Otsing

Jaanuar 2022 10 indrek eliel
Indrek-Eliel Tambek, Märjamaa vabakogudus

Kallis teekaaslane, alles alanud talv on jõudmas oma suurimasse sügavusse. Loodus tardub, uinub. Kuid meile, eestlastele, on omane üks elev tunne, mis kasvab kevade lähenedes, kui puudel pakatavad esimesed pungad ja lehedki. Peagi on kogu loodus roheline ja õitemeres. Juba kõik see tundub nii ilus. Siiski on mul eelkõige lapse- ja nooruspõlvest jäänud veel meeldivam mälestus – suve lõpus sai noppida puudelt esimesi vilju. Külmal talvel alanud ootuse suurim kulminatsioon. Tänu oma ema erilisele armastusele aiatöö vastu võisin nautida väga erinevaid maitsed. Sügiseti sai nälg sageli kustutatud üksnes õunte, ploomide ja teiste aiaviljade arvelt.
Mille järele tunned sina nälga uue aasta hakul? Milliseid vilju tahaksid varuda ja nautida enne aastaringi täitumist? Mis on sinu elule ainuomased annid, mille viljakas kasutamine kustutab ka teiste nälga ja õnnistab neid, kes on meie ümber?

Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks (Jh 15:8).

Jeesus ja viigipuu
Evangelist Markus kirjutab: Ja järgmisel päeval Betaaniast lahkumisel tundis Jeesus nälga ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti; sest ei olnud viigimarjade aeg. Ja Jeesus ütles puule: „Ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja!” Ja ta jüngrid kuulsid seda. /…/ Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat. Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele: „Rabi, vaata, viigipuu, mille sa needsid, on ära kuivanud!” Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!” (Mk 11:12–14, 20–23).
Viigipuu oli juba Vana Testamendi prohvetite Jeremija, Hoosea ja Joeli sõnumites sümboliseerinud Iisraeli. Siit edasi – viigipuu needmine Jeesuse poolt tähistas Jumala kohtumõistmist viljatu juudi rahva üle. Viigipuu viljad peaksid hakkama esile tulema peaaegu samal ajal või veidi hiljem kui selle lehed – seega, kui Jeesus ei leidnud muud kui lehti (Mt 21:19), oli selge, et see küll pealtnäha elujõus puu ei täida oma tähtsaimat eesmärki – vilja kanda.


Täna oleme meie Jumala rahvas, uus Iisrael, keda Jeesus kõnetab. Jeesus ütleb oma jüngritele lausa: Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks (Jh 15:8). Jeesuse kogudusena tahame käia oma Õpetaja jälgedes. Usun, et meie igaühe südames on igatsus kanda elus vilja.
Markuse evangeeliumi põhjal jäi viljapuu needmise ja selle ärakuivamise tunnistamise vahele üks tähelepanuväärne sündmus – templi puhastamine. Järgmisel hommikul taas Jeruusalemma tulles on jüngrid üllatunud, kuidas võis see nende tee ääres kasvanud suur puu niivõrd kiiresti ära kuivada. Imestavate jüngrite küsimuse peale vastab Jeesus: Olgu teil usku Jumalasse!
Vahel võib meie elus olla mägedesuuruseid põhjuseid, miks meil napib aega Jumalale – tema sõnale, palvele, Püha Vaimu juhtimise ja koguduse osaduse kogemisele. Siis me ei ela mitte usuelu, vaid meile kingitud päevad kaovad maises madaluses. Kui meie juured ei ole aga õiges pinnases, ei saa me kanda ka vilja. Seepärast tuleb panna tähele Jeesuse sõnu: Olgu teil usku Jumalasse! Nii saavad takistused taevateelt eemaldatud. Jeesuse sõnum oli – usaldades Jumalat, eemalda oma elust kõik, mis takistab vilja kandmast.

Kas mina kannan vilja? 11 joonis
Olles misjonär, tajun ma viljakandmise kohustust peaaegu igapäevaselt. Mulle on inimlikultki omane oma kutsumise tõttu töö tulemusi mõõta. Olen aitamas edendada jüngerlust läbi kahe erineva spordiala ja see missioon juhtis mind ka võtma Märjamaa Vabakoguduse karjase vastutust. Ütlen alandlikkuses – vahel on surve viljakandmise osas nii suur, et tahaks keskenduda hoopis lehtede näitamisele. Äkki maaliks pildi programmidest, kus löön kaasa, tähtsatest kohtumistest, mis olen pidanud, teemadest, millest olen jaganud. Ometi, kui inimestel, keda teenin, või mul endalgi on nälg, siis kas üksnes need kustutavad janu? Kui Issand ise tuleks vilju otsima, mis oleks tema hinnang?
Alanud aasta hakul tundsin end vaimselt väsinuna ja igatsusest täidetud palvete peale tuligi esile sõna, mida olen siin jagamas. Mulle tuli elavalt meelde joonis, mille põhjal olin üle-euroopalisel misjonitöö tegijate konverentsil õppinud Kolossa kirja. Aga kui tol korral olime keskendunud rohkem viljale, mida igatseme kanda, siis nüüd haarasid minu tähelepanu joonisel olevad juured. Kolossa kiri toob neist välja neli peamist: Jumala sõna (1:5), palve (1:3), Püha Vaim (1:9) ja koguduse (vaimuliku pere) osadus (2:19). Sellisel alusel oli kirja autor Paulus ise kasvanud ja sellesse juurduma manitseb ta ka Kolossa väikelinna kogudust, kes oli ümbritsetud nii kõiksugu spiritualismist kui ka hoopis jäigast Toorale järgnemise õpetusest. „Ei, ei,“ ütles Paulus ja tuletas meelde, kuivõrd ülim on Jeesuse nimi, isik, arm, õpetus ja pärand.

Vilja näeme hiljem. Täna loevad juured.

Vili kasvab hoolsa tööga
Kosutav on teada, et Jeesus rääkis teisal ka loo aednikust, kes seisab veel viljatu viigipuu eest ja on valmis tegema kõik, et too võiks saavutada täieliku elujõu ja täita oma eesmärgi. Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen, ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma (Lk 13:8–9). Samasuguse väsimatu hoole ja panustamise pildi andis mulle mu ema Hiiumaal lapsepõlvest armsaks jäänud Soonlepa talu hoovis. Meenuta ka sina oma eeskujusid!
Loodan, et alanud aastal võime kuulda paljusid kaaskristlasi tunnistamas, kuidas nad on astunud Jeesusele veelgi lähemale, kannavad palju vilja ja austavad sellega meie taevast Isa. Joonisel ei ole näidatud vilja, seda näeme hiljem. Täna loevad juured.
Uue aasta tee on alles alanud. Lähme koos. Juurdume siis Pauluse eeskujul, laseme aednikul osutada armu ja kosutust ning kustutame nälja.

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke