Otsing

September 2021 24 peeter roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

Kui Markuse evangeeliumi 1. peatükk tutvustab Kristus Jeesuse Jumala Poja meelevalda sõnas ja teos, siis Mk 2. peatüki algus näitab tema meelevalda patu üle. Nii haaratakse Jeesuse tegevusse kogu inimelu. Tavaliselt pealkirjastatakse esimest lugu Jeesus tervendab halvatu. Kuid selle sündmuse põhiline rõhk ei ole tervendamisel, vaid pattude andestamisel.
Galileas rännates jõudis Jeesus mingil ajal tagasi Kapernauma. Tema juurde kogunes palju rahvast. Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tulevad tema juurde, kandes halvatut. Et loo tegelik mõte paremini esile tuleks, kasutab Markus siinkohal olevikku, ka salmis 10 (eesti tõlkes on küll minevik). Haige ise oli täiesti abitu ja liikumisvõimetu. Teda pidid kandma neli meest. Kuid oh häda, rahvasumma pärast ei pääse nad majja Jeesuse juurde. Nüüd võtsid kandjad katuse sealt kohalt lahti, kus Jeesus oli.

Juutide arusaama kohaselt seisis Jumala andestus tulevikus, Jeesus aga tõi selle olevikku.

Palestiina majad olid tavaliselt ühekorruselised lameda katusega ehitised, mille katus oli ühtlasi ka laeks. Väljast viis üles trepp. Katuse tegemisel pandi maja seintele puutüvede peale oksi, pilliroogu ja ohakaid, selle peale umbes 30 cm savi ja laastusegu, mis kõvaks kuivas. Sellisesse savikatusesse auk tehtigi. Kui ava oli küllalt suur, lasid mehed haige koos oma madratsiga alla.
Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu patud antakse sulle andeks!”


Vaadates kandjaid, kuidas nad halvatu toomisega raskusi ületasid, mõistis Jeesus nende usku. Halvatu kohta aga ei öelda midagi. Kuskil pole näha, et ta oleks soovinud katusele viimist. Tema oli täiesti passiivne.
Esimene vajadus, mida Jeesus inimese juures nägi, ei olnud mitte tema füüsiline puue, vaid suhe Jumalaga. Et Jeesus nüüd korraga patust räägib, see vaevalt kandjaid ja kirjatundjaid üllatas. Juutide jaoks kuulusid kannatused ja süü vahetult kokku. Haigus oli kui patu karistus. Üldiselt lükkas Jeesus sellise haiguse ja patu seose tagasi (Jh 9:3; Lk 13:2). Üksnes selle inimese puhul tõstis ta enne tervendamist süüküsimuse üles. Teine kord oli Jh 5:14. Nii pidi see olukord tähendama suurt hingehoidlikku vastutust.
Saladuslikus passiivi vormis – antakse – kõneleb Jeesus Jumala tegevusest. Sellist kõnetust leidub ka teiste andestuse-ütluste puhul (Mk 3:28; 4:12). Juutide arusaama kohaselt seisis Jumala andestus tulevikus (vt nt Mk 1:4). Jeesus aga tõi selle olevikku. Seepärast etendab ka pealtvaatajate poolses Jumala ülistuses „täna“ otsustavat rolli: Ja kõiki valdas hämmastus ja nad ülistasid Jumalat ja said täis kartust, öeldes: „Me oleme täna kummalisi asju näinud!“ (Lk 5:26).
Kuid oli ka teistsugust suhtumist. Tähelepanuväärse väärikusega istusid seal mõned kirjatundjad. Nende juudi õpetajate tähtsaim ülesanne oli Vana Testamendi seletamine. Rahvas armastas neid, kuna nad olid enamikul juhtudel moraalireeglite ja hoolsuse eeskujuks. Kirjatundjad arvasid, et just nemad on kutsutud ja seatud Seaduse alusel juudi kogukonna iga liikme elu ja tegevust kõigil võimalikel juhtudel suunama. Sellest põhimõttest lähtudes töötasid nad välja suure hulga üksikasjalikke seadusesätteid, mis aga rahvale talumatuks ikkeks osutusid. Käsuõpetuse erinev tõlgendamine põhjustas Jeesuse ja kirjatundjate vahel ägedaid vaidlusi.
Selle asemel et inimese nime kasutada, mõtlesid kirjatundjad oma südames: „Mida see räägib?“ See oli halvustav suhtumine. Jeesuse sõnu mõisteti kui Jumala teotust. „Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi?“ Paistis, et Jeesus eksis selle usulause vastu. Ta seadis end teisena Jumala kõrvale. Kuid ega Jeesus ei öelnud „Mina annan sulle patud andeks“, vaid ta rääkis pasiivum divinum vormis Jumala andestusest.
Kumb on kergem, kas öelda halvatule: „Sinu patud on andeks antud!“ või öelda talle: „Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!“? Pattude andestus ei olnud nähtav, küll aga inimese tervenemine. See pidi kinnitama Jeesuse sõnade õigsust. „Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal,“ – ta ütleb halvatule – „sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!“
Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: „Sellist asja pole me eluilmaski näinud!“

Uudised

2021-6-september

08 Oktoober 2021
2021-6-september

SISUKORD  Pärnu Kristliku Erakooli sünnilugu Marge Arumäe Kristlasena Tartu Pedagoogilises Koolis Aime Järv Ma olen tulnud surmast ellu Ermo Jürma Aili Roosimaa: Olen õpetajana sõbralik, armastav ja militaristlik! Leho Paldre...

SÜGISKONVERENTS

08 Oktoober 2021

September 2021Väike kogudus ja suur maailm „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!” on läkitus, mille Jeesus andis pisikesele hulgale jüngritele. Kogu maailmaga võrreldes olid nad otsekui terake suurte liivamägede...

Märdi kiri Soomest

08 Oktoober 2021
Märdi kiri Soomest

September 2021 Märt Saar, Vaasa-Tartu Risttee Ahoi! Tervitused lahe teiselt kaldalt! Kuidas Eestis läheb? Kuuldavasti sai äsja uus president valitud. Tänu Jumalale! Nüüd on meil jälle uus inimene, kelle eest palvetada.Soomes...

Noorsootöö meeskondade kohtumine SÜTIK’21

08 Oktoober 2021
Noorsootöö meeskondade kohtumine SÜTIK’21

September 2021 Claus-Kennerth Tikki, SÜTIKu projektijuhtFotod: Elerin Tammel 3.–4. septembril leidis aset LNK poolt korraldatud SÜTIK, mis on tänaseks juba viies – See Üks Tähtis Inspireeriv Kohtumine. Sel aastal oli fookuses...

„Markuse evangeeliumi seletus“ sai digiteeritud

08 Oktoober 2021

September 2021 Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR digiteeris jaanipäevaks kultuurilooliste teoste hulgas nüüd ka Osvald Tärgi „Markuse evangeeliumi seletuse“. Tallinn: Logos, 1993, 608 lk.Raamatu eessõnas kirjutab dr Tarmo Toom „...pean seda evangelist...

EKB Liidu sekretär Karin-Liis Tambaum

08 Oktoober 2021
EKB Liidu sekretär Karin-Liis Tambaum

September 2021  Alates 8. septembrist töötab EKB Liidu sekretärina Karin-Liis Tambaum. Ta lõpetas kevadel Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja teenib kaasa Tallinna Allika Baptistikoguduses. Sekretärina töötab Karin-Liis poole kohaga, kuid Koskla...

Pastor Iurii Sideri ordineerimine

08 Oktoober 2021
Pastor Iurii Sideri ordineerimine

September 2021  Kiviõli Baptistikoguduses ordineeriti 29. augustil pastor Iurii Sider (35), kes on koos oma perega kogudust teeninud juba 10 aastat. Õnnistamispalves osalesid Erki Tamm, Pavel Vezikov, Roman Kuznetsov ja...

Jeesus aitab halvatut

08 Oktoober 2021
Jeesus aitab halvatut

September 2021 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Kui Markuse evangeeliumi 1. peatükk tutvustab Kristus Jeesuse Jumala Poja meelevalda sõnas ja teos, siis Mk 2. peatüki algus näitab tema meelevalda patu üle....

„Imedesse usun ma...“

08 Oktoober 2021
„Imedesse usun ma...“

September 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Imedesse usun ma...“ kõlas 70ndail üks hoogne laul. Tegelikkuses on imed pigem haruldused. Isegi inimesed, kes usuvad Jumalat, peavad vahel natuke mõtlema, kuni neile meenub...

Kaheksateistkümnes kaamel

08 Oktoober 2021
Kaheksateistkümnes kaamel

September 2021 Joosep Tammo, pastor emeeritus Pärnust Jutustan teile ühe beduiinide loo. Isa tegi oma kolmele pojale testamendi. Ta varandus oli 17 kaamelit. Vanem poeg pidi saama varandusest pool, keskmine kolmandiku...

Linke