Otsing

1/2009 Ain Riistan, Uue Testamendi õppejõud

Piibli väljendid eesti keeles

Eesti kirjakeele üheks tüvitekstiks on Piibel. Sealsed tõlkeväljendid on juba ammu leidnud tee ka argikeelde. Meie igapäevases kõnepruugis on neil sõnadel oma väljakujunenud harjumuspärane tähendus, mispuhul me enamasti ei mõtlegi nende algupärale. Käesoleval aastal avaldab Teekäija järjepanu valiku huvitavamatest Vana ja Uue Testamendi väljenditest.

Mis on tohuvabohu?

Esmajoones tähendab see väljend kaost, korrapäratust, segadust.

.

Minu töökabinetis valitseb aegajalt tohuvabohu, mõnikord on see tohuvabohu ka mõtetes – siis, kui mõtlen korraga mitme asja peale ega suuda neid ohjeldada. See sõna tuleb eesti keelde otseselt Piibli heebrea keelest, 1.Moosese 1 peatüki teisest salmist. Meie piiblitõlkes kõlavad Piibli esimesed kaks salmi nõnda: „Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal." Väljendi „tühi ja paljas" aluseks on heebrea „tohu va bohu", mis algselt tähendab ilmselt kaost. Vanas heebrea keeles tähistati abstraktseid mõisteid sümbolilise iseloomuga sõnade või sõnaühenditega. Näiteks „taevas ja maa" (algselt isegi „taevad ja maa") viitab kogu kõiksusele tervikuna.

Ilmamaa marutuul

Siin on väga ilus paralleel eesti keeles: ilmamaa – ilm tähendamas taevast ja maa maad, ilmamaa tähistab kogu maailma. Tohuvabohu „tohu" tähendab vormitust, „bohu" tühjust. Nii ongi tähendused „vormitu-tühi" ehk „tühi-paljas" ja kokku teeb see idiomaatiliselt „kaose". Kaose mõtet kinnitab ka sama lause teine pool, kus sõna „Vaim" tähendab ühtlasi algselt ka tuult ja veed on Piiblis läbivalt kaootilise korrapäratuse sümboliks. Nii võiks neid Piibli kaht esimest salmi tõlkida ka nõnda: „Alguses, kui Jumal lõi ilmamaa, oli maa tohuvabohu ja pimedus oli sügavuse peal ja marutuul lõõtsus kaosevete kohal."

Meie piiblitõlge

Meie piiblitõlke tõlkekuju põhineb üldlevinud tõlketraditsioonil ja selle teoloogilistel rakendustel. Päris kindlasti ei saa siin midagi väita, ent ilmsesti saab asi alguse Piibli kreekakeelsest tõlkest Septuagintast, mis tehti umbes kaks-poolsada aastat enne Kristust. Kreeka mütoloogias oli samuti tuntud teema, et maailma tekkimine saab alguse kaosest, kuhu siis sünnivad jumalad, kes toovad sellesse kaosesse korra. 1.Moosese 1 peatükk on aga juutluses alati olnud poleemilise iseloomuga tekst. Kuna juudid uskusid Ainujumalat, kes on ühtlasi kõiksuse Looja ja kes vastandub teiste rahvaste jumalatele kui ainus Elav Jumal ebajumalatele, siis olid ka juudi loomiskäsitlused poleemilise iseloomuga. Septuaginta tõlkijatele ilmsesti ei meeldinud kaosest korra loomise mõtte rõhutamine – see oli liiga sarnane kreeka arusaamadele. Et 1.Moosese 1 on väga tugevasti sümbolilise iseloomuga ja mitmeid tõlgendusvõimalusi pakkuv poeetiline tekst, siis hakati selles tekstis rõhutama üht teist aspekti – Jumala prioriteeti üle kõige. Hiljem arenes sellest välja õpetus, et Jumal on loonud maailma eimillestki ja siis vajus kaosest korra loomise teema tahaplaanile.

Taevalaotus

Meie jaoks on taevalaotus lihtsalt taevas meie pea kohal, Piiblis on sel mõistel aga spetsiifilisem tähendus. Laotus oli kõva, tahke asi. Maailma luues lõi Jumal kaosevetesse laotuse ja „eraldas veed vetest". Sellega toodi kaosesse korra element ja laotuse alla jääv vesi ei olnud enam otseselt kaosevesi. See vesi koondati ühte paika ja nähtavale tuli kindel, kuiv maa. Algset tähendust annab kõige paremini ehk edasi sõna „taevakuppel". Just selle külge kinnitas Jumal päikese, kuu ning tähed. Enne mainisin, et 1.Moosese 1 tekst on poleemiline tekst; see saab ilmsiks ka siin. See on piibliteadlaste üldlevinud hinnangu kohaselt kirjutatud juudi preestrite poolt Babüloonia vangipõlve päevil ja babüloonlastele olid tähed, kuu ja päike jumalateks. Siin on nad aga taandatud lihtsalt valgustiteks. Jumal kinnitab nad taevalaotuse külge üsna samamoodi, nagu meie kinnitame laelambi lakke. Seega vastandasid teksti autorid ennast Babüloonia religioonile – teie „jumalad" on lihtsalt tõelise Jumala poolt loodud laotuse külge kinnitatud laternad!

Taevaluugid

Tänapäeva mõttes on see kujundlik väljend, algselt mõisteti seda aga üsna sõna-sõnalt. Kõige paremini saab see selgeks veeuputuse loos, kus Jumal veeuputust maa peale saates avab taevaluugid ning algab nelikümmend ööd ja päeva kestev sadu. Kui veeuputuse aeg täis sai, pandi taevaluugid kinni ning sadu taevast keelati.

Taevaluugid sümbolina

„Taevaluukidel" oli ka sümboolne tähendus. Veeuputus oli ju Jumala karistus maapealsete kurjuse eest. Kurjust mõisteti vastuhakkamisena Jumala poolt seatud korrale ja siin oli selge seos kaose ja tohuvabohuga. Veeuputuse loo sõnum oli, et Jumal laskis inimestel karistuseks täie mõõduga osa saada sellest, mille nad juba ise olid valinud – kurjusest ja kaosest. Taevaluugid pidurdasid kaost ja kurja. Aga see pole siiski nii ühemõtteline. Me kõik teame, et kuigi liigvesi on halb, vajab maa ometigi vihma. Eriti põua ajal on vihm hoopis õnnistuseks. Nii ongi Malaki prohvetiraamatus (3. ptk) taevaluukide avamine Jumala õnnistuse märgiks. Tänapäevasesse teoloogilisse keelepruuki ümber panduna on taevaluugid sümboliks Jumala samaaegsest transtsendentsusest ja immanentsusest. Maailma Loojana on ta maailma-ülene ja sellest väljapoole jääv, samas aga ka oma loodud maailma haaratud. Ta tagab selle korrapärase käekäigu (vihm) ja ühtlasi võib vajadusel sellesse maailma ka imeliselt sekkuda – kas siis karistuseks või õnnistuseks.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke