Rõõmus koolialgus Antslas

Rõõmus koolialgus Antslas

Antsla EKB Koguduse pere tänab südamest kõiki lahkeid annetajaid, kes aitasid meil muretseda meie kodulinna algklasside lastele koolitarbeid.

Augustikuus käivitatud ranitsatoetuse projektiga liitusid kohe mitmed inimesed ja tõid vastavalt võimalustele oma osa. Kogesime Jumala erilist juhtimist ka siis, kui tegelesime nende koolikaupade kokku ostmisega. Lõpuks kujunes nii, et algselt planeeritud 33 paki koostamisest kasvas toetajate lisandumisega tervelt 60 koolitarvete pakki.

Septembri alguses andsime need koolis üle. Laste rõõm uue õppeaasta algul oli siiras ja eriti siinsetes vähekindlustatud peredes kadus jälle üks mure.

Kui Jeesus õnnistas viit leiba ja kahte kala, siis sellest sai toidetud 5000 inimest (Mk 6:30-44). Anname siinkohal edasi laste, õpetajate ja kogu koolipere tänusoovid kõigile, kes on meid abistanud, kaasa palvetanud. Jumal õnnistagu igat palvetajat!

tänumeeles

pastor Peeter Lemats

.