Otsing

1/2009 Ain Riistan, Uue Testamendi õppejõud

Piibli väljendid eesti keeles

Eesti kirjakeele üheks tüvitekstiks on Piibel. Sealsed tõlkeväljendid on juba ammu leidnud tee ka argikeelde. Meie igapäevases kõnepruugis on neil sõnadel oma väljakujunenud harjumuspärane tähendus, mispuhul me enamasti ei mõtlegi nende algupärale. Käesoleval aastal avaldab Teekäija järjepanu valiku huvitavamatest Vana ja Uue Testamendi väljenditest.

Mis on tohuvabohu?

Esmajoones tähendab see väljend kaost, korrapäratust, segadust.

.

Minu töökabinetis valitseb aegajalt tohuvabohu, mõnikord on see tohuvabohu ka mõtetes – siis, kui mõtlen korraga mitme asja peale ega suuda neid ohjeldada. See sõna tuleb eesti keelde otseselt Piibli heebrea keelest, 1.Moosese 1 peatüki teisest salmist. Meie piiblitõlkes kõlavad Piibli esimesed kaks salmi nõnda: „Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal." Väljendi „tühi ja paljas" aluseks on heebrea „tohu va bohu", mis algselt tähendab ilmselt kaost. Vanas heebrea keeles tähistati abstraktseid mõisteid sümbolilise iseloomuga sõnade või sõnaühenditega. Näiteks „taevas ja maa" (algselt isegi „taevad ja maa") viitab kogu kõiksusele tervikuna.

Ilmamaa marutuul

Siin on väga ilus paralleel eesti keeles: ilmamaa – ilm tähendamas taevast ja maa maad, ilmamaa tähistab kogu maailma. Tohuvabohu „tohu" tähendab vormitust, „bohu" tühjust. Nii ongi tähendused „vormitu-tühi" ehk „tühi-paljas" ja kokku teeb see idiomaatiliselt „kaose". Kaose mõtet kinnitab ka sama lause teine pool, kus sõna „Vaim" tähendab ühtlasi algselt ka tuult ja veed on Piiblis läbivalt kaootilise korrapäratuse sümboliks. Nii võiks neid Piibli kaht esimest salmi tõlkida ka nõnda: „Alguses, kui Jumal lõi ilmamaa, oli maa tohuvabohu ja pimedus oli sügavuse peal ja marutuul lõõtsus kaosevete kohal."

Meie piiblitõlge

Meie piiblitõlke tõlkekuju põhineb üldlevinud tõlketraditsioonil ja selle teoloogilistel rakendustel. Päris kindlasti ei saa siin midagi väita, ent ilmsesti saab asi alguse Piibli kreekakeelsest tõlkest Septuagintast, mis tehti umbes kaks-poolsada aastat enne Kristust. Kreeka mütoloogias oli samuti tuntud teema, et maailma tekkimine saab alguse kaosest, kuhu siis sünnivad jumalad, kes toovad sellesse kaosesse korra. 1.Moosese 1 peatükk on aga juutluses alati olnud poleemilise iseloomuga tekst. Kuna juudid uskusid Ainujumalat, kes on ühtlasi kõiksuse Looja ja kes vastandub teiste rahvaste jumalatele kui ainus Elav Jumal ebajumalatele, siis olid ka juudi loomiskäsitlused poleemilise iseloomuga. Septuaginta tõlkijatele ilmsesti ei meeldinud kaosest korra loomise mõtte rõhutamine – see oli liiga sarnane kreeka arusaamadele. Et 1.Moosese 1 on väga tugevasti sümbolilise iseloomuga ja mitmeid tõlgendusvõimalusi pakkuv poeetiline tekst, siis hakati selles tekstis rõhutama üht teist aspekti – Jumala prioriteeti üle kõige. Hiljem arenes sellest välja õpetus, et Jumal on loonud maailma eimillestki ja siis vajus kaosest korra loomise teema tahaplaanile.

Taevalaotus

Meie jaoks on taevalaotus lihtsalt taevas meie pea kohal, Piiblis on sel mõistel aga spetsiifilisem tähendus. Laotus oli kõva, tahke asi. Maailma luues lõi Jumal kaosevetesse laotuse ja „eraldas veed vetest". Sellega toodi kaosesse korra element ja laotuse alla jääv vesi ei olnud enam otseselt kaosevesi. See vesi koondati ühte paika ja nähtavale tuli kindel, kuiv maa. Algset tähendust annab kõige paremini ehk edasi sõna „taevakuppel". Just selle külge kinnitas Jumal päikese, kuu ning tähed. Enne mainisin, et 1.Moosese 1 tekst on poleemiline tekst; see saab ilmsiks ka siin. See on piibliteadlaste üldlevinud hinnangu kohaselt kirjutatud juudi preestrite poolt Babüloonia vangipõlve päevil ja babüloonlastele olid tähed, kuu ja päike jumalateks. Siin on nad aga taandatud lihtsalt valgustiteks. Jumal kinnitab nad taevalaotuse külge üsna samamoodi, nagu meie kinnitame laelambi lakke. Seega vastandasid teksti autorid ennast Babüloonia religioonile – teie „jumalad" on lihtsalt tõelise Jumala poolt loodud laotuse külge kinnitatud laternad!

Taevaluugid

Tänapäeva mõttes on see kujundlik väljend, algselt mõisteti seda aga üsna sõna-sõnalt. Kõige paremini saab see selgeks veeuputuse loos, kus Jumal veeuputust maa peale saates avab taevaluugid ning algab nelikümmend ööd ja päeva kestev sadu. Kui veeuputuse aeg täis sai, pandi taevaluugid kinni ning sadu taevast keelati.

Taevaluugid sümbolina

„Taevaluukidel" oli ka sümboolne tähendus. Veeuputus oli ju Jumala karistus maapealsete kurjuse eest. Kurjust mõisteti vastuhakkamisena Jumala poolt seatud korrale ja siin oli selge seos kaose ja tohuvabohuga. Veeuputuse loo sõnum oli, et Jumal laskis inimestel karistuseks täie mõõduga osa saada sellest, mille nad juba ise olid valinud – kurjusest ja kaosest. Taevaluugid pidurdasid kaost ja kurja. Aga see pole siiski nii ühemõtteline. Me kõik teame, et kuigi liigvesi on halb, vajab maa ometigi vihma. Eriti põua ajal on vihm hoopis õnnistuseks. Nii ongi Malaki prohvetiraamatus (3. ptk) taevaluukide avamine Jumala õnnistuse märgiks. Tänapäevasesse teoloogilisse keelepruuki ümber panduna on taevaluugid sümboliks Jumala samaaegsest transtsendentsusest ja immanentsusest. Maailma Loojana on ta maailma-ülene ja sellest väljapoole jääv, samas aga ka oma loodud maailma haaratud. Ta tagab selle korrapärase käekäigu (vihm) ja ühtlasi võib vajadusel sellesse maailma ka imeliselt sekkuda – kas siis karistuseks või õnnistuseks.

Uudised

2021-1-jaanuar

01 Veebruar 2021
2021-1-jaanuar

SISUKORD Toome rõõmu ja lootust Merle KotiesenÕpilasest saab õpetaja, õpetajatest õpilased Joosep TammoHiinas vangistatud blogija on tunnistav kristlane IDEAJärgmine põlvkond Kristusele! Erki TammÜllas Linder toimetas 32 aastakäiku Kuulutajat Ermo JürmaKuidas sa...

Koroonahaiguses oli Ülo lootus Jumalal

01 Veebruar 2021
Koroonahaiguses oli Ülo lootus Jumalal

Jaanuar 2021 Annely Veevo, Palade priikogudus Ülo Kikas haigestus paar kuud tagasi raskekujulisse COVID-19 haigusesse. Tänaseks on ta tervis taastumas. Ülo töötab juba osakoormusega, mõõdetavad tervisenäitajad on korras, kuid täieliku taastumiseni...

In memoriam Jüri Jürgenson

01 Veebruar 2021
In memoriam Jüri Jürgenson

Jaanuar 2021 26.10.1937–21.12.2020 Tartu Salemi baptistikoguduse emeriitpastor Jüri Jürgenson lahkus igavikku jõulude eel, 21. detsembril 2020. Teda iseloomustab töökas ja tasakaalukas elu. Õnnistuseks paljudele.Jüri Jürgenson oli pärit Pärnu lähedalt Tahkurannast, 5-lapselisest...

Tõeliselt lähedaseks saamisest

01 Veebruar 2021
Tõeliselt lähedaseks saamisest

Jaanuar 2021 Krista Esta, Allika kirjastus Koroona-aastal oli üks sotsiaalmeedias levinud lemmiknalju, et eestlased igatsevad 2+2 reegli lõppu, et saaks juba tavapärasele 5-le meetrile tagasi minna. Nali naljaks, aga päriselus siiski...

Eesti Kirikute Nõukogu aastalõpu kontsert-palvus

01 Veebruar 2021
Eesti Kirikute Nõukogu aastalõpu kontsert-palvus

Jaanuar 2021 Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) andis 16. detsembril Rootsi-Mihkli kirikus toimunud kontsert-palvusel vaimulik ja teoloog Arne Hiobile (fotol) üle 2020. aasta oikumeenilise aastapreemia. Hiobi tegevus vaimuliku, õppejõu, püha maa ja...

Palivere koguduse pastor Peeter Padu

01 Veebruar 2021
Palivere koguduse pastor Peeter Padu

Jaanuar 2021  Läänemaal Palivere Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduses oli 3. advendil, 13. detsembril rõõmus päev – EKB Liidu president Erki Tamm seadis ametisse uue pastori Peeter Padu (61). Peeter on sündinud...

Haapsalu koguduse pastor Mihkel Nõlvak

01 Veebruar 2021
Haapsalu koguduse pastor Mihkel Nõlvak

Jaanuar 2021  Haapsalu Baptistikoguduse vaimulikku tööd juhib kogudusevanema kt-na oma koguduse vend Mihkel Nõlvak (43).Mihkel on pärit usklikust kodust, kus kõik kolm last on tulnud usule ja kogudusse teismeeas. Isa...

Teoloogia koroonatest

01 Veebruar 2021

Jaanuar 2021 Einike Pilli, KUSi rektor Aasta 2020 on selja taha jäänud. Kui palju reaktsioone sellesse on jäänud! Kerget üleolekut ja hoolimatust, et mind ja mu armsaid see kriis ju ei...

Koguduste juhtide küsitlus

01 Veebruar 2021
Koguduste juhtide küsitlus

Jaanuar 2021  Erki Tamm: Pastorite hulgas on EKB Liidu juhatuse poolt küsitlusi läbi viidud ka varem. Ennekõike selleks, et mõista, millised kitsaskohad neile töös ja elus muret valmistavad, et siis...

Teistmoodi läheduse lugu Torontost

01 Veebruar 2021
Teistmoodi läheduse lugu Torontost

Jaanuar 2021 Timo Lige, Toronto baptistikoguduse pastor Et 2020. aasta jõulud tulid teisiti, pole uudis, vaid juba ajalugu. Jõulud on aeg, kui traditsioonidel ja harjumuspärasel on suurem tähendus kui mingil muul...

Linke