Otsing

11/2017 13 6ike valdur
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal


IMEDE TEGIJA

Kui jüngrid olid Jeesuse juures juba mõnda aega õppinud ja näinud tema imetegusid, lähetati nad tegema sedasama. Nii Matteuse, Markuse kui Luuka evangeeliumid jutustavad, kuidas saadetakse õpitut praktiseerima 12 ja hiljem juba 72 jüngrit.

See polnud 2+2 selgeksõppimine, vaid kogu nende olemuse muutumisprotsess. „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde” (Jh 1:14). „...me oleme tema suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl: „See on minu armas Poeg, temast on mul hea meel!”” (2Pt 1:16j). Tajudes Jeesuse suhet Isaga, kogedes ta õpetuse meelevalda ja imetledes tema tegutsemist, kasvas jüngrite usk samm-sammult.

Mind on vaimustanud 72 jüngri naasmisele järgnenud vestlus (Lk 10). „Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul,” rõõmustavad jüngrid. Seda oligi Jeesus neid tegema saatnud ja jüngreid läkitades tema ka varustas neid, andes meelevalla alistada vaimumaailmas kõik Jumala tahtele (Mk 6:7). Evangeeliumi lõpus korratud läkituses öeldakse, et uskujaid saadavad tunnustähed (Mk 16:15–20).

Kuidas käivad need analoogiad meie kohta? Esiteks, ka meie usk saab sisu, kui laseme Jeesuse oma ellu. Siis hakkame nägema, mida me enne patus elades ei näinud ega mõistnud. Evangeeliumi tunnistused Jeesusest on meie õppematerjal. Jumal tegutseb maailmas samadel printsiipidel läbi aegade.

Teiseks, elav Jumal kõneleb. Jeesus kuulis Isa rääkimas ja jüngrid olid selle tunnistajad. Peale Püha Vaimuga täitmist hakkasid nemadki tajuma üleloomulikku juhtimist (Ap 5:20, 7:55; 8:29; 9:4 jne). Jumala tahe on ilmutatud tema sõnas, kuid tema suhtlusarsenal pole piiratud kirjasõnaga. Olen seda kogenud Jumala sõna palves läbi „mäletsedes”, loetut isiklikult vastu võttes, Püha Vaimu märguandeid otsides (1Kr 2:10–12).

Kolmandaks, Jeesus läkitas kõigi aegade jüngrid viima Kuningriigi evangeeliumi kogu loodule. Kadunud pojad ja tütred peavad saama teada, et Isa ootab ning tahab jagada nendega oma parimat. Kui oleme ise kogenud Isa armastust, siis ei saa me jääda neid inimesi vaid kirikusse ootama. Oleme ju iga päev nende keskel – tööl, koolis, kohvikus, kodus. Kuula nende küsimusi, pane tähele vajadusi ja tee, mida Jeesus tegi. Tema on sind volitanud ja Püha Vaimu kaudu varustanud.

Loomuliku elu keskel saab Jumala üleloomulik sekkumine Jeesuse järgijate kaudu tunnistuseks Kuningriigist – õigusest ja rahust ja rõõmust Pühas Vaimus (Rm 14:17).

Imed on alati tekitanud hämmeldust, aga ka küsimusi. Alates valgustusajast püüti kõike mõistusega seletada, imede võimalikkuses kaheldi. Näiteks väideti, et Jeesus kasutas tervendamisel sugestiooni vms. Sellised hinnangud lähtuvad parajasti valitsevatest arusaamadest looduse ja loomuliku kohta.

Pühakiri ütleb aga, et Jumal on loonud taeva ja maa, temal ei ole ükski asi võimatu (Jr 32:17). Kõik siin maailmas, nii korralised kui erakorralised sündmused, kuulutavad Jumala au. Teatud perioodidel sündis suuremaid ja erakordsemaid asju – Iisraeli rahva rännakul Egiptusest tõotatud maale, kohtumõistjate ja Eelija-Eliisa ajal. Enne Issanda päeva tõotatakse imesid ja tunnustähti looduses (Jl 3:3j; Ap 2:19j).

Jeesuse imeteod – haigete tervendamine, leibade paljunemine, vee veiniks muutmine, järvel kõndimine, tormi vaigistamine jne – on tunnustähed ja märgid kellegi suurema ligiolust. Jumal saatis oma Poja, kes võidutses patu ja surma „loodusseaduste üle” (Rm 8:2).

Uskujaile on tõotatud, et ka nende elu saadavad tunnustähed (Mk 16:17). „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde” (Jh 14:12). Jumal ise kinnitas apostlite kuulutust tunnustähtede ja imedega (Hb 2:4). Need imed sündisid tulevase maailma väest ega lõppenud apostlite ajaga.

Kuid arvestada tuleb sellega, et imetegijaid ja imesid tuntakse kõigis religioonides, ka kaasaegses uuspaganluses. On „valeimesid” ja „valetunnustähti” (2Ts 2:9; Ilm 13:13). Seepärast peame alati küsima, kas imed, mida me usuteel kogeme, teenivad meie lunastust ja austavad Jeesust Kristust.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke