Otsing

Juuni 2023 10 liidu juhid
Erki Tamm, presidendi jutlus EKB Liidu aastakonverentsil

Praegust aega arvestades tundub prohvetlik, kui möödunud suvel venna Joosep Tammo terassil tõusid meie mõttevahetuses selle aasta teemana esile salmid: Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses (Fl 4:6j).

Inimestena kaotame südamerahu, kui tervikpilt on lagunemas koost. Neid olukordi, kus selline tunne tekib, on olnud lähiminevikus palju.
Möödunud aastal olen kümnete ja kümnete Ukraina põgenikega kohtunud, nende lugusid kuulanud, nendega koos palvetanud. Et Jumala rahu hoiaks südameid ja mõtteid. Et mitte muretsemisega hulluks minna. Et suuta ja julgeda elada. Mitte kaotada lootust. Aitäh, sõbrad, kes te olete olnud paljude Ukraina põgenike kõrval, et leida rahu!

Meil on õigus oma seisukohti välja öelda. Veel olulisem on nende järgi elada.

Abielu ideaal
Kuid tean, et ka peale viimaseid riigikogu valimisi kadus paljudel südamerahu. Ma ei räägi täna maksutõusudest. Ka sel teemal oli Jeesusel ühtteist öelda. Ukse avamine sooneutraalsele perekonnakäsitlusele ühiskonnas on igas mõttes nonsenss. Inimene on loodud meheks ja naiseks, ainult mees ja naine võivad lapsi saada. Ainult ema saab last ilmale kanda ja emapiimaga antakse mitte ainult toitu, vaid seal kuuleb laps esimesed emakeelsed sõnad. Abielu mehe ja naise vahel on olnud ja jäänud eestlaste jaoks ideaaliks. Alati mitte täiuslikult välja tulnud, aga igatsetud ideaaliks. Lapsed vajavad ema ja isa. Teineteist armastavat ema ja isa.
Sõbrad, valitsus koosneb inimestest, kes ei pruugi Jumala sõnast ega Jumala tahtest hoolida. Paljude jaoks Jumalat justkui polegi. Aga hoolime meie temast! Palume meie, mehed, Jumalalt jõudu ja oskust armastada oma naisi, ja naised, armastada oma mehi. Nii et see oleks ilusaim, mida tahta segipööratud maailmas. Armastava ning üksteist heas ja kurjas hoidva pere tunnistust mõistab maailm.

Skandinaavia näide
Kohtusin kuu aega tagasi Skandinaavia vabakirikute juhtidega. Paratamatult jõudsime ka seal nende teemadeni. Ja neil oli, millest rääkida. Neis ühiskondades debateeritakse juba paarkümmend aastat. Esimesed riiklikud otsused samasooliste abieluks ei lõpetanud vaidlusi, vaid tegid uutele ukse lahti. Ka kogudused on neist mõjutatud. Mitte riiklikust survest. Ei, riik ei survesta. Vaid sisemiste lahkhelide tõttu on kogudused lõhenenud. Pikkade arutelude tulemuseks ei ole saadud suuremat selgust Jumala sõna mõistmisel, vaid kasvanud on lõhestatus kogudustes. Kes on arvanud, et nn avatus aitab teenida rohkem inimesi, on pidanud pettuma. Nende koguduste liikmeskond väheneb.
Ja teate, mida nende liitude juhid nagu ühest suust tunnistasid: Me oleme kogudustena kaotanud fookuse. Kõigi nende arutelude ja vaidluste keskel. See oli eriline õhtu Kopenhaageni ühe hotelli konverentsiruumis. Põlvili maas olles ja oma maade pärast nuttes tunnistasid needsamad juhid, et Kristus ja tema rist peavad saama tagasi meie koguduste kuulutuse keskpunktiks! Nagu Paulus, kui ta kirjutab rikkale ja lõhenenud Korintose kogudusele: Ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust (1Kr 2:2).

Ainult Kristus päästab 11 leivamurdmine
Miks on päästmine nii tähtis?! Aga sellepärast, et kõik inimesed on pattu teinud (Rm 3:23) ja patu tagajärjeks on surm (6:23). Ükski muu meetod siin ei aita. Ka ükski teine religioon mitte.
On vaid üks, kes suri meie pattude eest ... ja äratati kolmandal päeval (1Kr 15:3) – see on Jeesus Kristus, kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust (Gl 1:4). Tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest (1Jh 2:2). Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest (1Jh 4:10).

Võib-olla mõni teist mäletab, et 2017. aastal oli meie Nõmmel toimunud aastakonverentsi külaliseks Johan Theron Lõuna-Aafrika Vabariigist. Suur valge mees. Tema juhtis mind jüngerluse mõistmise juurde. Me saime lähedasteks sõpradeks. Sealsamas Nõmmel rääkis ta jüngerlusest kui kaotatud kunstist. Põhjuseks, miks nii on läinud, ütles ta, et „kristlased ei usu enam Jeesuse Kristuse unikaalsusesse“.
Mida vanemaks ma saan, mida rohkemate inimeste eluvõitlusele olen kaasa elanud, seda tugevamaks kasvab mu veendumus, et ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks (Ap 4:12). Peetrus ja Johannes olid selles sedavõrd veendunud, et olid valmis märtritena surma minema – tunnistuse eest, et Jeesus on ainus. See ei ole mingi ideoloogia, vaid reaalne Jumala lahendus inimkonna ja isiklikult iga inimese suurimale probleemile – elu hävitavale patule ja selle tagajärjele – surmale. Igavesele hukatusele. See ongi evangeelium. Jeesus suri meie eest ja tõusis surnuist Jumala väes. Igaüks, kes temasse usub, ei hukku, vaid tal on igavene elu!

Kõige selle keskel ei tohi kaotada fookust – Jeesust Kristust.

Unikaalne lahendus
See on lahendus, millesse me kogudusena usume. See on ainus lahendus, mida meil on pakkuda inimestele, kes oma segipööratud elu ja hingega meie juurde tulevad. Meil pole teist alternatiivi, kui minna inimestega Kristuse risti alla. Parandada meelt, kahetseda patte ja võtta vastu andestus ning uus elu Kristuses Jeesuses. Saada tema jüngriteks, kes tahavad saada tema sarnaseks. Ja Jumala Vaim, kes äratas Kristuse surnuist, tuleb appi, et meie ärarikutud elud hakkaksid muudetuna Jumalat austama.
See on Kristuse koguduse unikaalne sõnum ja kogemus läbi 2000 aasta. Mu kallid pastorid ja koguduste esindajad üle Eestimaa, meil ei ole muud lahendust pakkuda Eestimaa inimestele, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu (Jh 3:16).

Pole põhjust karta
Armsad sõbrad! Meil ei ole põhjust karta ega lasta end segadusse ajada. Meil on õigus Eesti Vabariigi kodanikena oma seisukohti välja öelda ‒ ja usun, et sel on mõju. Veel olulisem on nende põhimõtete järgi elada ja olla tunnistuseks oma kogukondades. Me oleme koguduste liiduna öelnud, kuidas meie asju mõistame ja kuidas tahame ka edasi elada. Aga kõige keskel ei tohi me kaotada fookust. Siin on algkoguduse vennad meile suureks eeskujuks. Neid ümbritses Rooma impeeriumi seaduste ja moraalituse kogu ampluaa. Aga nemad teadsid, kes on nende Jumal ja mis on nende elu missioon.
Peetrus ja Johannes tunnistasid Suurkohtus Jeesust Kristust. Neid ähvardati ja lasti vabaks. Kui nad kaasjüngrite juurde tagasi tulevad, läheb seal lahti palve- ja ülistuskoosolek: Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees, kes sa oled meie isa Taaveti, oma sulase suu kaudu Püha Vaimu läbi öelnud: „Miks paganad möllavad ja rahvad taotlevad tühja? Ilmamaa kuningad on astunud siia ja vürstid on kogunenud ühte paika Issanda vastu ja tema Messia vastu.“ Sest tõepoolest, selles linnas on Heroodes ja Pontius Pilaatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal (Ap 4:24–33).
Sündigu sama üle Eestimaa, kõigis meie kogudustes ja kogukondades, meie külades ja linnades. Ära karda!
Kuuluta Issandat Jeesust Kristust oma elu ja sõnaga, sest me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas (Rm 8:37–39). Aamen.

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke