Otsing

03/2014
kogudustele Eesti EKB Koguduste Liidus

KRISTUST KUULUTAV KOGUDUS

Meenutame tänuga veebruari 1884, mil Haapsalus asutati baptisti kogudus. See toimus samal talvel, mil kutsuti igavikku J. G. Oncken, kelle ristimisest ning esimese baptisti koguduse rajamisest Mandri-Euroopas möödub tänavu 180 aastat.

Haapsalu kogudus moodustus inimestest, kes olid saanud päästetud Läänemaa ärkamise käigus, mille Issand kinkis Rootsist läkitatud Jumala sõna kuulutajate teenimise läbi. Et ärganute hulk ei hajuks inimlike meeleolude ja segavaimude tuules, selleks paluti abi Peterburi Saksa baptistikoguduse vanemalt A. R. Schiewelt, kes aitas rajada koguduse ja ristis esimesed liikmed.

Nüüd, 130 aastat hiljem, tahame väljendada tänu ja rõõmu läbikäidud aastakümnetel kogetud armu eest, mida Issand on meile osutanud, ning inimeste eest, keda ta on kinkinud ja kasutanud. August Johannson, kelle sünnist möödus veebruaris 150 a, oli üks esimestest, kelle otsusekindlad sammud viisid koguduse rajamiseni ja kindlustumiseni. Paljude ustavate vendade ja õdede teenimise tulemusena ning ohvrite najal on kogudus saanud täita oma ülesannet kõigis ühiskondlikes oludes, milles ta on elanud. Õnnistusrikkad jäljed on jäänud Johannes Lipstoki, Gustav Ferdinand Nõlvaku, Jüri Nõlvaku jt teenimisest.

Ärganute hoolas piibliuurimine tõi neid tõdede juurde, kuidas Issandat järgida, ning selgitas, mis oli koguduse elus üksnes inimlik tava, mis aga Jumala sõna õpetus.
Oleme tänulikud koguduste osaduse ja koostöö eest liidus. Soovime tänagi koos teiste kogudustega järgida Jumala sõna kui lampi ja teejuhti usklike ja koguduse elus.

Usume, et meie kogudused saavad kuulutada Päästja Kristuse nime kõige paremini, tehes seda Uues Testamendis näidatud viisil ning Issanda Vaimu valgustusel ja jõul. Selleks taotlegem ja järgigem Jumala sõnast lähtuvaid põhimõtteid ning juhtnööre.

Kuna ärkamisliikumisele ja kogudusele on raskusi toonud põhjendamatult kõrge enesehinnang, siis taotlegem seda meelsust, mida hindab Jumala sõna.

„Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!" (Rm 12:16). „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses" (Fl 2:5).
Kui ärkamisliikumisele tõi korvamatut kahju võõrast allikast lähtuv vaim, siis taotlegem seda, mis lähtub puhtast taevasest allikast.

„Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast" (1Kr 2:12).

Kogudusele on kiusatuseks üle tähtsustada pimeduses käiva maailma poolt antud tunnustust. Selle asemel paistku jumalik valgus meist maailmale ning üle kõige hinnakem taevast tunnustust.

„Teie olete maailma valgus" (Mt 5:14). „Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse" (1Tm 3:13).

Maailm hindab inimest puuduliku mõõdupuu järgi – ühte teisega võrreldes. Usklikevahelise võistluvaimu asemel kasutagem väärikamat moodust vaimuliku kasvu ja teenimise innustamiseks – igatsust jäljendada taevast eeskuju.

„Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:48). „Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses" (Ef 5:1–2). „Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks" (Rm 8:29). „Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!" (1Kr 11:1).
Vaimuliku ameti kandmisele võib vaadata kui võimalusele teostada enda visiooni ja broneerida aukohta. Jeesus toob meid tagasi jüngri kutsumuse juurde:
„Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija" (Mk 10:43); „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle" (Mt 8:34).
Vaimulikes asjus on maise tarkuse liigne rõhutamine osutunud komistuseks suurema tarkuse taotlemisel ja kasutamisel.

„Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks" (1Kr 1:21–23).

Seepärast – armsad vennad ja õed – jätkakem meie Päästja ja Issanda järgimist ning suure misjonikäsu täitmist Temalt lähtuva armurikkuse varal. Kuulutagem Kristust, „kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud: 'Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!'" (1Kr 1:30–31).

Armastuses,
Haapsalu Baptistikoguduse õed ja vennad
Haapsalus 9. märtsil 2014. a.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke