Alfalisi rohkem kui koguduse liikmeid

03/2016
Tiina Teppo ja Katrin Selbak

Oktoobri viimasel pühapäeval Rakke koguduse aastapäeva kohvilauas küsis aeg-ajalt meie teenistusi külastav rakkelane, kas meil kunagi Alfa-kursust tuleb. See oli Heljal ammu südames olnud. Sõnum kogudusest väljaspool leiduvast huvist sai selleks lõplikuks motivaatoriks, mis pani meid innustunult kursust välja kuulutama. 04 rakke alfa

Helja ja Rando leppisid ajas ja korralduslikes küsimustes kokku. Alevi teadetetahvlitele ja koguduse veebi said teated, et Alfa-kursus algab 18. novembril kell 18. Siis aga selgus, et Jumalal on teine plaan. Helja pidi ootamatult jalavigastuse tõttu tütre juurde elama asuma ning sai meie ettevõtmist vaid distantsilt eestpalvetega toetada.

Mitmel osalejal tekkis huvi koguduse ja Piibli vastu ning muutusid arvamused ja suhtumised.

Otsustasime, et kuna teated on juba väljas, siis tuleme esimesel korral ikkagi kokku ja vaatame, palju huvilisi üldse tuleb. Varem samuti Alfat teinud Rando ja viie aasta eest meie koguduse viimati korraldatud kursusel osalenud Katrin võtsid korraldusliku poole enda kanda. Veel enne välja kuulutatud esimest tundi toimus GLS-juhtimiskonverents, kus Tiina pöördus kahe tuttava pastori poole ettepanekuga meie kursust või vähemalt esimest tundi läbi viima tulla. Mõlemad pastorid kinnitasid veendunult, et „te saate kindlasti suurepäraselt ise hakkama” ja „tuleb lihtsalt inimesi armastada”. Selle teadmisega katsime 18. novembril kohvilaua.

Tiina: „Ma ei saanud ise esimeses tunnis osaleda, sest olin samal ajal Tartus sessil. Helistasin esimesel võimalusel Rakkesse, et kuulda, kuidas neil läks. Minu imestus oli suur, kui kuulsin Randolt, et meie koguduse pisikeses toas oli laua ümber koos 18 inimest! Tavaliselt on meid pühapäeviti kümne ringis. Nädala sees palvetundides veelgi vähem. Aukartuses Jumala ees, küsisin: Mis toimub?”

Osalejate huvi andis kogudusele selge arusaamise, et nüüd tuleb tõsiselt pühenduda. Järgnevates tundides osavõtjate koosseis mõneti muutus ja kujunes 15-liikmeliseks, kellest kaheksa olid väljastpoolt kogudust. Sellest tingitult oli vestlusringides rohkesti küsimusi ning vastuseid otsiti tihti Piibli abiga üheskoos. Sageli jäädi veel peale ametliku osa lõppu erinevatel teemadel rääkima ning oldi palves üksteise vajaduste pärast.

Alfa-kursuse kolm korraldajat, Tiina, Rando ja Eevi, käivad sellest sügisest üheskoos ka Virumaa Kutse Koolis ning meie Alfa-kursusest sai Rakke tiimi praktiline kogukonnaprojekt. Selle projekti osalise rahastuse toel käisime koos Jõgeva baptistikogudusega, jaanuari pakast trotsides, Alfa-väljasõidul Nuutsakul. Seal uurisime kolmes loengus Püha Vaimu teemat koos Jõgeva pastor Margus Kase ja Kutse Kooli tiimi mentori Toivo Pilliga.

Kogukonnaprojekti sai suure hooga sisse kirjutatud ka kursuse lõpul tagasiside kogumine – ja nii me seda tublilt tegimegi. Kursust hinnati enamasti heaks või suurepäraseks ning tehti mitmeid ettepanekuid. Alfa-kursus andis osalejatele eelkõige vastuseid ja teadmisi. Mitmel osalejal tekkis huvi koguduse ja Piibli vastu ning muutusid arvamused ja suhtumised.

Kursuse jooksul sai üks osaleja päästetud ning mitmed on kursuse jooksul ja pärast lõpetamist osalenud meie koguduse jumalateenistustel ja palvetundides. Pärast ühist väljasõitu on meie noored alfalised käinud Jõgeva koguduse noorteõhtutel, kus üks neist sai päästetud ja teine uuendas oma varem Piiblipäevadel leitud suhet Jumalaga.

Kogu see Alfa-kursus on olnud meie jaoks üks suur ime. Me nägime, et Jumal on tegutsemas, ja püüdsime tal kannul püsida. Ühine eesmärk õpetas meid üksteist hindama ja parandas omavahelisi kogudusesiseseid suhteid. Täname veelkord südamest kõiki osalejaid, korraldajaid, väljasõidukaaslasi Jõgevalt, Kutse Kooli ja mentor Toivot ning muidugi eestpalvetajaid. Kogu au läheb Jumalale!