Otsing

Detsember 2023 10 ed ylevain
Eduard Ülevain, Tartu Kristlik Ruut kogudus

Me elame muutuste ajas – lõppematud sõjad, lõhenenud ühiskonnad, geopoliitiliste konfliktidega vahelduvad siseafäärid. Ometi vajame pidepunkte, millest kinni hoida, et reaalsustaju mitte täiesti kaotada. Pidepunktid on nagu kujuteldav telg, mille ümber maakera pöörleb, kuid mis ise paigal püsib. Kõigi olude ja aegade keskel on jõulud üks pidepunkt, millest hoitakse kinni. Aga millest me täpsemalt kinni hoiame?
Elame muutuste ajas. ‒ Tegelikult pole kogu ajaloo vältel olnud hetke, mil midagi poleks muutunud. Ilmselt meeldib meile seda fraasi kasutada, kuna see võimaldab väljendada frustratsiooni. Meid ümbritsevas maailmas on korraga palju arusaamatut: lugematuid probleeme, millele ei leita lahendusi, ning teavet, millega ei osata midagi peale hakata. Öeldes „Elame muutuste ajas“ anname märku, et me ei mõista, miks asjad lähevad nii, nagu nad lähevad. Oma teadmatuse keskel vajame siiski kindlustunnet ja lootust.

Kõigi olude ja aegade keskel on jõulud üks pidepunkt, millest hoitakse kinni.

Jõulud kui erakordne lootuskiir
Jõulud kuulutavad meile, et ükskord saame öelda: „Me elame rahuajas.“ Selline lootuskiir on harukordne ning näitab ennast ikka ja jälle kord aastas. Jõulud on küll omaette fenomen. Eesti Keele Instituudi kodulehe järgi on sõnal „fenomen“ kolm tähendust. Esimene väljendab haruldast, salapärast ja kummalist nähtust, teine ebatavaliste võimetega inimest ning kolmas millegi olemuse välist avaldumisvormi. Need tähendused kirjeldavad tabavalt ka jõule.
Jõulud märgivad Jeesuse sündi ja aega, mil hommikumaa tähetargad nägid Petlemma kohal tõusmas erakordset tähte. See kummaline astronoomiline juhtum on mõistatuseks siiani. Ühelt poolt läks täide osa Bileami ettekuulutusest (4Ms 24:17), teisalt ollakse eriarvamustel, missuguse kosmilise sündmusega „Petlemma tähte“ seostada. Nii on jõuludes erakordsust ja salapära.


Jõulude tähtsus ei päädi üksnes Jeesuse maailma sündimisega, siit rullub lahti tema terve elu. Jeesus polnud lihtsalt järjekordne Idamaade õpetaja, vaid ebatavaliste võimetega inimene. Ta oli küll nii rändjutlustaja kui ka ravitseja, aga paljud ajalooallikad ja ka praeguse ajastu inimesed tunnistavad, et Jeesusel oli kindlasti ülemaine meelevald.
Jõulude võtmeisik pole jõuluvana, vaid Jeesus Kristus, kelle kohta tunnistati, et ta on Jumala Poeg. Sõna poeg puhul tuleks mõista ka vaimset ühtekuuluvust, siinkohal Jumalaga. Apostel Paulus võtab Jeesuse tuleku kokku sõnades: Jumal on avalikuks saanud lihas (1Tm 3:16), mis tähendab Jumala loomuse välist avaldumisvormi.
Jumala loomust saame jõuludes mõtestada järgnevalt: Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses (Fl 4:7). Need apostli õnnistussõnad väljendavad, et Jumalal on rahu, mis suudab hoida meie mõtteid ja südant ning see ületab meie arusaamise. Jumala rahu on kättesaadav, kuna te olete Jeesus Kristusega ühendatud (seesugust sõnastust pakub üks saksakeelne piiblitõlge). Jeesuse Kristusega ühendatud olemine tähendab, et meie rahu on temas, kuna tema tulek, elu ja ristisurm lepitasid meid Jumalaga (Ef 2:14–16). Kui tegemist on rahuga, mille suurust me ei suuda isegi mõista, ei saa me seda ka ise tekitada. Jõulude tõelisest rahust saame osa vaid Jumala läheduses, mis avaldub Jeesuses Kristuses.

Jumala rahu ja „igapäevane“ rahu 11 linnav6ljak
Selleks et kogeda jäädavat rahu, vajab inimene Jumala ligiolu. Me ei tohi segamini ajada Jumala rahu ja „igapäevast“ rahu. Sekulaarses maailmas tähendab sõna „relvarahu“ vaid puhkepausi, et padrunisalve uuesti laadida, ning „kodune rahu ja vaikus“ hetkelist puhkeaega enne varsti algavat kurnavat tööpäeva. Jõulude salapärase fenomeni kese on aga Jumala rahu, millest saame osa vaid Jeesuse läbi.
Vahel on jõulurahu kirjeldatud kui Jumala rahu vilksatust inimesele. Paljudele pole võõras tunne, kuidas jaanuari teisel nädalal hakkab argipäevane töö taas tuure koguma, ja leitakse, et jõulud olid väga stressirohked. Jääb järele igatsus, et „järgmine detsember proovime uuesti“. Ei välistata ka mõtet, et jõulurahu võib olla vaid illusioon, pelgalt hea tunne kirikus kuuldud lootuskiirest ehk rahuriigist. Kui see ajutine tunne kaob, võib kustuda ka lootus kestvast rahust. Seda enam tasub mõelda, kas kogetud „rahuvilksatus“ väärib sügavamat tähelepanu ja lahtimõtestamist.

Jõulud kuulutavad lootust, et ükskord saame öelda: „Me elame rahuajas.“

Iga inimene vajab rahu
20. sajandi seitsmekümnendatel valitsenud hipiajastul sõnastati ühtselt: „Aitab kõigest muust, tahaks rahu!“ Teiseks juhtivaks märksõnaks sai „armastus“, mille entusiastlikul väljendamisel igatseti saavutada rahu ühiskonnas. Ka praegusel aastakümnel nõustume sageli klišeelikult, et vajame rohkem armastust. Eriti jõuame sellele tõdemusele jõuluajal. Väitele, et iga inimene vajab üle kõige armastust, võime seltskonnas pealtnäha asjatundlikult kaasa noogutada, sisulise mõistmiseta. Mõte iseenesest pole aga vale.
Piiblis kulmineerub armastuse ülemlaul mõttega, et kõigest muust siin maailmas on tähtsam armastus (1Kr 13:15). Me igatseme armastust, milles on teadlik hoolimine ja püüe kaasinimest mõista. Hipikultuur õitses toona just seepärast, et selles tundsid noored: keegi hoolib ja mõistab neid. Sageli on püüe mõista isegi tugevam kui mõistmine ise. Kunagine Hiiumaa pastor Teedy Tüür on öelnud: „Jumal ei ole palunud, et me oma ligimest mõistaks, sest seda me ei suuda. Jumal on palunud, et me oma ligimest hukka ei mõistaks, sest seda me suudame.“ Selles aforismis väljendub armastuse teine külg: ma ei suuda ega oska mõista, aga siiski hoolin. Sellist hoolimist kogedes tunneb inimene armastust, mille tulemuseks on rahu.

Õndsad on rahutegijad
Iga ajalootundja mõistab, et kestva rahu saavutamise alust ei saa rajada inimesed. Asjatu on loota, et järgnev põlvkond toimetab paremini kui eelnev. Ometi meenutab iga-aastane jõulurahu vilksatus detsembrikuu lõpus jälle sama igatsust. Taas mõtleme, kuidas võiks tulla muutumatu ja lõppematu rahu. Siin on meil valik. Kas me hoiame kinni jõulude õilsast ja samas seletamatust tundest, et kord aasta lõpul valitseb meie elus arusaamatuse asemel rahu. Või oleme valmis proovima võimalusi, kuidas jõulurahu võiks meid saata terve aasta ja ka järgnevatel aastakümnetel.
Kirjas filiplastele avaldab apostel Paulus lihtsa tõe, kuidas rahu Jumal ja seeläbi ka Jumala rahu tahab olla inimestega: Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega (Fl 4:9).
Piibel õpetab meile tõde, et Jeesus on rahu ning tema lepitas inimese Jumalaga. Matteuse evangeeliumi viimases lauses jääb kõlama Jeesuse tõotus: Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni (Mt 28:20). Teisisõnu oleks Jeesus võinud öelda: „Mina olen rahu ja ma olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ Nendele sõnadele tuginedes saab jõuludel kogetud rahu, mis on sügavam kui meie argiselt mõtestatud rahu, olla meie juures iga päev kuni igavikuni.
Siin ongi jõulurahu saladus. See on jõulude muutumatu ja lõppematu saladus Jeesuse Kristuse olemuses, mis kätkeb endas rahu igaks päevaks kuni ajastu lõpuni. Ühtlasi tunnistame, et me ei oota ainult jõule, vaid hoopis rahu, mis on siin elus meie tegelik pidepunkt.
Selle asemel, et ohates öelda „Elame muutuste ajas“, saame kergendustundega lausuda: „Me elame rahuajas.“ Elamine teadmises, et Jumala rahu on muutumatu ja lõppematu, annabki meile igatsetud turvatunde.

 

 

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke