Teekäija tellimishinnad:

  • Aastatellimus (7 numbrit) 35.- €
  • Ilmumiskuud: veebruar, aprill, juuni, erinumber "Eesti baptism 140", august, oktoober, detsember (=Jõuluteekäija)
  • Aastatellimus Skandinaaviasse ja Euroopasse 45.- €
  • Aastatellimus Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse 60.- €
  • Üksiknumber 6.- €.

* Telli või osta EKB Liidu e-poes https://kogudused.ee/toode/teekaija/

EKB Liit väärtustab oma häälekandjat ja panustab selle jätkusuutlikkusse. 2012. aastal asutati ajakirja arendamise, väljaandmise ja levitamise toetamiseks Teekäija fond. Sinna kogutakse organisatsioonide ja üksikisikute annetusi nii kodu- kui välismaalt. Annetusi märgusõnaga „teekäijafond” saab teha Eesti EKB Koguduste Liidu arveldusarvele EE732200001120064572

.