Otsing

Oktoober 2021 10 saardallar
Allar Saard, Järvakandi Uue Alguse kogudus

Jumala sõna väärtust kirjeldades öeldakse, et see on: igapäevaseks lugemiseks, vaimulikuks toiduks, usus kasvamiseks, julgustuseks, lohutuseks, nõuandjaks, tarkuse saamiseks, sünnipäevakaardile salmi leidmiseks jne. Inimestel on siin palju arvamusi. Näiteks ütleb üks USA-s tehtud uurimus: 30% ulatuses on sinu vaimuliku kasvu eelduseks, et pühapäeval on hea jutlus ja sa selle sõnumi konspekteerid, kirjapandu kolm korda üle kordad ja oma ellu rakendad! Mida arvad sina? Vaatame, mida ütleb Piibel.
Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge;
Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant;
Issanda käsk on selge, see valgustab silmi
(Ps 19:8,9).
Otsime siit vastuseid kolmele küsimusele:
1. Kuidas antud piiblitekstis on nimetatud Jumala sõna? = NIMETUS.
2. Kuidas on iseloomustatud ehk missugune on Jumala sõna? = OLEMUS.
3. Milline on Jumala sõna mõju inimese elus? = TAGAJÄRG/TULEMUS.

„Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge“
1. NIMETUS – „Issanda Seadus“. Sellega tähistatakse Pühakirja elujuhiseid, üht terviklikku süsteemi, mille Jumal on ilmutanud oma rahvale, et inimene võiks tema tahtes käia.
2. OLEMUS – „on laitmatu“. Mitu protsenti laiduväärset on ühes laitmatus asjas? – Null! Järelikult: Issanda Seadus on 100% täiuslik. Kahjuks pole seda maised seadused. Riigikogu poolt vastu võetud seadustest (liiklusseadus, võlaõigusseadus jt) ilmuvad ikka ja jälle uued redaktsioonid. Seadusloomes valmib eelnõu, siis tuleb esimene ja teine lugemine, varsti ilmub teise variandi kolmanda paranduse neljas muudatus jms. Kuid Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud“ (Mt 5:18).
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „kosutab hinge“. Meie surematul hingel on viimsena igatsus igavese järele, osaduse järele oma Loojaga. Täielikult ei suuda teda kosutada ei võimas kontsert, ei südantlõhestav filmielamus ega põnev raamat. Kui sinu hing on aga rõhutud ja rahutu, on see signaal, et sinu elu ei vasta Issanda Seaduse juhistele. Siin saad sa end ise aidata – õpi tundma Issanda Seadust ja kuuletu sellele! Kui sa tahad, et su hing oleks kosutatud, siis ela Issanda Seaduses.

Kui sa tahad, et su hing oleks kosutatud, siis ela Issanda Seaduses.

„Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks“ 
1. NIMETUS – „Issanda tunnistus“. Elus puutume kokku erinevate tunnistustega: meil on sünni-, kooli-, abielu-, kutsetunnistused jne. Samas on siin maailmas ka valetunnistusi, tunnistusi, mis ainult näivad õiged. Mitmel korral leiame Vanast Testamendist, et „kahe või kolme tunnistaja poolt“ öeldu on tõsi. Issanda tunnistus sisaldab neid usaldatavad juhised, mille järgi kõik võivad eesmärgile jõuda.
2. OLEMUS – „on ustav“. Mitu protsenti ebausaldatavust on ustavas asjas? – Null! Mitte 80% tõtt ja ainult 20% valet. Issanda tunnistus on lõpuni ustav, midagi olulist ei ole jäetud ütlemata!
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „teeb kohtlase targaks“. Meie ei pea panema kellelegi diagnoosi „kohtlane“ ega teisi sildistama. Küll aga näeme, et see maailm ei ole korras. Paljud inimesed on oma kergemeelse ellusuhtumise või sinisilmsete valikutega sattunud halvale teele. Kuid orjata lihahimu, silmahimu ja elukõrkust on vaid üürikene nauding.
Issanda tunnistus aga juhatab eksinud eluteele, selles on piisavalt arusaadavad teeviidad, et jõuda igavesele eesmärgile. Issanda tunnistus nimetab patu patuks, kuid näitab samas sellest väljapääsuteed, kohustab ja toob pääste. Siit särab tarkust eluks ja igavikuks.
Pühakiri kutsub ka vaatama, kas meie elu on Issanda ustav tunnistus? Kui sa soovid saada parimat tulemust, anda oma eluga paremat tunnistust – tahad saada kohtlasest targaks – siis õpi Issanda tunnistust!

„Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant“11 piiblit 6ppides
1. NIMETUS – „Issanda korraldused“ või määrused. Elus saadavad paljud erinevad korraldused meid sündimisest surmani. Kõik me oleme pidanud kuulama vanemate korraldusi, järgima mitmesuguseid sisekorra eeskirju, õppima liiklusreegleid jne – nendeta pole ühiselu mõeldav. Nii pole ka taevane Isa jätnud oma lapsi ilma juhisteta, kuidas elust läbi minna.
2. OLEMUS – „on õiglased“. Liikluskorraldused ei toimi alati, ülemuste nõudmised võivad jääda arusaamatuks ega olegi alati õiglased, eriti kui need on antud esimese emotsiooni ajel. Selliselt on neid ka vahel raske või koguni ebaõiglane järgida. Issanda korraldused aga arvestavad kõiki asjaolusid, vastavad üldisele õiglustundele, need on ausad ja eetilised.
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „rõõmustavad südant“. Maised korraldused tahavad meie ühiselu joonde ajada. Õigusriik on alati parem kui diktatuur, kriisiolukord parem kui eriolukord. Liikluskorralduse muudatused toovad ümbersõite ja ajakadu, vanemate korraldused võivad käia lastele närvidele, kodukorra nõue – kanda vahetusjalatseid – säilitab küll puhtust, aga ka piirab ja tekitab ebamugavusi.
Jumala korraldused seevastu taotlevad kestvat rõõmu. Tõsi, nende järgimine pole sugugi lihtne ja sunnib töötama ning pingutama; nõuab ohvreid ja oma mina salgamist. Maisele inimesele see ei meeldigi. Kui sina aga tahad, et su süda oleks rõõmus, siis pane tähele Issanda korraldusi! Vaid oma Loojaga harmoonias elades saame osa taevarõõmust.
Kust ammutad sina oma rõõmu? Küsi endalt: oled sa õnnelik? Mis rõõmustab sinu südant täna? Kui kaua kestab selline rõõm? Kutsun sind õppima Issanda korraldusi! Sinu ellu astub rõõm, mis ulatub igavikku.

Piibli õpetused on tõde otsivale inimesele igal ajal arusaadavad.

„Issanda käsk on selge, see valgustab silmi“
1. NIMETUS – „Issanda käsk“. Vana Testamendi „kümme käsusõna“ (2Ms 34:29; 5Ms 10:4) olid täitmiseks Iisraeli rahvale. Ja Jeesus pole neid tühistanud: sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi himustada, sa ei tohi Jumala nime asjata suhu võtta, sa pead oma isa ja ema austama, sa ei tohi valet tunnistada, sa pead hingamispäeva pidama jne.
2. OLEMUS – „on selge“. Dekaloogi suured laused on paljude riikide põhiseaduste ja ühiselu juhiste aluseks? Mäejutlus vapustab oma kuulajaid tänase päevani – Jeesuse meelevallaga esitatud õpetus kutsub meelt parandama, sest taevariik on ligi tulnud. Issanda sõnum on selge ja ootab järgimist. Piibli õpetused on tõde otsivale inimesele igal ajal arusaadavad.
Seevastu vajab kiiresti muutuv maailm alatasa seaduste muutmist ja need nõuavad tihti tervet juristide armeed ning mitut kohtuinstantsi, enne kui selgus saabub.
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „valgustab silmi“. Elus on oluline, et me paneksime tähele ajamärke – sest meie aeg on piiratud ‒ ja et näeksime õiget teed ning orienteeruksime ka tõejärgses maailmas. Visuaalsust rõhutavas ajas on meie silme ees palju pimestavat reklaami ja ahvatlusi. Igaviku teel püsimiseks on vaja näha Jumala sõna teetähiseid. Lase Issanda käsul valgustada oma silmi ja järgi psalmisti eeskuju: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal“ (Ps 119:105).

Millist vilja kannad sina?
Me saame Jumala lapseks küll ainult armust, uskudes Kristuse lunastustöösse, aga seejärel ootab Issand meilt oma lastele kohast elu. Ta ootab, et me kannaksime Vaimu vilja. Jeesus andis oma järelkäijatele väga selge instruktsiooni: „Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja“ (Mt 3:8). Seda võime vaid siis, kui me uurime Issanda laitmatut Seadust, armastame tema ustavat tunnistust, järgime Looja õiglasi korraldusi ja selgeid käske. Siis on valgustatud meie silmad, rõõmustab süda, meil jagub tarkust eluteele ja meie hing on kosutatud.
Seepärast pühi tolm oma Piiblilt! Alusta juba täna Jumala sõna lugemist. Kui sa juba loed Piiblit igal päeval, siis on aeg liikuda edasi sügavamale, õppida Piiblit tundma. Selleks on mitmeid võimalusi: isiklik Piibli uurimine koos perega, induktiivne piibliõpe, igal päeval üks tund iseseisvalt ja üks tund nädalas koos grupiga, üks aasta piiblikoolis, neli aastat vaimulikus seminaris.
Jumala sõna väärtus on mitmekordne – äsja vaatasime vaid kahte piiblisalmi, terve Piibel kõneleb läbi kogu elu. Teekond koos Jumala sõnaga on enamat kui harjumus! See on viljakas eluviis! Võta see viis üles!

Uudised

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

05 November 2023
Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Oktoober 2023 Rait Tõnnori, Oleviste koguduse pastor Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad:...

2023-6-oktoober

05 November 2023
2023-6-oktoober

SISUKORD  Tervikliku Tervenemise Teenistus Veikko Võsu Viljandi ja Valkla koguduste ühisteenistused Ave Saarva Eesti Metodisti Kirik lahkus Ühinenud Metodisti Kirikust Robert Tšerenkov Pöördumise järel tuleb edasi minna Ermo Jürma Vaike...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

05 November 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Oktoober 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

05 November 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Oktoober 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

05 November 2023
Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

Oktoober 2023 Johanna Rosenvald, Tartu Kolgata kogudus, tekst ja fotod Meie kaasaja ühed suured väljakutsed on ärevus ja sõltuvused, aina enam ka just nutisõltuvus. Kiirete muutuste ja murettekitavate sündmuste aegadel on...

Usu jõud

05 November 2023

Oktoober 2023 Usk annab mulle rahu hingeja pühib palgelt silmavee.Usk võtab ära mure, pingening rõõmsaks teeb mu südame. Usk, lootus, armastus on vägi,mis naeratuse näole toob.Saan neist ma ikka hingeabi,mis...

In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

05 November 2023
In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

Oktoober 2023 20.12.1936–20.09.2023 Septembri viimasel päeval saadeti Oleviste kirikust viimsele teekonnale ja sängitati Tallinna Metsakalmistu mulda pastor Aamo Remmeli põrm.Aamo-Haarand-Meego sündis 1936. aasta 20. detsembril Pärnus koos kaksikõe Siiri-Eo-Kalliga ema elu...

Margo Meri on Tõrva uus pastor

05 November 2023
Margo Meri on Tõrva uus pastor

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Tõrva Immanueli Koguduses oli 1. oktoobril rõõmus päev – palusime õnnistust uuele pastorile Margo Merile, kes koos abikaasa Leaga asuvad kogudust teenima. Keilast...

Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

05 November 2023
Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Keset väga tormist lõikustänupüha palusime Saaremaal ordineerimispalve Janek Järveotsa üle, kes töötab karjasena Leisi baptistikoguduses ja kogukonnas ning samuti kaitseliidu kaplanina. Juba aastal 2017,...

Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

05 November 2023
Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

Oktoober 2023 Merit Lassmann, Loksa baptistikogudus „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ öeldakse Olivia Saare tuntukssaanud luulereas. Eriti hästi sobis see Keila baptistikoguduse konteksti 24. septembril – ümmargune aastanumber 120 juhatas sisse...

Linke