Otsing

6/2008 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

30. mai tööpäeva lõpul sõitsid seitsekümmend meest üle Eestimaa Kuimetsa kokku selleks, et otsida üheskoos Jumala tahet, kuulata elulist sõnumit meestele, tänada ja ülistada üheskoos oma Päästjat.

Votele Vellend tervitas kokkutulnuid oma hoolitsetud koduõuel ja julgustas kõiki otsima Jumala Püha Vaimu väge. Ta meenutas elavalt, kuidas Jumal rääkis tema vastu ühe seemnete-jutluse. Looduses on mõni seeme idanemisjõuline vaid ühe aasta (näiteks salatiseeme), samas maisiseeme aga kuus kuni seitse aastat. Tavaliselt on umbrohuseemned väga elujõulised, aga kultuurtaimed vajavad rohkesti inimhoolt. Jumal on meile andnud oma seemne, oma Sõna, mille levitamine on meie kõige üllam töökohustus.

Majaperemees meenutas, kuidas ta oli olnud selle juures, kui Tallinnas pandi Lasnamäe kanalisse esimesed kümme tonni dünamiiti ja ühe hektari suurune paekiht muutus viie sekundiga üheksameetri sügavuselt pulbriks. Selline ettevõtmine on suurem kui kangema vägimehe elutöö. Samas kõneleb Piibel meile Jumala Püha Vaimu võimsast väest (algkeeles dynamis – dünamiit). Seepärast mõelgem, kas tahame vaid ise mehed olla või laseme endis tegutseda Jumala väel?

Kui Viljar Lihti kitarri saatel esimesed armastatud viisid laulud said, siis kinnitati keha. Selleks oli kõik aegsasti valmis pandud ja lõkkesütel küpsetati veel igaühele vorstikesi lisaks. See kolmveerandtunnine söömaosadus oli sobivaim aeg üksteisega palgest palgesse tuttavamaks saada (uudiste ja sõnumite vahetamiseks on ju meie ajal kanaleid niigi palju).

Seejärel arutles Joosep Tammo teemal "Kes on kõva mees?" Esmalt tõi ta mitmeid statistilisi võrdlusandmeid meeste ja naiste kohta Eestis ja laias maailmas ning paraku on paljud nendest näitajatest meeste kahjuks.

Samas on meestel teatud võimupositsioonid kõikjal üle maailma. Mehed on tihti ka üksteisega võistlemas. Kõneleja osutas sellele, et Kuimetsa põllupeenral täna ootav autoderivi on üks näide meeste väärtushinnangutest (jõutaks vaid sellel suvel neile kütust osta!).

Kord soovisid Jeesuse jüngriteringis kaks kõuepoega endile kohti oma Õpetaja vasakul ja paremal käel. Nad kandsid lihtsalt oma loomuomased mehelikud tunded taevasse, kogudusse. Jeesus vastas aga kõikidele ja kõigiks aegadeks, et üleval Isa riigis on kohtade jaotus teenimise järgi.

Kuigi me näeme ja kuuleme, kuidas mehelikkus väärastub ja muutub (maailmas) vahel vägivaldseks, on meile praegu parim aeg Jeesuse sõnumi järgimiseks.

Tänane maailm ootab meestelt, et nad oleksid hoolitsevad kasvatajad. Uus mehelikkus ei seisne aga naiselikkuse ülevõtmises. Mehelikkus on tugevuse, aususe, kindlameelsuse säilitamine. Me ei pea võitlema naistega, vaid olema ligimese teenijad.

Arukad mehed otsivad tänapäeval töö ja elu tasakaalu, võtavad sabatiaastaid jne. Just kogudus peab olema uue, hoolitsevama mehe kasvulava. Nii nagu Jeesuse ümber olid konkureerivad mehed, nii on see tihti ka tänapäeva kogudustes. Meestele ei meeldi udune jutlus, vaid tegutsemine. Kõik, mis mehine, tuleb anda Kõigekõrgema teenistusse.

Sellele järgnes Pühaõhtusöömaaeg, kus pühas tõsiduses tuletati meelde, millisel erilisel viisil Jeesus meid oma murtud ihu ja valatud verega jätkuvalt teenib.

Seejärel teeniti Issandat ja üksteist kümnes palveringis. Jumala ette kanti kaasatoodud konkreetseid palvesoove ning üksteise rõõme ja muresid.

Õhtu edenes ja peagi kustus lõke. Tasapisi hakkas hämarduma ja lendas vaid mõni sääsk, kuid kõiki haarasid kaasa ühislaulud: „Hõiska võidulaulu lunastud hulk", ... „Vala õli mu lampi, ma palun." Pimenevas õhtus valati Säästumarketi tõrvikutesse õli, süüdati kümned tuled ning rongkäigus asuti palveteekonnale, kus president Meego Remmeli loetud Pühakirja tekstid meesteväe ühispalveid suunasid.

Esimesel palvemäel kummardati Jumalat kui meie kõigi Loojat ja armastavat Isa.

Teine peatuspaik oli orus peegelsileda järve kaldal, kus austati Jumalat Poega. Nüüd valiti oma kaaspalvetajaks üks vend teisest kogudusest ja kahekesi koos pandi oma eluvõitlus Jeesuse ette.

Seal jagatud sõnumite esimest mõju väljendas spontaanne "Teeme ära!" ja see tehti ära – nimelt koristati kiiresti ära kogu praht, mille tundmatud piknikupidajad sinna olid jätnud; järveveega said veel käedki taas puhtaks.

Viimasel mäetipul kiideti Jumalat Püha Vaimu, kes on tänaseni välja valatud ja tegutseb oma koguduse elus.

Neli ja pool tundi väärtuslikku vendluskogemust möödusid kiiresti. Kesköisel koduteedel arutasid automeeskonnad ühiselt kogetut ja mitmed jagasid oma meenutusi ka „Teekäijale".

Taavo Lige: Mulle oli väga julgustav Meego jagatud tunnistus Tartus toimunud päästmise- ja tervenemiseimest. Olen juba pikka aega Jumalat palunud ja otsinud selliste asjade enama sündimise pärast meie kogudustes.

Viljar Liht: Saime juhtidena palju julgustust sellest, et meie üleskutsele kokku tulla vastas niipalju mehi-vendi. Erinevate põlvkondade ühtesulamine vendade osaduses ja Jumala armus.

Joosep Tammo: Mehed vennad on valmis pühenduma ja senisest suurema innuga Issandat teenima.

Priit Pesur: Minu süda rõõmustas väga, et värsked juhid teenisid koos eelmise presidendiga. See annab uue presidendi meeskonnale erilise autoriteedi. Ja meelevald oli kahekordne!

Aldo Randmaa: Võtsin kaasa meeldiva tõdemuse, et meie vendluses on terve hulk parimas jõus mehi. Tekkis soov, et midagi sellist võiks veel toimuda.

Sulev Kivastik: Usklike ühtsus on nagu linn mäe peal – ligi 30-autoline kolonn rongkäigupaika ei saanud jääda märkamatuks.

.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke