Otsing

11/2009 Ruudi Leinus, Nõmme Vabaduse baptistikoguduse pastor

„Kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?" kõlab Jeesuse tõsine sõna. See küsimus on pannud mind korduvalt mõtlema sellele, kuidas on lood usuga Jumalasse meie ajal. Kas ikka on neid, kes võtavad veel Piiblit ja usku täie tõsidusega?

Piirangud meie argielus

Meie argielu on täis piiranguid, seadusi, seadlusi, keelde ja käske. Iga jalakäija peab täitma liikluseeskirju. Tema jaoks on tehtud palju kulutusi: valgusfoorid, kõnniteed ja ülekäigurajad – kõik selleks, et ta jõuaks turvaliselt soovitud sihtkohta. Ta saaks minna ka punase tule ajal üle sõidutee, aga see võib seada ohtu inimelud ja tuua ka rahatrahvi.

Autojuhi jaoks on lisaks valgusfooridele seatud üles veelgi rohkem abistavaid, suunavaid, keelavaid, kohustavaid liiklusmärke ja teekattemärgistusi. Inglismaal on vasakpoolne liiklus, meil parempoolne. Kui keegi tahaks Londonis omatahtsi parempoolse liikluse harjumuste kohaselt sõita, siis ei jõuaks ta kuigi kaugele.

Möödunud aastal oli mul koos abikaasaga võimalus veeta nädalane puhkus Punase mere ääres. Seal oli ka võimalus tõusta ka Moosese mäe tippu. See on raske ja vaevarikas ettevõtmine. Öine mäkketõus mööda käänulist, lahtisi kive täis rada kestis kuus tundi. Ainsaks valguseallikaks oli väike taskulamp ja teejuhiks kohalik giid. Eesmärgile oli võimalik jõuda ainult täpselt mööda rada käies.

Kes on sõitnud laevaga Helsingisse või Stockholmi, on märganud, kuidas nendele linnadele lähenedes on vesi täis poisid, mis aitavad laevadel jõuda ohutult sadamasse. Laevateelt kõrvale kaldudes satuks laev üpris kiiresti mõne kalju otsa ja see tähendaks teekonna lõppu.

Jumala poolt seatud piirangud

Esmalt meenub Aadama ja Eeva lugu. Jumal pani nad elama Eedeni aeda, kus nad võisid süüa kõigist aia puudest, kuid ainult ühe erandiga – hea ja kurja tundmise puust ei tohtinud süüa.

Kõik sujus hästi ja elu oli imekaunis seni, kui tuli madu ja meelitas: „Päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja." (1Ms 3:5) Sellele ahvatlusele oli raske vastu seista ja viimaks Eeva võtabki keelatud vilja, sööb ise ja annab ka oma mehele. Korraga oli neil vajadus hakata endid Jumala eest varjama, endid õigustama, üksteist süüdistama. Looja korraldusest üleastumise tagajärjeks oli kaotatud paradiis. Sellises maailmas elame meie kõik, aga siin näitab õiget teed Jumala Sõna.

Joosuale antud suunised

Iisraeli rahvas oli teel tõotatud maale. Kõrberännaku lõpus sai Moosese asemel rahvajuhiks Joosua, kellele Jumal ütles: „Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed! Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!" (Jos 1:1.7-8)

Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed!

Joosual tuli Jumala poolt antud Seadust tunda, meeles pidada ja selle järgi toimida. Joosua oli ustav ja Jumal andis talle palju tarkust rahva juhtimiseks. Joosua läkitas Jeerikot uurima maakuulajad, kes tagasi tulles julgustavad kõiki teele asuma. Preestrid said ülesandeks kanda seaduselaegast ja kui nende jalad puudutasid Jordani vett, siis lakkas jõe vool ja kogu Iisrael läks kuiva mööda läbi Jordani jõe. Järgnes uus ime Jeeriko vallutamise näol, kui selle müürid langesid sarvede puhumise ning rahva sõjakisa peale.

Novembrikuus 20 aastat tagasi langes Berliini müür. 28 aastat seisis ta kui ületamatu takistus vabadusse pürgijate ees. Kes julges riskantse müüriületamise ette võtta, see ka oma elu kaotas. Aga see müür langes – see, mis tundus inimestele võimatu, oli võimalik Jumalale!

Jumala poolt Joosuale antud suunistest võib teha mõned kasulikud ja vajalikud järeldused:

1. Elu aluseks tuleb võtta kogu Jumala Seadus. Meil inimestena on tihti kiusatus vastu võtta Piiblist see, mis on meile meelepärane ja unustada või minna mööda sellest, mis meile ei meeldi. Aluseks tuleb võtta kogu Piibel selle esimesest leheküljest kuni viimaseni.

2. Jumala Sõna tuleb järgida, ilma sellest kõrvale kaldumata. Jumal on seadnud meile ainsaks Lunastajaks oma Poja Jeesuse Kristuse. Kolgata sündmustest ei saa me mööda ega ümber minna, samuti mitte Kolgata mäe alla tunnelit uuristada, et risti alt läbi pugeda.

3. Jumal ütleb, et kui me talitame tema Sõna järgi, siis ta annab tarkust õigeks käitumiseks.

4. Sellele Sõnale tuleb mõelda igal päeval, õhtul ning ka öösel. Psalmide kogu algab sõnadega: "Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda." (Ps 1:1-3)

Joosuale antud korraldusi tuletati ka hiljem korduvalt meelde. Näiteks Taavet andis alles kuningaks võitud Saalomonile käsu: "Mina lähen kõige maailma teed, ole siis vahva ja ole mees! Pea, mida Issand, su Jumal, on käskinud pidada, käies tema teedel, pidades tema määrusi, käske, seadlusi ja manitsusi, nõnda nagu Moosese Seaduses on kirjutatud, et sa võiksid targasti teha kõike, mida sa teed, ja kõikjal, kuhu sa pöördud." (1Kn 2:2-3)

Mis toimub meie päevil?

Ajalehes kirjutati, et Soomes osales jumalateenistusel kirikuõpetaja, kes oli lasknud ennast mehest naiseks ümber lõigata. Politsei oli kohal, et võimalikke pahandusi ära hoida, kuid keegi ei rünnanud kirikuõpetajat ja kiriku juures ei olnud ka pikette, kuigi mõned koguduse liikmed olid arvanud, et see pastor ei peaks enam jutlustama. Rootsi Kiriku sinodi otsusega hakati homosid juba 1. novembrist ka kirikus laulatama.

"Küll mõni Piibli läbi lugeski, kuid õpetust ei võtnud sugugi. Kes tahab mõtlemata lugeda, ei selle südamesse tungi ta."

Loomiskorra peapeale pööramise näiteid võiks tuua veel teisigi. Toimub perekonnaseaduse eelnõud puudutav arutelu. Kahel naisel ei ole midagi selle vastu, et abielu on mehe ja naise vahel. Kuid nad võitlevad vabaabielu tunnustamise nimel. Nende mure on väga praktiline: kas tütred ei jää mitte ilma varandusest, kui meesosapool ühel ilusal päeval otsustab minema astuda? On tõsine oht, et see, mille ühiskond on juba omaks võtnud, tungib ka kogudustesse ja usklike ellu. Ning püütakse oma käitumist veel ka õigustada.

Piiride ületamine

Religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar kirjutab (Postimees, 31.10.2009), et piiri ületamine loob uued piirid. Seda olukorda pole, et mingeid piire pole. Aga meeles tuleb pidada, et me vastutame enda loodud piiride eest.

„Psühholoogias on üheks piiri mõistega tihedalt seotud kategooriaks normi mõiste. Norm tähendab grupi poolt oma liikmetele kehtestatud reeglistikku. Selleks, et kooslus toimiks, peavad kehtima ühiselt tunnustatud normid. Kui norme pole, kooslus laguneb. See puudutab nii perekonda, töökollektiivi kui ka ühiskonda tervikuna.

Norm väljendab väärtusi – seda, mida peame tähtsaks, oluliseks ja vajalikuks. Üks osa norme on formaalsed, väljendudes seadustes ja reeglites. Teine osa, mida nimetatakse implitsiitseteks normideks, väljendub kirja panemata, ent üldtunnustatud käitumisreeglites. Kui rikutakse kirjapandud norme, siis ollakse seadusrikkuja. Kui rikutakse kirjutamata norme, siis minnakse üle piiri. Piir on norm, mis eristab keelatut lubatust, õiget väärast, viisakat ebaviisakast, head halvast ja taotletavat taunitavast.

Piiride pidev ületamine viib piiride avardumiseni ja üldkehtivate piiride puudumiseni. Seda võib nimetada lodevuseks, kuigi paljud peavad seda vabaduseks.

Inimühiskond toimib vaid tänu piiridele. Piirid on ja jäävad, kuigi meie teod teisendavad neid aja jooksul.

Inimühiskond toimib vaid tänu piiridele. Piirid on ja jäävad, kuigi meie teod teisendavad neid aja jooksul. Kõlbelise otsustuse uurimused näitavad, et inimesed erinevad väga oluliselt ka elukondlike moraalsete otsustuste osas nagu maksude maksmine või naabri tüssamine. See näitab, et meie ühtne piirisüsteem logiseb kõvasti. Usun samas, et kuni on olemas südametunnistus, talupojamõistus ning me väldime musti tegusid ja nende valgeks valetamist, jääme püsima."

Meie teele on antud kaasa Jumala Sõna

Issand tõotab täna ka meile oma ligiolu ja juhatust. Meie teekond õnnestub siis, kui Raamatute Raamat on meile kõige olulisem raamat.

Jumala rahvas kogeb Jumala õnnistusi ja jõuab eesmärgile, kui ta usub Jumala Sõna terviklikult ja järgib seda kui majakat, millest ei tohi kalduda ei paremale ega vasakule. Iisraeli rahvas jõudis eesmärgile, tõotatud maale, kuna nende juht Joosua usaldas Jumala Sõna. Tema ei otsinud paremaid tõlgendusi ega kaasaegsemaid selgitusi. Nad kõik kogesid oma teekonnal imelist Jumala abi.

Usurahvas on jätkuvalt teel. Meie tõotatud maa on taevane Jeruusalemm: igavene elu ja osadus pühadega. Jumala ainusündinud Poeg on tulnud maailma, et meid kutsuda teele taevalinna poole.

Oma teed on võimalik käia koos Kristusega või ilma. Iisrael usaldas oma teekonnal enamasti Jumalat. Siis, kui rahva südamesse tuli kahtlus või usaldamatus, tuli ka Jumala karistus. Nii on meilegi antud sellel teekonnal abivahendina ning teejuhina kaasa Piibel.

Jumal saatis maailma oma Poja, et anda eksinud inimesele võimalus pöörduda eksiteelt, Jumala eest põgenemise teelt või lihtsalt sihitult ja eesmärgita teelt eesmärgistatud teele. Jeesus ütleb: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu." (Jh 14:6)

Lisaks sellele, et arvesse tuli võtta kogu Seadus, lisas Issand veel midagi olulist: „Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel." Andres Tettermann kirjutab oma luuletuses:

„Küll mõni Piibli läbi lugeski,

kuid õpetust ei võtnud sugugi.

Kes tahab mõtlemata lugeda,

ei selle südamesse tungi ta.

Loe sõber, Piiblit selle mõttega,

et seal ei ole vastu rääkida,

mis Jumal prohvetitel ilmutas

kõik seda Jeesus ise kinnitas."

Võtkem Andres Tettermanni soovitusi tõsiselt!

Jumala Sõna on terviklik

Me oleme harjunud sellega, et seadusandja poolt võetakse vastu seadus. Üpris pea on aga vaja seda täiendada ja siis võetakse vastu seaduse muutmise seadus. Ja siis vajaduse korral jälle uus muutmine. Jumala Sõnaga on sootuks teisiti. Jumal ei andnud oma Seadust mitte ühe eluolukorra, sündmuste või ajaperioodi kohta, mida uued prohvetid, uued jumalamehed peaksid ära muutma. Mäejutluses ütleb Issand: „Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma." (Mt 5:17)

Jumala loodud maailmas ja tema antud Seaduses ei ole midagi üleliigset ega puuduvat. Joosuale öeldi: „Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed!" Küllap olid ohud Jumala Sõna kohandamiseks, mugandamiseks või endale meelepärasemaks tegemiseks olemas ka aastatuhanded tagasi ning sellepärast Jumala hoiatas Joosuat. Sama hoiatus kehtib ka meie kohta.

Baptisti Maailmaliidu sajandal juubelikongressil Birminghamis võeti vastu läkitus, milles on öeldud ka seisukoht Piibli suhtes. „Me kuulutame, et Uue ja Vana Testamendi pühakirjad on Jumala poolt inspireeritud ja kirja pandud Jumala Sõna, sellel on lõplik autoriteet ning täielik usaldusväärsus."

Jumala Sõna täitub reaalselt

Jumal kinnitas Joosuale, et kui ta võtab Seadust tervikuna, ei kaldu sellest ei paremale ega vasakule ning peab hoolsasti kõike, siis õnnestub ta teekond ja siis on tal kordaminek.

Tänu Jumalale, et meile on antud Sõna, mis püsib ja millel on Looja enda tagatis!

Prohvetid kuulutasid Messia tulekust, kes saab Lunastajaks ja Päästjaks kogu inimkonnale. See tõotus täitus. Issand tuli siia maailma, et anda inimestele uus võimalus. Ta valis endale jüngrid, õpetas neid ja rahvast, andes juhiseid igapäevaseks eluks ja kuulutades Jumalariiki. Ta andis ka teada, et Isa juurde taevasse igavest elu pärima saab ainult tema lunastustöö kaudu. Meie Õnnistegija tõi ühekordse täisohvri kogu inimkonna eest, aga päästetud jumalasteks saavad üksnes need, kes on valmis oma patte tunnistama ja usu läbi pakutud lunastust vastu võtma.

Usaldagem seda Raamatute Raamatut kui majakat oma eluteel! Sealt leiame kõik, mis on vajalik sinu ja minu päästmiseks hukatuse teelt, Jumalale meelepäraseks eluks ja igavese elu pärimiseks.

Meile on antud suur Misjonikäsk, minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi. Sellest sõltub, kas Lunastaja ja Päästja Jeesus Kristus leiab usku, kui ta tuleb maailma omadele järele.

Aabraham palvetas Soodoma pärast, ehk leiduks selles linnas viiskümmend õiget, et Jumal ei hävitaks seda pattudes ägavat linna. Aga olukord oli siiski palju drastilisem, kui esialgu tundus. Aabraham palub viimaks: „Vahest leidub seal kümme?" Issand vastab: „Ma ei hävita kümne pärast." Ometigi ei leidunud Soodomas kümmet õiget ja linna tabas häving ja täna on selles piirkonnas elutu kõrb.

Usaldagem raamatute Raamatut kui majakat oma eluteel! Sealt leiame kõik, mis on vajalik päästmiseks hukatuse teelt, Jumalale meelepäraseks eluks ja igavese elu pärimiseks.

See, mis juhtub meie ümber, kus mõnele kirikule ei ole Jumala Sõna enam autoriteet ja seda tõlgendatakse oma suva ja patust rikutud meelsusega, kui Issanda teelt kaldutakse nii paremale kui vasakule või üldse liigutakse omatahtsi, pangu meid, armsad lugejad, tõsiselt end Jumala ees läbi katsuma ja küsima: kas meie ikka näitame valgust sellele maailmale, kas meil on veel soola mõju järel? Või oleme elamas piirideta ja piiranguteta, kõike lubavas ning sallivas maailmas ja ei julge välja öelda tõtt, mis on meile antud Piiblis?

Meid ümbritseb suur oht, kaotada jälle oma iseseisvus, vabadus Jumalat teenida ja teda kuulutada, nii nagu seda on ajaloos ikka ja jälle juhtunud.

Issand Jeesus Kristus! Õnnista oma järgijaid ja anna meile julgust ja meelekindlust seista vahipostil ja kuulutada patustele Jumala armastavat sõnumit nende pattudest pöördumiseks puhta südametunnistuse teele!

Issand, anna veel armuaega teha sinu tööd ja täita sinu tahet Joosua ja teiste usumeeste eeskujul, nii et sinu tulles põleks inimeste südametes tõeline usutuli ja sinu järgijaid oleks palju rohkem kui seda on täna!

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke