Hiina keel kinnitab loomise lugu

2/2010 Bruce Malone, Creation Science Evangelism

Üks peamine omadus, mis eristab inimest loomast, on võime anda edasi abstraktseid nähtusi teisele inimesele kirjutamise kaudu. Piibel õpetab, et selline oskus pärineb otseselt meie Loojalt. Piibel õpetab samuti, et see tohutu keelte hulk, mis maailmas olemas on, on Paabeli torni juures toimunud keeltesegamise sündmuse tagajärg. Seega võiks me eeldada, et antiiksetes kultuurides võiks leida märkmeid selliste piibellike sündmuste kohta nagu inimese loomine, inimese langus, Ainujumala olemasolu, üleilmne veeuputus ja isegi Paabeli torn kinnitamaks, et sellised ajaloolised sündmused on tõesti aset leidnud.

.

Selliste antiiksete sündmuste kohta on olemas tõesti teave ka muude antiikrahvaste kirjades. Üks huvitav näide leidub näiteks Vana-Hiina kirjas kasutatud sümbolites. 2000 aastat enne kui tänapäeval Hiinas nii valdavaks kujunenud budism, taoism ja konfutsianism üldse levima hakkasid, teenisid hiinlased ainujumalat, keda nimetati „Shang TI".

Antiik-Hiina hieroglüüf koosnes seeriast piktogrammidest või pildikestest, mida kombineeriti mõne idee või mõtte väljendamiseks. Sümbol Shang Ti (Jumal) jaoks koosneb piktogramm ühendatud kujutistest, kus on kujutatud keisrit ja taevast (või „ülal").

Algne Jumal, keda antiikaja hiinlased kummardasid, oli isikuline taevane valitseja (mitte polüteism). Piibel ütleb, et Jumal valmistas inimese maa põrmust ja hingas tema sisse iseennast. Iidne Hiina sümbol loomise kohta on kujutiste kombinatsioon isikust, tolmust, kõndimisest ja elamisest.

Seega „looma" tähendab omada tolmu, hingamist ja elu! Piibel räägib meile samuti üleilmsest veeuputuse katastroofist, kus hävis kogu inimkond, välja arvatud kaheksa isikut Noa laeva pardal. Antiik-Hiina sümbol „paadi" jaoks kujutab endast anumat, kaheksat ja inimesi.

Seega: kaheksa inimest pardal! Piibel kirjeldab et inimesele anti ülesanne minna pärast veeuputust, ja levida uuesti üle kogu maa, kuid inimene mässas ja ehitas enda auks torni. Jumal lõpetas selle mässu keelte segamisega, hajutades sellega inimkonna üle kogu maailma erinevate keelkondade kaupa. Huvitaval kombel, Antiik-Hiina valis kaks identset sümbolit kujutamaks selliseid mõisteid nagu „segamine" ja „mäss". Selleks on sümbol keelest (organist) ja paremast jalast (või matkamisest).

Seega „segama" tähendab „minna rändama uue keelega". Need siin on vaid mõned näited Piiblis sisalduva antiikse informatsiooni kohta hiina rahva juures, kui nad kujundasid välja oma kirjakeelt.

 

22_chinese2