Nõmmel huilgas tuletõrjesireen

11/2011 Vaido Palmik, Nõmme Baptistikogudus

16. septembri varahommikul ärkasid Nõmme Baptistikoguduse teisel korrusel elavad Marion ja Triinu tuletõrjesignalisatsiooni peale üles. Koheselt olukorda uurima läinud Marion leidis eest suitsu täis koridori. Kell 6.33 sai tulekahjust teate Nõmme päästekomando ning kõigest 15 minuti pärast oli tulekahju likvideeritud. Järelkontroll koos tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisega võttis veel mõned minutid. Ekspertide hinnangul põhjustas lühise kogemata elektrikaablit riivanud nael, mis oli olnud seinas juba 17 aastat.

Kogudusena täname Jumalat suure hoidmise eest, kuna hoone kahjustused olid minimaalsed.

Järgmisel päeval tulekolde ümbrust lammutades selgus, et see asus just ajaloolise ja hiljem juurdeehitatud hoone piiril. Tööde käigus olid koridori seintesse jäetud ehituslikud kanalid, mis tulekahju hetkel töötasid korstnana ja aitasid kaasa tule kiirele levikule. Ehitusmaterjalina oli seintes kasutatud saepuru, juurdeehituse käigus oli see hakanud seinast välja voolama ning seda oli tõkestatud ajalehtedega. Kogu selle süttimisohtliku materjali lähedal tuleleegid just möllasidki.

Päästetööde juht andis oma meeskonnale käsu, suhtuda sakraalhoonesse suurima vastutustundega ja teha kõik endast olenev hoone säästmiseks. Katus, mis avati tulekollete kontrolliks, paigaldati nende endi poolt ka tagasi.

Tuletõrjesignalisatsioon meenutab mulle südametunnistust, mis on antud meid hoiatama ohuolukordade eest.

Märguannetele reageerides võime endalegi üllatuseks olla üks oluline lüli Jumala päästeplaanis, nagu Marion ja Triinu kirikuhoone põlengu avastamisel.

.