Otsing

03/2011 Ermo Jürma, Mooste koguduse pastor

Tartus kohtunud Lõuna-Eesti koguduste juhid palvetasid ühiselt oma kodumaa ja rahva ning piirkonna koguduste, vaimulike töötegijate ja nendevahelise koostöö eest. Üheskoos tõdeti vajadust korraldada 2011. aastal ühiseid laste- ja noorteüritusi ning panustada koos Setumaal kavandatavatesse misjonipäevadesse.

Tartu Kristliku Risttee Koguduse kontoris 5. märtsil toimunud kohtumisel andis võõrustanud koguduse vanematekogu liige Kuldar Jürma ülevaate viie aasta jooksul kiiresti arenenud koguduse elust, tööst ja tulevikuplaanidest. Noore koguduse põhiline töö toimub terve nädala vältel. Missionaalsed kogukonnad, mida neil on hetkel üle kümne, kannavad siis hoolt erinevate sihtgruppide eest – teenitakse nii üliõpilasi kui ka kodutuid. Koguduses on moodustatud nn DNA-grupid, kuhu kuuluvad liikmed räägivad (peaksid rääkima) omavahel kõigest, millest nende igapäevane elu koosneb. See on andnud tugeva impulsi vaimuliku elu kasvuks. Pühapäev on aga eelkõige Issanda ülistamiseks ja osaduse pühitsemiseks.

Piirkonna nõupidamisel osales ka möödunud novembrikuus liidu vanematekogu poolt moodustatud misjoninõukogu sekretär Matt Edminster, kes kutsus koos Selise koguduse pastori Koit Kasega Lõuna-Eesti kogudusi kaastööle Setumaa misjonipäevade õnnestumiseks juulikuus. K. Kask ütles, et ta on Issanda palge ees küsinud: „Kas Jumal kutsus mind oma tööle vaid selleks, et kogudus jääks püsima või millekski enamaks?" Juulikuus on kavas evangeelseid ettevõtmisi pea kõigis Eesti kagunurga suuremates keskustes ning ettevalmistused ja kontaktide sõlmimised käivad juba praegu. Koos Rootsi partnerkiriku abilistega on siis soov jõuda evangeeliumiga ka idapiiri taha, selleks on sealpoolsed kogudused samuti valmistumas.

Ühiselt vaagiti kavasid, kuidas sisustada oma piirkonna pühapäevakoolilaste suve ka pärast Emadepäeva. Leiti, et siin on aeg-ajalt vajalikud suuremad kokkusaamised. Head tagasisidet on laste piiblilugemise laagritest. Sellel ettevõtmisel on väljakujunenud formaat – küsiti, kas midagi sellist poleks otstarbekas teha ka Lõuna-Eestis? Otepääl on mai lõpul - juuni algul kavandamisel üks suurem lastepäev. Koos Timo Lige ja tema lauludega kavandatav üritus on suunatud ka väljapoole. Mitmed kogudused kavatsevad selles osaleda.

Liidu president Meego Remmel, piirkonna vanem Enn Palmik ja KUS rektor Margus Kask tõdesid, et piirkondlik koostöö võib positiivselt mõjuda nii suurematele linnakogudustele kui ka väiksematele kogudustele maapiirkondades. Maakonnakeskustest ei ole Lõuna-Eestis tänaseni meie liidu kogudust Põlva linnas.

Otepää Evangeelse Vabakoguduse pastor Margo Meri kutsus üles teavitama koguduste liikmeid, et 600 inimese 100-eurone annetus aitaks veel tänavu lõpetada talvepealinna uue kiriku ehituse.

Samuti tutvustati lähemalt Euroopa Liidu PRIA toiduabi projekti, millega osa Lõuna-Eesti kogudusi on juba liitunud. Kolgata kogudus kõneles nendest positiivsetest kogemustest, mis neil juba selle abistamistöö käigus Tartu linna tööturuameti ja paljude perekondadega on tekkinud.

Loomulikult olid ametivendadel käes ka pliiats ja Liidu kalender, kuhu tehti hoolikalt parandusi, sest tervelt kolm piirkonna kogudust olid äsja otsustanud oma aastapäevade tähistamist nihutada: Tõrva „Immaanueli" 90 toimub 12. juunil; Tartu Salem 19. juunil ja Tartu Kolgata 110. aastapäeva pühitsetakse 30. oktoobril.

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke