Otsing

4/2009 Billy Grahami jutlus Olevistes, 13. september 1984 (lühendatud kujul)

Toon teile tervitusi kristlastelt maailma paljudest paikadest, aga eriti Inglismaalt, kus ma kuulutasin kolm kuud. Paljud, kes said kuulda, et tuleme siia, saatsid tervitusi. Ma olen tänulik selle võimaluse eest olla suurimas Eesti baptisti kirikus! See on minu esimene visiit Eestisse. Ma olen kuulnud teist, palunud teie eest ja me armastame teid Jeesuses Kristuses. See õhtu on ajalooline minu elus. See on esimene kord, kus mina ja minu poeg osaleme ühel jumalateenistusel. Meil oli peres kõigepealt kolm tütart. Me tundsime juba muret, et me ei saa kunagi poega. Kui teatati, et neljas laps on poeg, siis ma hüüdsin: "Ma olen palunud tema eest!" Olin oma poja ordineerimise juures, kui ta pühendas end Jumala riigi tööle, aga see on esimene kord, kus me tavalisel jumalateenistusel osaleme koos.

Tänasel õhtul tahaksin lugeda teile Jumala sõna Johannese evangeeliumist 14:4-8:

„Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed." Toomas ütles talle: "Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?"

Jeesus ütles talle: "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud." Filippus aga ütles talle: "Issand, näita meile Isa, ja me jääme rahule!"

Pessimistlik maailm

Ma tahaksin kõneleda teile täna lootusrikkast tulevikust. Mõni päev tagasi nägin ma Inglismaal noorte demonstratsiooni. Me ei tea, mille vastu nad protesteerisid, aga mulle jäi meelde üks noor, kelle särgi seljale oli kirjutatud: "Ei mingit tulevikku!" Ma mõtlesin, et ta tahtis öelda, et me kõik saame hukka aatomipommi läbi.

Me peame ütlema, et maailm on tänapäeval haaratud pessimismist. Tean meest Inglismaal, kes oli sooritamas enesetappu. Ta oli oma elus väga pettunud ja depressioonis. Nii läks ta ühele kõrgele sillale, et sealt alla hüpata. Politseinik nägi seda ja ütles: "Ära tee seda, ma tulen üles ja räägin sinuga!" Ta tuligi üles ja kui nad olid seal kaks tundi kõnelenud maailma asjadest, siis hüppasid nad mõlemad alla. Sellised on paljud inimesed. Me oleme kaotanud julguse ja oleme ebakindlad selle suhtes, mis on maailmas juhtumas. Ma võtsin Inglismaal kätte ajalehe. Ja siin on lood, mis selles lehes ilmusid: "Suure sõja kuristiku äärel", "Me oleme teel katastroofini", "Katastroofilised proportsioonid suurest hädast", "Noored inimesed on rõhutud", "Ei ole võimalik elada normaalset elu".

Kus on väljapääs

Lk 21:25 ütles Jeesus: „...maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast". See tähendab suurt survet selles maailmas, survet meie elus, survet meie perekondadele. Järgmine sõna ütleb, et ei ole mingit väljapääsu. Maailm ei leia väljapääsu oma probleemidest. Meil on miljoneid mõistlikke inimesi, aga nad ei leia väljapääsu.

Jeesus ütleb: „Mina olen tee." Mina olen tee väljapääsuks. Mina võin anda teile rahu, rõõmu ja kõike, mida vajate igapäevases elus. Ma annan teile tõotuse tulevaseks eluks.

Ma tean, et selles maailmas on inimestel oma probleemid. Paljud inimesed Ameerikas on pöördunud alkoholi poole. Nad tahavad peituda. On palju inimesi, kes vajavad abi tervise osas. Mõnel on probleemid perekonnas. Kuigi me oleme kuldse elu keskel, on meil siiski raske. Meil on palju täitmata soove.

Mõne aja eest küsisin ühe Ameerika suure ülikooli rektorilt: „Mis on teie kooli suurim probleem?" Ta nimetas paljusid probleeme. „Siin on inimesed, kes otsivad midagi ja kelle hinges on tühjus." Paljud noored inimesed on tänapäeval sellisel teel.

Jumal pole meid unustanud

Jeesus ütles neli korda: „Olge julged!" Ja seda nelja korda tahaksin ma täna õhtul teiega jagada.

Esimest korda räägitakse sellest Matteuse evangeeliumi 9. peatüki alguses. Jeesuse juurde oli toodud üks halvatu. See on raske olukord, olla halvatud oma elus. Inimesed olid kuulnud, et Jeesus tervendab. Tõenäoliselt kandsid neli meest ta Jeesuse juurde kanderaamil.

Olen kohtunud Tallinnas mitmete jumalariigi töötegijatega ja saanud aru, et kogudused on hakanud tegema koostööd. Ma pean ütlema, et see on maailmas hea nähe. Maailma surve toob meid üksteisele lähemale. Nii me võime öelda, et õigeusklikud, luterlased, metodistid ja baptistid toovad siia selle inimese. Nad toovad ja panevad tema Jeesuse jalge ette. Aga Jeesus nägi, et tema vajadus on sügavam. Mis on veel suurem vajadus kui halvatusest tervekssaamine? Jeesus nägi selle mehe südamesse. Ta nägi, et see mees oli purustatud südamega ja kohtu all. Jeesus ütles, et inimene ei ela mitte üksnes leivast.

Kes on õnnelik inimene

Mõne aasta eest olime abikaasaga ühel väikesel saarel. Me olime kutsutud ühe väga rikka, 75-aastase mehe koju lõunale. Ta ütles mulle: „Minul on raske elu. Mul on palju raha, aga mul ei ole selle rahaga midagi osta. Mu sees on tohutu rahutus ja ma justkui karjuksin teie ees." Me rääkisime temale Jeesusest ja palusime koos temaga.

Siis tulime mäe otsas olevast majast välja. Seal kohtasime teist meest, kes oli ka 75-aastane. Ta oli ühe väikese baptistikoguduse pastor. Kui ma õigesti mäletan, siis oli tema nimi Helving. Tema hoole all olid kaks invaliidistunud õde. Ta sai nädalas õige vähe raha. Tal oli raske elu, aga seda ma nägin, kuidas ta plaksutas käsi ja hüüdis: „Ma olen kõige õnnelikum inimene sellel saarel!" Ma ütlesin oma naisele: „Kes on rikkam mees siin saarel? Kas see mees, kellel on uhke maja mäe otsas ja laev merel või see, kellel on vähe raha, aga Kristus südames?" See viimane oli rikkam mees.

Probleemide põhjus

Piibel õpetab, kust tulevad meie probleemid. Jumal lõi inimese ja pani ta elama kaunisse paradiisiaeda. Jumal kinkis inimesele ühe anni – valikuvõimaluse oma moraalsete kohustuste osas. Jumal ütles, et teie päralt on kõik puud aias, välja arvatud ainult üks. Kui te sellest sööte, siis lähete te kannatustesse. Jumal katsetas inimest, aga inimene rikkus Jumala korraldust. Inimene otsustas maailma üles ehitada ilma Jumalata ja patustas tema vastu. Jumal ütles, et kui sa patustad, siis sa sured.

Esimene poeg, Kain, tappis oma venna. Mõrvad algasid paradiisiaiast. Patt on see puudujääk, mis läheb ühest põlvkonnast teise ja tuleb meieni välja. Piibel ütleb, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ka Billy Graham on pattu teinud. Teie olete ka pattu teinud. Me oleme rikkunud Jumala seadust. Me oleme Jumala kohtu all. Aga mida me võime teha? Jumal tahab seda meile teada anda.

Jumal andis seda teada Noale, kes oli õige mees tema silmis. Ta võttis Noa ja päästis tema ning ta pere ja püüdis inimrassiga uuesti alustada. Aga jälle eksis inimene oma südames ja suri oma pattudes. Kogu maailma ajalugu on seotud pattudega. Ega aatomipommid ei teki iseenesest ega plahvata iseenesest. Kui midagi juhtub, siis on inimene seda põhjustanud. Inimene, ma mõtlen selle all meest ja naist, mõlemad on patused. Kuidas leida tee sellest olukorrast välja? Jeesus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu."

Tee Jumala juurde

Ma olen sündinud ja üles kasvanud ühes farmis USA lõunaosariigis. Ma mäletan seda päeva, kui andsin oma elu Jeesusele. Ma olin siis 16- või 17-aastane. Ma olin pidevalt Jumalale vastu seisnud. Ma ei tahtnud minna kirikusse. Ma mõtlesin, et kui ma saa 21-aastaseks, siis minu vanemad ei saa mind sundida enam selleks. Kui Jeesus tuli minu ellu, siis ta muutis mind. Ma hakkasin teda armastama. Siis tekkisid mul intellektuaalsed probleemid, mida varem ei olnud. Mind julgustas Jumala sõna salm: „Jeesus on tõde." Tema sisaldab endas kogu tõe – teadusliku, filosoofilise, psühholoogilise ja usulise tõe. "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu." (Jh 14:6).

Ma mõtlesin, et kuidas see võib nii olla? Siis ta peab olema elav ja suurim, kes kunagi on elanud. Või on ta mõni väga paha maniakk. Või on ta just see, kellena ta end on ilmutanud. Ma lahkasin seda küsimust. Ma lahendasin selle oma usu läbi nendesse tõotustesse, mida on öelnud Jumala Poeg: „Mina olen tee ja tõde ja elu." Ma ei saanud kõigest aru, mida Piibel ütleb. Mulle oli väga arusaamatu see, et Jeesus suri 2000 aastat tagasi minu pattude eest, et neid andestada. Ma lihtsalt kummardasin tema juuresolekul ja ütlesin: „Minu Isa!" Ma tegin selle otsuse usu läbi. Järgneva aja jooksul on ta mind väga palju muutnud. Ma armastan teda kogu südamest ja olen pühendanud talle kogu oma elu. Jumal on kinkinud mulle kauni naise ja viis last, kes kõik on Kristuse omad. Meil on 16 lapselast ja kui nad saavad teatud vanusesse, siis võtavad nad Kristuse vastu. Jumal on auline. Meil on siiski probleeme. Kuid Kristus on alati meiega. Kui me võtame vastu Jeesuse, siis asub Püha Vaim meisse elama. Ta ütleb meile: „Ole julge, ära karda!"

Jeesus on surnud sinu eest ja võtnud su patud kõik enda kanda. Ta päästis meid põrgust. Ta tõusis üles surnuist. Ta on elav Kristus. Ta tuleb meie juurde. Ta elab meie südames. Ta elab meie perekondades.

...

Parem aeg on ees

Viimane kord kasutas Jeesus sõnumit: „Olge julged!" Johannese evangeeliumis, 14:1-3: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?

Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina."

Olgem julged, sest Jeesus on meiega, kui me paneme kogu oma lootuse Temale. Me võime kõik koos korrata palvet, mida Tema palus: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal."

See palve on alati vastatud meie südames. Saabub aeg, mil kogu maailm saab selle rahu - Jumala riigis, kui Kristus tuleb tagasi. Uues Testamendis räägitakse 318 korda sellest, et Jeesus tuleb tagasi. Siis ei tule Ta meie keskele enam vaesuses. Ta tuleb tagasi kui kuningas ja Issand.

Ma tuletan meelde ühte naist, kes võitles fašismi vastu. Ta sattus kontsentratsioonilaagrisse. Ta oli kord ka selles Oleviste kirikus. Tema nimi on Corrie de Boom. Tema lemmikväljend oli: „Parem aeg on ees!" Mõne kuu eest ta suri. Ta kannatas koonduslaagris kõige suuremaid raskusi, aga tal oli Kristus südames.

Homne päev kuulub usklikele, sest meil on Kristus südames. Olge julged! See ei ole oluline, kus me elame, vaid kas me loodame Temale. Kas sa usud seda? Kas sa usaldad Teda? Mida sa pead tegema?

Kuidas ma võin oma elu muuta

On vaja kolme asja. Esiteks: kahetse oma patte! Kahetsus tähendab muutust. Muutust oma mõistuses. Jumala ja iseenese mõistmist ja oma elutee usaldamist temale. Ela Kristusele!

Teiseks: võta ta usu läbi vastu. „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks." Usu lihtsalt. See tähendab seda, et sa usaldad ennast tema kätte.

Kaks aastat tagasi kõnelesin ma Saksa Demokraatlikus Vabariigis. Muuseas ma kõnelesin paljudes luteri kirikutes. Ma olen kuulnud, et see kirik oli ka kord luteri kirik. Saksamaal olid kantslid väga kõrgel. Ühelt selliselt ma kõnelesin ja see kõikus kogu aeg. Lootsin, et ma ei kuku sealt alla. Mõnikord me võime mõelda niisuguseid mõtteid. Ma mõtlesin: „Jumal, aita mind! Luba, et ma ei kukuks! Aita, et ma hoiaksin oma mõtted Kristusel!" Ja sellel momendil ta aitaski mind.

Ma ei ole kunagi enne olnud ka selles kantslis, aga kui ma tulin üles, ei hakanud ma seda kantslit proovima, kas ta kannab kahte meest. Ma tean, et eesti mehed ja naised ehitavad tugevaid ehitisi. Ma uskusin selle tugevusse.

Kui ma tulin risti alla, siis ma uskusin, et Jeesus Kristus on surnud minu eest. Ma andsin oma elu temale ilma mingisuguste eeltingimusteta. Ma ütlesin: „Nüüd, Issand, oled sina minu elu Issand."

Kolmandaks: järgi Kristust, allu tema käskudele! Millistest käskudest me lugesime? „Armastage üksteist!" See on kõige suurem käsusõna. „Sa pead oma Jumalat armastama kõigest oma südamest, hingest ja meelest" ja oma naabrit samuti.

Tee seda just nüüd

Nüüd küsin ma teilt väga tõsise küsimuse. Ma olen näinud tuhandeid inimesi vastamas sellele küsimusele kuuekümnel maal. Kas sa tahad avada oma südant Kristusele täna õhtul? Kas sa tahad avada oma elu uuele teele? Kas sa tahad ennast üle anda Temale ning öelda: „Ma tahan olla Kristuse järgija täielikult." Kõik, kes ei ole Teda vastu võtnud, võivad seda teha. Ja nüüd me läheme ja palvetame.

Kui paljud teist tõstavad oma käe ja ütlevad: „Ma tahan Kristust oma südames hoida!" Laske käed alla. Ma näen palju käsi. Jumal teab meie südameid. Minu kohus on külvata Jumala sõna seemet, kuulutada evangeeliumi. Algab Püha Vaimu töö teie hinges. Tema aitab teil elada Kristusele. Te olete seda tõestanud ja tahate teda vastu võtta. Palume koos: „Taevane isa, meie täname Sind nende inimeste eest, kes on täna õhtul kuulnud Sinu sõnumit. Luba, et Sinu sõnum ei tuleks tühjalt tagasi! Täitku see seda ülesannet, mis temale on pandud ja õnnista eriti neid, kes tõstsid oma käed." Me palume, et Püha Vaim tuleks nende südamesse. Anna neile kindlus, et nende patud on andeks antud ja et neil on igavene elu. Sina armastad neid, kes end sulle üle annavad ja võtad nad vastu. Võibolla on nad kaua Sinust mööda käinud. Me täname Sind selle eest, mis täna õhtul on tehtud. Tule koos meiega ka meie kodudesse. Õnnista meie perekondi, õnnista meie töökaaslasi. Me anname end uuesti värskelt Sinule üle täna õhtul Jeesuse nimel! Aamen."

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke