Otsing

Veebruar 2023 04 n6lvak mihke
Mihkel Nõlvak, Haapsalu baptistikoguduse pastor

Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta (Jh 16:7j).

Iga inimene peab tunnistama iseenda kohta tõde, et ta on Jumala ees patune. Patt ongi see, millest tuleb meelt parandada. Jumala riiki ei saa tulla ilma pattudest meelt parandamata. Inimene võib proovida paremaks saada ja ka paljust halvast loobuda, kuid see pole meeleparandus Jumala ees.
Mis on meeleparandus? Meeleparandus ei ole ka lihtsalt kahetsemine ja halbade tunnete kogemine teistele halva tegemiste pärast. Ka mina mõtlesin kunagi selliselt, kuni kohtusin elava Jumalaga, kelle ees tundsin ennast täielikult süüdi. Seda ei osanud ma ise nähagi, vaid seda ilmutas mulle Püha Vaim, kellest lugesime, et tema toob maailmale selguse patu kohta.

Meeleparandus Issanda ees tõmbab inimesed välja kuristikest ja kõrgid mägede otsast.

Parim uudis on see, et Jumala Vaim ei too ainult selgust patu kohta, vaid näitab ka pääseteed. Tõeline meeleparandus on selge tunnetus sellest, et oled midagi Jumalale teinud, ja see on hoopis midagi muud, kui lihtsalt kahetsus halvast või süümepiinadest. Jumal Isa on oma Poja Jeesuse läbi saatnud meie juurde Lohutaja Püha Vaimu, kes on patu kohta selguse toonud. Kui Püha Vaim inimest puudutab, siis ütleb ta kadunud poja kombel: Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Lugematu hulk jumalalapsi on kogenud tõelist meeleparandust, mille taga on Jumal ise. See ongi tee tõelisele uuestisünnile, mida meeleparandus toob.


Me loeme Piiblist, et nagu Ristija Johanneski, kutsus Jeesus üles inimesi meelt parandama pattudest. Selle eesmärk oli pattude andekssaamine ja selle juurde kuulus ka ristimine. Meeleparandust on vaja kõikidele inimestele. Sellepärast on ka iga jumalalaps kutsutud meeleparandust kuulutama, kuid ka ise seda pidevalt tegema. See on Issanda tee, millest prohvet Jesaja juba ligi 700 aastat ette kuulutas. Ristija Johannes oli tee ettevalmistaja, kui ta ütles: Tehke tasaseks tema teerajad ja kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu! (Lk 3:4j). Kuristiku täitmine on pilt tee valmistamiseks, kui kuningas on tulemas. Samuti on see sõnum neile, kes peavad mäe otsast alla tulema. Meeleparandus Issanda ees tõmbab inimesed välja kuristikest ja kõrgid mägede otsast.
Siin näeme Jumala tegutsemise mustrit, millest võime õppida ka oma elus. Meeleparandus on inimese esimene samm Jumala juurde tulemisel. Tuleb öelda, et üks kõige olulisemaid samme, kuna sellest hetkest saab Jumal hakata inimese juures tööd tegema. Meeleparandus on inimese ärapöördumine patust Kristuse kui oma Päästja poole.
Meeleparandus eeldab ka mõtete muutumist. Me peame hakkama mõtlema teistmoodi, kui oleme seda siiani teinud. Tihti küsime, kuidas me peame mõtlema, mis on õige? Selleks on hea kuulata ja lugeda Jumala sõna, mis annab meie ellu õige suuna. Me võime hakata mõtlema sellisel viisil, nagu Jumal mõtleb. Inimese kombel mõtlemine ei pruugi üldse tähendada meelemuutust, kuna me võime mõelda, et me oleme head inimesed ja halba me ju ei tee. Aga Jumala sõna ütleb, et nii meie halvad kui ka head teod vajavad meeleparandust. Inimese õigus on Jumala õiguse mõõdupuust väga kaugel. Jumala õiguse mõõdupuu on Kristus ristil.
Meil on vaja patud üles tunnistada ka oma suuga. Selle järel ei saa enam ettekäändeid tuua ja süüd teiste peale veeretada. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust (1Jh 1:9).
Peale tunnistamise on meeleparanduse juures väga olulisel kohal ‒ ja võib-olla kõige raskem osa – meie teod. Meeleparandus ei ole ainult kahetsev mõtlemine ja andekspalumine, vaid oma tegudega näitamine, et elu on tõepoolest muutunud. Jumala sõna kutsub meid üles: Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja! (Mt 3:8).
Näeme, et meeleparandus on tõsine asi, seda ei saa teha lihtsalt ja ülekäe. Poolikul asjal ei ole mingit mõtet. Seda tuleb võtta tõsiselt ja jumalakartlikult. Issanda kartus on tarkuse algus – arvestame sellega! Aamen.


Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke