Otsing

September 2021 24 peeter roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

Kui Markuse evangeeliumi 1. peatükk tutvustab Kristus Jeesuse Jumala Poja meelevalda sõnas ja teos, siis Mk 2. peatüki algus näitab tema meelevalda patu üle. Nii haaratakse Jeesuse tegevusse kogu inimelu. Tavaliselt pealkirjastatakse esimest lugu Jeesus tervendab halvatu. Kuid selle sündmuse põhiline rõhk ei ole tervendamisel, vaid pattude andestamisel.
Galileas rännates jõudis Jeesus mingil ajal tagasi Kapernauma. Tema juurde kogunes palju rahvast. Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tulevad tema juurde, kandes halvatut. Et loo tegelik mõte paremini esile tuleks, kasutab Markus siinkohal olevikku, ka salmis 10 (eesti tõlkes on küll minevik). Haige ise oli täiesti abitu ja liikumisvõimetu. Teda pidid kandma neli meest. Kuid oh häda, rahvasumma pärast ei pääse nad majja Jeesuse juurde. Nüüd võtsid kandjad katuse sealt kohalt lahti, kus Jeesus oli.

Juutide arusaama kohaselt seisis Jumala andestus tulevikus, Jeesus aga tõi selle olevikku.

Palestiina majad olid tavaliselt ühekorruselised lameda katusega ehitised, mille katus oli ühtlasi ka laeks. Väljast viis üles trepp. Katuse tegemisel pandi maja seintele puutüvede peale oksi, pilliroogu ja ohakaid, selle peale umbes 30 cm savi ja laastusegu, mis kõvaks kuivas. Sellisesse savikatusesse auk tehtigi. Kui ava oli küllalt suur, lasid mehed haige koos oma madratsiga alla.
Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu patud antakse sulle andeks!”


Vaadates kandjaid, kuidas nad halvatu toomisega raskusi ületasid, mõistis Jeesus nende usku. Halvatu kohta aga ei öelda midagi. Kuskil pole näha, et ta oleks soovinud katusele viimist. Tema oli täiesti passiivne.
Esimene vajadus, mida Jeesus inimese juures nägi, ei olnud mitte tema füüsiline puue, vaid suhe Jumalaga. Et Jeesus nüüd korraga patust räägib, see vaevalt kandjaid ja kirjatundjaid üllatas. Juutide jaoks kuulusid kannatused ja süü vahetult kokku. Haigus oli kui patu karistus. Üldiselt lükkas Jeesus sellise haiguse ja patu seose tagasi (Jh 9:3; Lk 13:2). Üksnes selle inimese puhul tõstis ta enne tervendamist süüküsimuse üles. Teine kord oli Jh 5:14. Nii pidi see olukord tähendama suurt hingehoidlikku vastutust.
Saladuslikus passiivi vormis – antakse – kõneleb Jeesus Jumala tegevusest. Sellist kõnetust leidub ka teiste andestuse-ütluste puhul (Mk 3:28; 4:12). Juutide arusaama kohaselt seisis Jumala andestus tulevikus (vt nt Mk 1:4). Jeesus aga tõi selle olevikku. Seepärast etendab ka pealtvaatajate poolses Jumala ülistuses „täna“ otsustavat rolli: Ja kõiki valdas hämmastus ja nad ülistasid Jumalat ja said täis kartust, öeldes: „Me oleme täna kummalisi asju näinud!“ (Lk 5:26).
Kuid oli ka teistsugust suhtumist. Tähelepanuväärse väärikusega istusid seal mõned kirjatundjad. Nende juudi õpetajate tähtsaim ülesanne oli Vana Testamendi seletamine. Rahvas armastas neid, kuna nad olid enamikul juhtudel moraalireeglite ja hoolsuse eeskujuks. Kirjatundjad arvasid, et just nemad on kutsutud ja seatud Seaduse alusel juudi kogukonna iga liikme elu ja tegevust kõigil võimalikel juhtudel suunama. Sellest põhimõttest lähtudes töötasid nad välja suure hulga üksikasjalikke seadusesätteid, mis aga rahvale talumatuks ikkeks osutusid. Käsuõpetuse erinev tõlgendamine põhjustas Jeesuse ja kirjatundjate vahel ägedaid vaidlusi.
Selle asemel et inimese nime kasutada, mõtlesid kirjatundjad oma südames: „Mida see räägib?“ See oli halvustav suhtumine. Jeesuse sõnu mõisteti kui Jumala teotust. „Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi?“ Paistis, et Jeesus eksis selle usulause vastu. Ta seadis end teisena Jumala kõrvale. Kuid ega Jeesus ei öelnud „Mina annan sulle patud andeks“, vaid ta rääkis pasiivum divinum vormis Jumala andestusest.
Kumb on kergem, kas öelda halvatule: „Sinu patud on andeks antud!“ või öelda talle: „Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!“? Pattude andestus ei olnud nähtav, küll aga inimese tervenemine. See pidi kinnitama Jeesuse sõnade õigsust. „Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal,“ – ta ütleb halvatule – „sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!“
Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: „Sellist asja pole me eluilmaski näinud!“

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke