Teekäija tellimishinnad:

  • Aastatellimus (7 numbrit) 35.- €
  • Ilmumiskuud: jaanuar, veebruar, aprill, juuni, september, oktoober, detsember (=Jõuluteekäija)
  • Aastatellimus Skandinaaviasse ja Euroopasse 45.- €
  • Aastatellimus Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse 60.- €
  • Üksiknumber 6.- €.

* Telli või osta EKB Liidu e-poes https://kogudused.ee/tootekategooria/teekaija/

* Teekäija tellimiseks tee ülekanne: Eesti EKB Koguduste Liit, Swedbank EE732200001120064572 (selgitusse: oma nimi ja aadress, kuhu ajakirja tellitakse).

Tellimus jõustub, kui ülekanne on jõudnud Eesti EKB Koguduste Liidu pangaarvele.

EKB Liit väärtustab oma häälekandjat ja panustab selle jätkusuutlikkusse. 2012. aastal asutati ajakirja arendamise, väljaandmise ja levitamise toetamiseks Teekäija fond. Sinna kogutakse organisatsioonide ja üksikisikute annetusi nii kodu- kui välismaalt. Annetusi märgusõnaga „teekäijafond” saab teha Eesti EKB Koguduste Liidu arveldusarvele EE732200001120064572

.