Otsing

12/2018 13 maarja gloria
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

Ikka ja jälle hämmastab mind teismelise tütarlapse vastus ingli sõnumile. Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” (Lk 1:38).
Jõulud tuletavad meelde Päästja sündi inimlapsena, aga ka tema teist tulekut oma aus ja väes.
See oli nii ootamatu sündmus. Maarjale ilmus ingel Gabriel ja kuulutas Jumala tahet: Sa saad lapse – Pühast Vaimust – mitte loomulikul teel. See kohtumine oli hirmutav, aga samas nii ülev. Uskumatu nagu kaunis unenägu.
Selle kõigega seoses soovin jagada mõtteid Maarjast ja tema kiituslaulust.

See oli madalusetee, madalus Jumala plaanis. „Jumal on vaadanud oma ümmardaja madaluse peale...“

 Maarja hakkab laulma

Ingli antud viite kohaselt ruttas Maarja oma eaka sugulase Eliisabeti juurde. Ingli teade, et Eliisabet ootab last, osutuski tõeks. Ning veel enam: Eliisabet tunnistas prohvetlikult, et Maarja ootab Pühast Vaimust kingitud last, kaua oodatud Messiat.
Laul täitis Maarja südame. „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast...“ (Lk 1:46–55) – See oli Maarja laul, tema südame laul. Seda öeldes võis ta laenata sõnu juba sajandeid lauldud psalmidest, aga siiski oli see tema laul (vrd Hanna kiituslaul, 1Sm 2:1–10).
Kuid kas ta laulis tol korral kogu laulu? Kas ka oma madalusest? Kas kuulus ta ise nende näljaste hulka, keda Jumal on täitnud heade andidega? Seda me ei tea. Seda juhtub, et ajapikku lisanduvad laulule ikka uued ja uued salmid. Võib-olla oli nii ka Maarja lauluga.
Aga kui Maarja tol korral prohvetlikult ka kogu laulu laulis, siis aastatega muutus see tõepoolest tema isiklikult läbielatud lauluks. Oma elupäevade lõpul võis ta seda laulda hoopis teisiti, palju sügavamalt kui esimesel korral. See oli Maarja kiituselaul, siis juba Kristuse taastuleku ootuse laul.
Südamest soovin, et meilgi võiks olla oma kiituselaul Jumalale, Kristuse ootuse laul. Et see aastatega uusi salme juurde saaks, selle sügavus suureneks ja Jumala kiitus avarduks. Et see oleks väga isiklik ja südamest tulev: „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast...“

Mida tähendavad Maarja ülistuslaulu sõnad?

Laulu algussõnad „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast...“ on hästi mõistetavad. Seda oli Maarja neil päevil eredalt läbi elanud. Kuid sõnad tema madalusest: „...ta on vaadanud oma teenija madaluse peale!“? Mida need võisid tähendada? Kas lihtsalt tema senist südamehoiakut? Või pidi ta oma lapsepõlves läbi elama, mida tähendab elu madaluses ja alanduses?
Me teame, kuidas paljud lapsed peavad taluma küll naeru ja pilget ning vägivalda. On küllalt neid, kes kasvavad orvuna või vallaslapsena. On küllalt neid, kes kannatavad tühja kõhtu, lausa nälga.
Me ei tea, milline oli Maarja lapsepõlv, kuid oma elus pidi ta korduvalt madalust taluma. See kuulus Kristuse ootamise juurde. See oli osasaamine Kristuse teotusest. Kuigi väliselt arvati, et sellel oli hoopis tema patuteo nägu.

Laulu alguses on kiitus ja lõpus on kiitus. Vahele jäävad küll madaluse ja kannatuste orud, kuid kiitus on suurem.

 Maarja madalusetee

Kristuse pärast madalusetee algas Maarja elus üsna pea. Maarja lahkus Eliisabeti juurest ja läks tagasi Naatsaretti. Seal märgati, et ta ootab last. Kuid pulmad polnud ju veel toimunud! Sellist asja peeti Iisraelis häbiteoks. Ja kuigi Galileas oldi selles suhtes vabameelsemad, andis see ometi Maarja solvamiseks põhjust küllaga. Meie ühiskonnas on suhtumine neisse asjusse muutunud, ka suhtumine vallasemadesse. Kuid ikkagi...
Olukorrast antakse teada ka Joosepile. Kas sa ei teagi? Kas see polegi sinu laps? Milline pinge on kahe teineteist armastava südame vahel. Ja jutud inglitest – need kuulusid rohkem ilusate muinasjuttude maailma. Mida Joosep ette võtab? Hetkel lahendas olukorra üks unenägu. Siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust” (Mt 1:20).
Kuid kas naabrid ja sugulased ka sellise arvamusega leppisid?

Madalusetee Jumala plaanis 
13 maarja joosep.v01
See oli madalusetee, madalus Jumala plaanis. „Jumal on vaadanud oma ümmardaja madaluse peale...“
Keiser Augustuse poolt korraldatud rahvaloendus ajendas kihlunud paari Naatsaretist lahkuma ja asuma Petlemma Joosepi kodukohta. Seal oli Joosepi pärusmaa. Võib-olla kuulusid talle mõned viljapuud. Võib-olla ka mõni iidne õlipuu, mis meenutas kaugeid esivanemaid ja tuletas meelde Taavetile antud Jumala tõotusi. Kuid Petlemma minek tähendas ühtlasi pruudi kojuviimist ja abielu tavakohast algust.
Mõistetavalt jõudsid teated Maarja kahtlasest lapseootele jäämisest Petlemma. Kui palju alandust ja teotust pidi Maarja selle pärast taluma. Sellega kaasnes küsimus, kui sünnib poeg, kuidas jääb siis pärandiga? Joosepi pere Maarjat ja tema last oma pere liikmeteks ei võta. Kui päevad said täis, et Maarja pidi sünnitama, siis tõi ta ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas ruumi. Maarjale ja tema lapsele ei olnud Joosepi perekonnas kohta. Kas Maarja seda kõike oskas ette arvata, kui ta inglile vastas? See oli Maarjale aeg elada Jumala tõotuste varal, see oli tema usuelu.
Armsad! Meil igaühel on oma lugu, omad elu kõrgpunktid ja madaluse ajad. Kuidas neis olukordades säilitada oma siirast usku ja soovi osaleda Jumala plaanis? Need olid päevad, mis lisasid Maarja kiituslaulule juurde uusi sõnu ja uut sügavust.

Ema valu Jeesuse pärast

Möödusid aastad. Maarja pojast sai tunnustatud ja lugupeetud mees. Paljud kuulasid teda. Tema tegevuse pärast kiideti Jumalat. „Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast...“ – Kuid lisandusid ka madaluse helid.
Korraga kaevati välja Jeesuse salapärane minevik. Oli neid, kellele Jeesuse tegevus ei meeldinud, kes said tema jumalikkusest aru hoopis teisiti. Ja siis esitati süüdistus: Jeesus on söödik ja joodik (vt Lk 7:34), ta on oma halva päritolu paljastanud.
Kas selline süüdistus ei käi ema südamest läbi? Veel enam, lausa avalikult öeldakse: Jeesus on Maarja poeg (Mk 6:3). Seal tähendas see, et too inimene on ilma isata. Jeesuse päritolu on segane (vt Jh 9:29). Joosep ei ole Jeesuse pärisisa. Jeesus on sohilaps. Kas pole see nagu mõõk, millest vaga Siimeon ennustas, mis ema südamesse tungib (vt Lk 2:35). Kas oli see ikka õige, et ta oma nooruses Jumala pakkumise vastu võttis? Kui palju ahastust ja kui palju palveid selle kõige pärast – miks inimesed ei taha tunnustada Jumala teed?
Lõpuks seisab ema oma poja risti all. Juutide Suurkohus, samuti Rooma kohus on Jeesuse kui kurjategija hukka mõistnud. Nüüd ripub ta ristil, võideldes oma viimast piinarikast võitlust.

Kristuse ootuse laul

Elupäevade jooksul on Maarja kiituslaul omandanud teise tähenduse ja sisu. See laul on saanud tõepoolest tema isiklikuks kiituselauluks. Kui palju kahtlusi, unetuid öid ja usu kõikumist mahub nende ridade vahele. Kuid Maarja on oma usu ja Jumala kiituse säilitanud. Oma elupäevade lõpul võib ta seda laulu laulda kogu südamega. Vast ei ole tema hääl siis enam nii kõlav ega paindu õige viisi kohaselt, kuid see on tema Kristuse ootuse laul, Kristuse taastuleku ootuse laul. Selle alguses on kiitus ja lõpus on kiitus. Vahele jäävad küll madaluse ja kannatuste orud, kuid kiitus on suurem. Jumal on ustav, tema peab lepingut, ta viib oma suurepärased plaanid ellu. Kristus tuleb taas!

Armsad! Südamest soovin, et meiegi laul, see, mis võib-olla alles hiljuti või juba paljude aastate eest oma alguse sai, võiks saavutada oma küpse sügavuse, et Jumala kiitmine ei tähendaks üksnes tühje sõnu, vaid selle taga oleks meie kogu elu ja isiksus. Ka elu madalusel ja puudustel on oma sügav tähendus ja väärtus. Vaevanägemine Kristuse pärast ei ole asjatu.
„Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest ta on vaadanud oma ümmardaja madaluse peale...“
Soovin rikkalikult õnnistatud jõuluaega!

 

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke