuurile salm: "Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid!" (Mt 10:16).

Sa tõlkisid ka Franklin Grahamit ja oled kuulnud neid hiljem. Kuidas sa võrdleksid neid jutlustajate ja inimestena?

Mina ei tõlkinud Franklin Grahamit, tema tõlgiks oli Ants Rebane. Sellele jumalateenistusele järgnes kohtumine Eesti vaimulikega, kus Billy Graham kõneles ja tutvustas endist "kadunud poega" Franklini. Mäletan, et Franklin andis tol õhtul klassikaliselt selge tunnistuse sellest, et Jumalal ei ole lapsendatud lapsi – on ainult Tema perre sündinud! See kehtib ka maailma mainekaima evangelisti poja kohta. Olen ka hiljem kohtunud Billy ja Franklin Grahamiga ning palju kordi jälginud nende teleesinemisi. Hindan nende võimekust jutlustajatena, aga ehk enamgi veel nende siirast ja lapselikku usku, avatust, armastust kadunute vastu ning pühendumust evangelismile. On rõõmustav, et Franklin on leidnud oma isikliku tee evangelistina.

Hindan nende võimekust jutlustajatena, aga ehk enamgi veel nende siirast ja lapselikku usku, avatust, armastust kadunute vastu ning pühendumust evangelismile.

Laulja Michael W. Smith ütleb Franklin Grahami raamatu "Rebel with a cause" arvustuses: "Milline au on tunda Franklinit... Ta on tõusnud oma isa varjust ja teinud meile isikliku kingituse." Muide, kõnealuses raamatus on ka lühike ülevaade isa ja poja esimesest ühisest misjonireisist Venemaale ja Eestisse 1984. aastal.

Kuidas sa hindad Billy ja Franklin Grahami mõju maailmale?

Billy Grahamit on nimetatud Ameerikas protestantide "paavstiks". Igal ajastul seab Jumal ametisse vaimulikke juhte, varustades neid selleks eriliste andide ja jõuallikatega. Billy Graham on ustava sulasena oma erakordse karismaga ja fantastiliste tulemustega täitnud Jumala ülesandeid viimase poole sajandi jooksul, muutes mitte ainult Ameerika Ühendriikide, vaid kogu maailma kristlikku pilti.

Ajastud ei kordu ja jumalariigis asuvad tööle uued, Püha Vaimu värske inspiratsiooniga juhid. Tänane maailm erineb kardinaalselt mõnekümne aasta tagusest, kui Billy Graham alustas oma tööd ja jõudis oma võimete tippu. Sel ajal olid veel kristlikud traditsioonid au sees ja "evangeelset materjali" oli vaja lihtsalt vaimulikult süüdata. Praeguses postkristlikus maailmas on vaja alustada kristlikust algõpetusest. Kui Billy Graham töötas maailmas evangelistina, siis poeg Franklinil tuleb pigem tegutseda misjonärina.

Franklin ühendab oma evangeelse kuulutuse sageli sotsiaalsete aktsioonidega, inimeste aitamisega. Ka tema esinemisviis, riietus ja teleprogrammidki erinevad isa omadest. Ta on mees, kes teenib praktilise vaimuliku sõnumiga oma põlvkonda. Tal pole ka probleeme kultuuri- ega konfessioonidevaheliste barjääride ületamisel. Kirikutevaheline koostöö on olnud tema krusaadide-festivalide põhitingimuseks. Loodetavasti on see nii ka Eestis.

Mida mäletad Oleviste jumalateenistuselt ja töötegijatega kohtumiselt Kaljus?

Ma ei ole kunagi näinud Oleviste kantslist sellist vaatepilti. Kirik oli absoluutselt täis – ei ühtki vaba iste- ega seisukohta. Vapustav pilt! See meenutas ammust jumalateenistust, kus üsna kohe pärast Oleviste kiriku avamist viibis seal Rootsi baptistide delegatsioon. Franklin hindab oma raamatus Oleviste 4500-list kuulajaskonda suurimaks selle reisi käigus. Tundsin sel hetkel erilist vaimulikku pinget oma lapsepõlve kirikus. Palusin oma abikaasal teha ka paar pilti alt vaatajate poolelt. Need fotod jäid tegemata, sest tal polnud võimalik kätt liigutada fotoaparaadi ülestõstmiseks. Jumalateenistust filmisid ETV ja BGA võttegrupid, suur ühiskoor laulis ärkamiseaja laule. Franklin Graham ütles tervituse ja Billy Graham jutlustas. Alustanud tavapäraselt näitega, luges ta jutluse aluseks Jh 14:6. Tõlkijalt nõuti sünkroonsust nii kõne tempos, hääle tugevuses kui ka žestides. Mõistagi on Oleviste kantsli ruum piiratud kahele kõnelejale. Kahjuks polnud ühelgi koosolekul võimalik kutsuda inimesi eestpalvele. Olevistest lahkusime kohe pärast jumalateenistuse lõppu kõrvalukse kaudu. Kaljus toimunud kohtumisel osales paarsada kutsutud jumalariigitöölist. Väiksem ruum lõi vahetuma keskkonna. Muusikaliselt teenis tolleagne koguduse suur noortekoor.

Milline mõju oli nende külaskäigul Eesti usuelule toona? Laiemast mõjust vist ei saa rääkida?

Vastupidi – räägiksin just laiemast mõjust ühiskonnale. Kogu nõukogude aja jooksul olid meedias ainult halvustavad artiklid usu ja usklike kohta. Ja siis on ühel päeval korraga pressis info ja videoklipid kristliku suurmehe visiidist Tallinna kirikutesse. BGA massimeedia vahendusel jõudis Eesti ka maailma uudistesse. Pärast seda oli märgata ühiskonna mõnevõrra soojemat ja mõistvamat suhtumist koguduste vajadustesse. Just sealt algas meie kapseldunud usuelus tasapisi elavnemise protsess.

Pärast seda oli märgata ühiskonna mõnevõrra soojemat ja mõistvamat suhtumist koguduste vajadustesse.

Kogudustes, kus osati ära kasutada neid soodsaid tuuli, oli ärkamisi, eriti noorte hulgas. Seeme oli külvatud ja kasvuaeg soodne!

Kas osalesid ka kohtumistel võimuesindajatega ja mida seal räägiti?

Kohtumistel võimuesindajatega olid ametis Moskva ja kohalikud Inturisti tõlgid, sest arutelud toimusid peamiselt vene keeles. Kohalikel võimuesindajail puudus ka vajalik rahvusvahelise suhtlemise oskus, eriti vestluseks maailmamainega kristliku liidriga. Ajakirjanduse ja televisiooni esindajad tegid oma töö professionaalselt. Kindlasti oli sündmus ise neile eriti huvipakkuv, sest kirikuskäimine polnud neile soovitav. Seekord lausa kästi neil aga kirikusse minna! Mida võimuesindajad ise asjast arvasid, sellest ma ei tea.

Mida sina ootad Lootuse festivalilt?

Festivali nimetus annab selle sisu ju hästi edasi: küllap aitab see kaasa usu, lootuse ja armastuse kasvamisele. Jälgides siit kaugelt selle sündmuse ettevalmistusi, oleme palunud, et festivali kohalikud organiseerijad ei kaotaks lootust. Nad vajavad rohket lootust Püha Vaimu väes (Rm 15:13). Olen kindel, et praegune Eestimaa on tänu maailma avatusele ja meediale hästi ette valmistatud eelolevaks festivaliks. Palun ja loodan, et koguduste lootused ei rajaneks üksnes sel festivalil, mis möödub, kuid isiklik evangelism peab jääma.

Festivalil pöördumisele tulnute probleemiks võib kujuneda õige vaimuliku kodu leidmine, mis võib neile isegi tekitada kultuurišoki. Piltlikult – laps sünnib kuninglikus palees, kuid peab hakkama kasvama hoopis teises keskkonnas. Loodetavasti valmistuvad kogudused uute laste vastuvõtuks põhjalikult ja läbimõeldult. Sest jah – kogudus kui perekond peab ehk oma elustiili mõnevõrra muutuma seoses "beebi" saabumisega.

Kuidas mõjutas see tõlkimise "seik" sinu edasist elu?

Iga sündmus jätab oma jälje. Kokkupuuted Billy Grahamiga mängisid olulist rolli uute viljakate suhete tekkimisele tema sõbra, Campus Crusade for Christ rajaja ja juhi dr Bill Brightiga. Temagi korraldas hiljem mitmeid seminare Eestis. On rõõmustav, et mõlema organisatsiooni töö jätkub tänases Eestis. Kindlasti on sellel tõlkimise seigal ka oma kaudne mõju minu ja pere hilisematele aastatele. Ameerikat külastades ei tekkinud mul kunagi sellist tunnet, et asuksin siia päriselt elama, veel enam koos perega! Nüüd oleme aga olnud Toronto Eesti Baptisti Koguduses pea 20 aastat. Jumala teed on äraarvamatud.

Rohkeid õnnistusi peatselt algavaks festivaliks!

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke