Eakate töötajate osaduspäev

3/2009

Eesti baptismi juubeli raames toimus Haapsalus 23. veebruaril EKB liidu juhtkonna korraldatud osaduspäev – lugupidamisavaldus eakatele pastoritele ja pastorite leskedele, kes on Jumala riigis ennastohverdavalt teeninud. Samas oli see märgiks põlvkondade järjepidevusest ja väärtusliku usukogemuse jagamine.

Kokkutulnutele jutlustas president Meego Remmel. Jutluse tekstiks oli: „Teie ju mäletate, vennad, meie vaeva ja pingutust!" (1Ts 2:9) Remmel rõhutas, et oluline pole mäletada kõike, vaid oluline on mäletada head. Mäletada neid, kes on meile eeskujuks, mäletada seda, mis meid ülendab.

Osaduspäeva juhatas pastor Erik Rahkema. Rektor Toivo Pilli kutsus kohalolijaid oma mälestusi kirja panema. Päeva kaunistasid Haapsalu koguduse muusikud. Sõnavõttude ja ühislaulude järel jätkus lauaosadus.

.