Otsing

Jaanuar 2023 21 ristteelt
Hele-Maria Kangro, 3D Kogudus

Kui neli aastat tagasi tundus, et YouTube’i kanalit vajab ainult 3D Kogudus ja teenistuste ülekanded olid Pereraadio pärusmaa, siis nüüdseks on pilt märkimisväärselt muutunud. 24 Liidu kogudust teeb igal pühapäeval teenistusest otseülekande, lisaks kümmekond kogudust, kes teevad ülekandeid vahel või jagavad teenistuste salvestusi. Sellise seisu kaardistasin 22 KUSi tudengiga, kes vaatasid üle kõik Liidu koguduste kodulehed, Facebooki ja YouTube’i kanalid.
Paljud kogudused alustasid ülekannetega koroona-ajal, kuigi meenutamist väärib, et nii mõnigi tegi seda omal initsiatiivil juba enne. Neile tähendas koroona-aeg kvaliteeditõusu, uute töötegijate kaasamist (enamjaolt vabatahtlikud, ent mõni kogudus maksab palka). Hea sõnaga pidasid tudengid nüüd meeles riigi finantstuge tehnikapargi täiendamisel.
Ülekanded muutsid koguduse tegemised avalikumaks ja lisandus kriitiline kõrvalpilk – mis see on, mida me siin teeme ja mis tasemel? Üks tudeng tõi välja, et nende koguduses oli enne suhtumine, et muusikat võib teha „kes iganes, kuidas iganes“, aga ülekanded tõid kultuuri, et ülistajad pidid enne pühapäeva harjutama. Teine tõi välja, et arendama pidi avaliku esinemise oskusi, eriti kui karantiini ajal tuli teenistust pidada tühjale saalile.
Ühehäälselt toodi esile ka ootamatu väljakutse, et kui karantiin lõppes ja tohtis jälle füüsiliselt kokku tulla, oli inimesi ekraanide eest raske tagasi koguduse keskele tuua. Kui mõni kuu varem tundus, et kogudusel on puudu tehnikameestest, siis sel hetkel leidis nii mõnigi, et vajanuks rohkem diakone, kes suhtlevad inimestega ja julgustavad neid uuesti leidma teed kirikupinki. Samas võimaldas veebitöö hoida osaduses neid, kes õpivad välismaal või on kodus haiged, ja seda kasutatakse siiani.
Mõeldes internetis aktiivsele kogudusele, tõdesid tudengid, et veebis ootavad meid ees pahatahtlikud kommentaarid, solvumised, vääriti mõistmised ja palju ettearvamatust. Justkui rida inimesi ainult ootaks hetke, millal saab kedagi-midagi solvata, postitust või ülekannet kaaperdada ning arvamust avaldada, et see ja teine laul ei meeldi, õpetus ei kõlba jne. Internetimisjoni võimalustena näevad tudengid uute inimesteni jõudmist, kristlike väärtuste ja õpetuse esiletoomist ühiskonnas, koguduse-elu läbipaistvust, paindlikkust, erinevate arvamuste väljatoomist ning võimalust kaasata inimesi eri asupaikades.

Uudista uusi kodulehti!
siionikirik.ee
ruutkogudus.ee
mooste.kogudused.ee
elvakogudus.ee

Meediatöö on maraton, mitte sprint
Üldiselt on väga hea arutada veebivõimaluste üle nooremate inimestega. Internetikasutajate osakaal Eestis jõudis 15–19-aastaste seas 100%-ni juba 2009. aastal, noorem põlvkond on digiteemadel alati vanematest ees. See aga ei tähenda, et noored kristlased peaks meediatööd alati oluliseks. Mind üllatas väga, kui avastasin, et internetis on nähtamatud isegi kogudused, mille juhid on 20. eluaastates. Lähemalt üht sellist uurides ilmnes, et kunagi midagi tehti, aga see ju ei toonud rahvast kohale ja mis seal ikka enam pingutada. Kes teab, see teab. Seda mentaliteeti kohtab põlvkondade üleselt.
Nõo alevis asub väike õigeusu kirik. Kunagi olid nad veidi infot levitanud kohalikus lehes, aga kuna see pühapäevaks inimesi juurde ei toonud, ei näinud juht enam meediatööl mõtet. Kes teab, see teab. Seda senikaua, kuni sinna läks kellameheks üks noormees Siim. Tema küsis preestrilt, kas võib kohalikku ajalehte teenistuste info panna – jah, võib. Nii sai kogudus taas „maailmakaardile“ ka kohaliku vallavalitsuse jaoks. Kui saabus Nõo valla „Maal elamise päev“, pöördus vallavalitsus Siimu poole küsimusega, kas õigeusu kirik võiks sel päeval samuti uksed avada. Preestri nõusolekul võõrustas kellamees Siim kirikus siis huvilisi ja luges kokku, et ühe päevaga käis kirikust läbi üle 250 inimese! Olin ise üks nendest. Samal ajal minuga tuli sinna üks naine, kes on kirikust üle tee elanud aastast 1986 ja polnud kordagi kirikuuksest sisse astunud, arvates, et seal ei toimu midagi.
Kas need 250 hakkasid järgmisest pühapäevast kirikus käima? Muidugi mitte. Seda seepärast, et koguduse meediatöö pole sprint, vaid maraton. 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke