Otsing

05/2014 15 meediapaneel
Laura Remmel, Tartu 3D kogudus

25.–26. aprillil arutlesid EKB Liidu töötegijad Nuutsakul selle üle, kuidas levitada head sõnumit. Päevad juhatas sisse Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute dotsent Pille Pruulmann-Vengerfeldti ettekanne võrguühiskonna olemust.

Tänapäeva suur muutus võrreldes varasemaga on see, et domineerivaks sotsiaalseks struktuuriks on võrgustikud. Eelnevalt põhines ühiskond hierarhilistel suhetel. Näiteks ärisektoris oli loomulik, et ettevõttel on tippjuht, kellele alluvad osakonnajuhid, neile omakorda lihttöötajad. Samamoodi olid tugevalt hierarhilist laadi võimu- ja isegi perekonnasuhted. Sotsioloog Manuel Castells kirjutab, et võrgustikud pole iseenesest uudne nähtus, kuid nad pole ajaloos domineerinud. Peamiseks põhjuseks on nende keerulisem ja aeganõudvam juhtimine, mistõttu eelistati tsentraliseeritud, bürokraatlikke ja vertikaalseid hierarhiad. Näiteks ei saanud antiikühiskond olla globaalselt võrgustunud juba ainuüksi oma tagasihoidliku transpordi tõttu. Uued tehnoloogiad on aga ületanud aja ja ruumi piiranguid ja seeläbi muutnud võrgustike massilise leviku võimalikuks.

Vengerfelt tõi välja võrguühiskonna keskse probleemi – kõik räägivad, aga keegi ei kuula.

Vengerfeldt rääkis, et ümber on kujunenud kogu inimestevaheline suhtlus. Suurt osa näost-näkku, aga ka massimeedia poolt vahendatud, suhtlusest asendab täna sotsiaalmeedia. Võrguühiskonnale on iseloomulik nn massi-enesekommunikatsioon – tegemist on endiselt massikommunikatsiooniga, kuna sõnumid jõuavad potentsiaalselt globaalse auditooriumini, kuid seejuures on spetsiifiline, et sõnumite saatja määrab nende sisu ja vastuvõtjad. Selliseid arenguid kinnitavad näiteks YouTube'i postitatud videod, Facebook'i avarustesse kirjutatud mõtted, isiklikud blogid jms. Nende uute kanalite juures jääb oma nurk alles nii trükisõnale, raadiole kui ka televisioonile. Seal avaldatud sõnum võib aga sotsiaalmeediaga integreerudes omandada sünergilise mõjujõu, hakates edasi levima ning isiklikke kommentaare ja arvamusavaldusi koguma läbi massi-enesekommunikatsiooni keskkondade.

Nüüd levib kõiksugune informatsioon kiiremini ja kaugemale kui varem. Ka kristlaste ja koguduste kohta on avalikult palju rohkem infot kui kunagi varem. See, milline see info on, pole aga meie endi kontrolli all. Igaüks võib meie kohta internetiavarustesse riputada suvalisel hetkel tehtud fotosid. Sarnaselt võib mõni ajakirjanik korraga otsustada meie blogist mõne mõtteavalduse oma ajaleheartiklis avaldada jne. Praktiliselt on meie elu kõigile nähtav justkui üks tõsielusari.

Sellegipoolest on igal inimestel võrguühiskonnas rohkelt võimalusi enda teadlikuks esitlemiseks. Oma mainet on võimalik läbi nende samade massi-enesekommunikatsiooni kanalite ka teadlikult heas suunas kujundada. Vengerfelt tõi aga seejuures välja võrguühiskonna kommunikatsiooni keskse probleemi – kõik räägivad, aga keegi ei kuula. Ilmutuse raamatus viidatakse seitse korda sellele, mida Jeesus ka evangeeliumides rõhutas: „Kellel kõrv on, see kuulgu!" Vahest peaksime kristlastena eeskuju näitama hoopis sellega, et pöörame tähelepanu teiste kuulamisele? Ja ehk ongi just see meie võimalus tugevdada enda ja oma koguduste mainet ja autoriteeti ühiskonnas. 14 vengerfeldt hh

See, et võrgustikes pole enam vertikaalseid alluvussuhteid, ei tähenda veel, et kõik inimesed või organisatsioonid oleksid omavahel võrdsed. Vengerfeldt rõhutas, et võrgustikus kujunevad teatud sõlmpunkti-inimesed, kes omavad kaalukamat rolli erinevate inimeste või inimgruppide ühendamisel. Olles kristlastena lisaks headele rääkijatele ka head kuulajad, võime ehk just meie seda rolli Jeesuse eeskujul võrguühiskonnas täita.

Põneva paneeli avasid Joosep Tammo (paremalt) postulaadid: „Me ei kasuta internetti, vaid elame selles ja sellega. Internetiga seoses on kolme sorti inimesi: „põliselanikud", aeg-ajalt külastajad ja veebi põhimõttelised eitajad. Internetis inimene kujundab iseennast (seal ta valib, mida ütleb, ja valib, millest ta vaikib). Internet aitab pastoril oma kaugemal rändlevate karjaliikmetega suhteid hoida. Internetis toimub oluline infovahetus. Kui Descartes ütles: „Mõtlen, järelikult olen olemas", siis nüüd öeldakse: „Mind nähakse, järelikult olen olemas."

Meediatudeng Laura Remmel rõhutas, et elus tuleb olla ehtne, sest võrgustik paljastab varem või hiljem igaühe tegeliku palge.

Valter Rooso ni metas Kuressaare Pildiraadio missiooniks, et nemad püüavad anda edasi seda, mida kogudus teeb ja näidata seda otsepildis.

Paavo Pihlak Pereraadiost tõdes, et 20 aastat kristlikku ringhäälingut on viinud hea sõnumi paljude kuulajateni üle Eesti ja kaugemalegi.

Helari Hellenurmelt kuulsime rõõmustavat tagasisidet veebilehest Jumal.ee, mille kaudu on sõnum Jumala armastusest Jeesuse Kristuse läbi jõudnud arusaadaval ja tänapäevasel viisil tuhandete inimesteni.

Hea sõnumi levitamiseks tuleb võrgud ühiselt välja visata. Leiti, et vahest võiks EKB Liidu misjoninõukogu juures olla töögrupp, kes jälgib ja koordineerib, kuidas siin üksteise tööd võimendada. 15 toivo t6navsuu ej

Toivo Tänavsuu rääkis oma 12aastasest tööst Eesti Ekspressis, kus müüvad lood, milles inimesed tunnevad endid puudutatud. Pastoritel soovitas ta rääkida päevakajalisemalt ja siduda jutlustesse hetkel kuumi asju. Ka julgustas ta Delfi põhjatusse auku artikleid saatma. Kristlased ei pea olema pidevalt peameedias, küll aga elama kristlikku igapäevaelu.

Õppepäeva viimases osas „Hea sõnum läbi meie eluloo" rääkis enda ja oma pere kutsumisest vaimulikule tööle pastor Gunnar Mägi. Helisema jäid kaks lauset: „Ühegi inimese elulugu ei ole ainult edulugu", „Ebaõnnestumisest hullem on õnnestumine valel alal." Ta rääkis oma tööst pealpool pilvi („Estonian Air'is") ja teenimisest Keila koguduses. Gunnar kõneles „peost-suhu" (vaatas aeg-ajalt märkmeid peos helendavalt ekraanilt), tuues palju elupilte ja lõpetas: „Kui me meenutame ka oma eksimusterada, siis on oluline, et iga vaate järel oma pattudele vaataksime 10 korda Kristusele."

15 gunnar magi hh

Uudised

Oleviste kahe pastori ordineerimine

28 Detsember 2023
Oleviste kahe pastori ordineerimine

Detsember 2023  Kaks aastat tagasi, 1. advendipühapäeval seati Oleviste koguduses pastoriteks Teet Uuemõis (56) ja Rait Tõnnori (35), kelle kõrval seisavad ustavad abikaasad Külli ja Hanna-Emilia. Ordineerimine toimus samuti 1. advendil, 3. detsembril 2023. Jumalateenistusel jutlustasid EKB...

Rohi mure wastu

28 Detsember 2023

Detsember 2023Andres Tettermann, Teekäija asutaja 120 aastat tagasi Kui waikib ilma kära,Öö wõtab hõlma sind,Siis algab muremüraJa peletab su und.

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

28 Detsember 2023
EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

Detsember 2023 Kaisa Tamme, EKB Liidu sekretär 1. 3D Kogudus ‒ Tallinna Piibli Kogudus2. Antsla EKB Kogudus ‒ Võru Baptisti Kogudus3. Avispea Vabakogudus ‒ Vormsi Rälby Baptistikogudus4. Eikla Priikogudus ‒ Viljandi...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Linke