Otsing

Jaanuar 2020 10 helari puu
Helari Puu, Allika baptistikogudus

„Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada. Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks“ (Ps 16:8–11).

Psalmist tunnistab, et ta on teinud tööd selle nimel, et panna oma suhe Jumalaga korda, loodi.

Mis sulle meeldiks aastal 2020?
Kas uue aasta negatiivse alguse ja mitte nii meeldivate prognooside taustal on üldse mõtet peatuda selle teksti juures ja õppida Jumala sõnast? Õppida jumalamehe kogemusest?
Kui mõtleme vaid oma südame igatsustele, soovidele ja mõtetele ning unustame välised mõjutused, sooviks keegi kindlasti uut ja paremini tasustatud tööd, keegi abiellumist maailma kõige atraktiivsema neiu või noormehega, keegi tahaks astuda prestiižsesse ülikooli, keegi ootaks aktsiaturgude positiivseid trende, keegi igatseks saada oma kehakaalu kontrolli alla. Ja nii edasi... ja nii edasi.
Psalmist suunab meie tähelepanu eelkõige sisemistele vajadustele ja muutustele. Ta vaatab oma südamesse ja mõtiskleb elu peamiste vajaduste üle. Neid psalmi autori mõtteid on imetletud sajandeid.
Muide, psalm 16 oli populaarne ka apostlite hulgas. Peetrus kasutas seda oma nelipüha jutluses, Paulus tsiteeris psalmi Antiookias (Ap 13:35).
Miks oli see nii populaarne psalm Uue Testamendi autoritele? Lihtsustatud vastus on: selles psalmis pöördutakse inimese sügavaimate vajaduste poole.
Küsigem nüüd uuesti alguses esitatud küsimust: Mis sulle meeldiks aastal 2020?
Kuula siinkohal psalmisti mõtteid. Küsin koos temaga:

Kas sa soovid stabiilsust, mida Jumal pakub?
„Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool“ (s 8).
Meie tähelepanu köidavad selles salmis huvitavad fraasid.
Esiteks: „Ma pean oma silma ees.“ Siin on pilt loodinöörist. Psalmist tunnistab, et ta on teinud tööd selle nimel, et panna oma suhe Jumalaga korda, loodi. See on väga delikaatne balanss, mille saavutamine võtab aega. Kristlasena kasvamine võtab aega!
Kas olete kunagi proovinud midagi loodi panna? Kuulsin ühe tuttava käest, et nende sõbrad said päranduseks vanaisa suure „kapiga kella“. Juhtnööriks öeldi: kell hakkab tööle, kui kõik on täpselt loodis. Teate, kell hakkas tööle alles kolme päeva pärast! Täpseks loodimisega tuli vaeva näha.
Niisamuti on kristlase elu, me vajame n-ö loodimist. Võtab aega, et kõik rihti saada. Las Jumala sõna toob meid meie usuelus ka alanud aastal selle juurde.
Huvitav moment on veel – kui hoiad Jumalat oma silma ees, avastad korraga, et ta on su kõrval: „...tema on mu paremal pool.“ Jumal, kes oli Taaveti püüdluste siht, sai kaaslaseks tema kõrval. Inimene saavutab midagi, kui ta avastab, et kaugelolev Kõigekõrgem on ka kõige lähedasem sõber.
Veel kirjutab psalmist siin: „...ma ei kõigu“. See tähendab stabiilsust. Ta mõistab oma vastutust Jumala ees. Ka meie peame olema avatud Jumala märguannetele. Olema paindlikud tema juhtiva käe all. Me vajame tõesti kuulekust Jumala juhtimise suhtes. Liiga paljud inimesed on oma elus pinnapealsed. Nad püüavad ennast ankrusse panna madalike naabrusse. Probleemid ja kriitilised olukorrad aga saabuvad ning elulained käivad neist üle ja toovad kaasa purustusi. Looja soovib, et me mõistaksime, et tema on inimese elu stabiliseeriv tegur. Et tema annab meile vajaliku paindlikkuse. Just sellest veendumusest lähtuvalt võis Paulus kirjutada, et Jumala arm on iga olukorra jaoks täiesti piisav: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale“ (2Kr 12:9).

Kas soovid kogeda sisemist rahu? 11 suigu 1
„Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada“ (s 9).
Kas sa sooviksid nautida sisemist rahu, mida võib anda ainult Jumal? Kui nii, siis pane tähele kolme sõna: süda, hing ja ihu. Vana Testamendi keelt siin võiks tõlkida ka vaim, hing ja ihu. Ning just vaim on see, mis eristab meid muust loodust. Vaim eristab meid tähelepanuväärselt loomade maailmast, sest meie võime kogeda Jumala kohalolu. Meie hing sisaldab mõistust, tahet ja emotsioone ning ihu on organism, mille kaudu hing ennast väljendab.
Kaasaja tragöödia on selles, et oleme Piibli antud järjekorra tagurpidi pööranud ja kaotanud rahu Jumalaga. Tavapäraselt paneb inimene esimesele kohale mõtted, mis on seotud füüsilise maailmaga. Kui inimene otsib endale kaaslast, sõpra, käib kohtamas, võib tal tekkida küsimus: „Kust alustada?“ Tavaliselt saavad prioriteetseks välised tunnused: isiklik sära, ilus keha (ka meestel!) ja muu selletaoline. Mitte, et keha eest hoolitsemine oleks halb... aga järjekord, prioriteedid ei vasta Jumala sõna ootustele. Tuleks näha välise taha, vaadata kaugemale, et teist inimest tundma õppida: mida ta mõtleb, missugune on ta tundeelu. Rääkida vaimsetest asjadest.
Sageli proovime muljet avaldada inimlikus järjestuses: ihu, hing ja vaim. Samas pangem tähele, et Piibel ei pea ihu valeks. Samuti mitte hinge. Nendel on oma koht. Piibel õpetab, et ihu ja hing on korrumpeerunud inimese pattulangemise tulemusel. Seetõttu peame uuesti sündima, laskma Jumala Vaimul täiel määral meis elama asuda. Veel kord: ülesanne on siis selles, et me peame prioriteedid õigesse järjekorda panema.
Paulus kirjutab: „...teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna“ (1Ts 5:23). Märkasid järjekorda?
Kas sa soovid kogeda seesmist rahu 2020. aastal? See tähendab, kontsentreeru esmalt vaimsele. Kasuta võimalusi selles kasvada ja areneda.

Jumalaga käimine, see on uus tee, elu teerada, mis toob kevade meie ellu!

Kas sa hindad Jumala seltskonda?
„Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist“ (s 10). The Message piiblitõlge ütleb: „Sina tühistasid mu pileti põrgusse – see pole minu lõppeesmärk.“ Jumal lubab olla su pidev kaaslane 2020. aastal. See tähendab, et su teekond suundub taevase kuningriigi poole, mitte hukatusse. Kui sa otsid sõpra ja kaaslast, kedagi, kes isegi su puudusi ja vigu teades sind ikka armastab, siis on see Piibli Jumal. Ta armastab sind ‒ ja armastab igavesti.
Psalm 16 on nagu roosinupp, mis pole veel täiesti avanenud. Vana Testament annab siin lugejale igavese elu lootuse, vaatamata sellele, et ihu ülestõusmise õpetus polnud selleks ajaks veel ilmutatud. Uue Testamendi aegsete inimestena omame meie selles küsimuses täiuslikumat arusaama – Jeesuse Kristuse tulemise, tema elu, kannatuse ja ülestõusmise kaudu.
Usun, et hindame väga oma kaaslasi, seltskonda. Olgu need siis meie abikaasad, vennad-õed, sõbrad või Jumala rahvas. Psalmisti abiga mõistame, et Jumal on tõotanud olla meiega. Ka aastal 2020.

Kui nii, siis võta vastu Jumala eesmärk oma elu jaoks
„Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks“ (s 11).
Jumala poolt pakkumine on tehtud. See tuleb vaid vastu võtta. Psalmisti kirjeldatud elu teerada tähendab otsesõnu teed, mida mööda astume uue olemise poole. Vana Testamendi ajal kasutati seda sõna näiteks ka aastaaegade vahetumise kohta. Sügisest saab talv. Talve järel saabub kevad.
Jumalaga käimine, see on uus tee, elu teerada, mis toob kevade meie ellu!
Kujutle, et sulle antakse 86 400 eurot, tingimusega, et sa pead täna kõik ära tarvitama. Kõik, mis sul peaks üle jääma, tuleb tagasi anda. Sa ei saa midagi säästa ega sellelt intressi teenida. Mis sa teeksid selle rahaga?
Just selliselt annab Jumal meile iga päev 86 400 sekundit. Küsin sinult: kuidas sa tarvitad neid oma elu hindamatuid sekundeid? Kui sul on elus eesmärk ja sa oled avastanud teeraja, mille Jumal on sulle mõelnud, ei raiska sa oma elu. Siis investeerid elu tema kuningriigi tarvis. Siis on sul eesmärk. Tema abiga võidame ka takistusi, mis teel ette tulevad.

Täna, kui vaatad ettepoole, aastale 2020, kutsun sind üles pühendama oma elu uuesti Jumalale! Sa ei pruugi teada täpselt neid radu, mida ta on valmis pannud sinu teekonna tarvis, aga kui sa oled pühendunud lõppeesmärgile, viib tema sind ja juhatab sind. Ta suunab su teerada. Ta on su ligidal. Selles on õnn, nagu ütleb Aasaf: „Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi“ (Ps 73:28).
Õnnelikku aastat koos Jumalaga!

Uudised

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

05 November 2023
Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Oktoober 2023 Rait Tõnnori, Oleviste koguduse pastor Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad:...

2023-6-oktoober

05 November 2023
2023-6-oktoober

SISUKORD  Tervikliku Tervenemise Teenistus Veikko Võsu Viljandi ja Valkla koguduste ühisteenistused Ave Saarva Eesti Metodisti Kirik lahkus Ühinenud Metodisti Kirikust Robert Tšerenkov Pöördumise järel tuleb edasi minna Ermo Jürma Vaike...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

05 November 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Oktoober 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

05 November 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Oktoober 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

05 November 2023
Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

Oktoober 2023 Johanna Rosenvald, Tartu Kolgata kogudus, tekst ja fotod Meie kaasaja ühed suured väljakutsed on ärevus ja sõltuvused, aina enam ka just nutisõltuvus. Kiirete muutuste ja murettekitavate sündmuste aegadel on...

Usu jõud

05 November 2023

Oktoober 2023 Usk annab mulle rahu hingeja pühib palgelt silmavee.Usk võtab ära mure, pingening rõõmsaks teeb mu südame. Usk, lootus, armastus on vägi,mis naeratuse näole toob.Saan neist ma ikka hingeabi,mis...

In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

05 November 2023
In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

Oktoober 2023 20.12.1936–20.09.2023 Septembri viimasel päeval saadeti Oleviste kirikust viimsele teekonnale ja sängitati Tallinna Metsakalmistu mulda pastor Aamo Remmeli põrm.Aamo-Haarand-Meego sündis 1936. aasta 20. detsembril Pärnus koos kaksikõe Siiri-Eo-Kalliga ema elu...

Margo Meri on Tõrva uus pastor

05 November 2023
Margo Meri on Tõrva uus pastor

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Tõrva Immanueli Koguduses oli 1. oktoobril rõõmus päev – palusime õnnistust uuele pastorile Margo Merile, kes koos abikaasa Leaga asuvad kogudust teenima. Keilast...

Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

05 November 2023
Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Keset väga tormist lõikustänupüha palusime Saaremaal ordineerimispalve Janek Järveotsa üle, kes töötab karjasena Leisi baptistikoguduses ja kogukonnas ning samuti kaitseliidu kaplanina. Juba aastal 2017,...

Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

05 November 2023
Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

Oktoober 2023 Merit Lassmann, Loksa baptistikogudus „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ öeldakse Olivia Saare tuntukssaanud luulereas. Eriti hästi sobis see Keila baptistikoguduse konteksti 24. septembril – ümmargune aastanumber 120 juhatas sisse...

Linke