PP 2011 „Restarter“

02/2011

Sellel aastal toimuvad Piiblipäevad 33. korda. Mistahes üritusele on selline järjepidevus ja regulaarsus muljetavaldav. Kristlasnoortele on PP hästi mõjunud ja nende heaks hästi töötanud. Sellel aastal on aeg suunduda väljapoole. Tahame PP kaudu kuulutada evangeeliumi, elusid muutvat sõnumit Jeesus Kristusest Pärnu linna noorte seas.

Nii nagu paljud väiksemates linnad, käib ka Pärnuga kaasas nn „pommiaugu" mentaliteet – midagi justkui ei toimu või kui toimub, siis on see igav. Peale keskkooli tuleb siit ruttu minema saada ja siia tagasi väga ei tasu tulla (väljaarvatud suvel). „Restarter" tahab aidata selle mentaliteedi muutmisele kaasa. Võib täiesti veendunud olla, et Kristusega isiklikult kohtunud inimene näeb oma saatust suuremana kui ainult enda elu. Sellised inimesed muudavad kogukondi, suhteid ja toovad taevariiki maapeale.

Kuna Pärnusse tulevad kokku kristlasnoored üle terve Eesti ja pea kõigist kristlikest konfessioonidest, siis tekitatakse täiesti erakordne evangeelne olukord, kus ühel pool ca 800 kristlasnoort ja teisal 10000 noort pärnakat. See olukord on liiga intrigeeriv, et see lihtsalt kasutamata jätta. Just seetõttu tahamegi PP ja koos sellega Pärnu linna täita evangeelsete „pommiplahvatustega", kus kristlased saaksid endi parimaid ande rakendada. Me usume, et evangeelium ei ole vaid säravalt peetud jutlus sadadele ammulisui kuulavatele noortele, vaid selleks on ka meie loomingulisus, hoolivus, praktiline abi, turvaline meelelahutus ja aktiivne elu. Selleks vajame iga koguduse, noortegrupi ja kristlase abi.

PP raames toimub neli suurt koosolekut, millede rõhuasetus on evangeelne. Jutlustajatena on oma kindla jah-sõna öelnud Meego Remmel, Märt Saar ja Jose Zayas (USA). Ülistust veab üle-eestiline ülistusbänd eesotsas Daniel Viinalassiga (Risttee). Veel on muusikaliselt toetamas Dave Lubeni ansambel USA-st. Loomulikult ei puudu PP-lt seminarid, kus käsitletakse teemasid alatest suhetest kuni usuvabaduseni. Taaskäivitame ka Vaba Lava, kus saavad eelregistreerunud esineja ülesse astuda. Eriprojektina on kavas luua kolme päeva jooksul kõikide inimeste silme all kaasaegne altarimaal (u 2x10m), mille loomisel löövad kaasa noored kunstnikud.

Mida sina saad teha:

Palveta Pärnu linnaja PP pärast regulaarselt

Uuri Jumalalt, millised on sinu annid ja oskused ja kuidas saaksid neid PP raames rakendada

Mida saab sinu noortegrupp teha:

Küsige Jumalat inspiratsiooni, kuidas sellesse gruppi istutatud potentsiaali Pärnus kasutada

Kuna Jumal kõneleb inimestele keeles, millest nad aru saavad, siis leidke see „keel", kuidas kõnetada Pärnu noori (nt muusika, sport, kunst vms) ja tulge seda Pärnusse „kõnelema"

Kaasake enda ettevalmistustesse ja tegevustesse neid noori, kes veel Jeesust ei tunne, kuid keda tahaksite PP-le kaasa tuua

Mida saab teha teie kogudus:

Regulaarne palve Pärnu linna ja PP pärast

Leida viise, kuidas praktiliselt toetada enda noortegrupi aktsiooni Pärnus

Toetada PP-d rahaliselt

PP ei ole kunagi olnud ja ei saa kunagi olla ühe inimese, ühe koguduse või ühe linna „asi". See on Jumala tööriist, tema erakordne olukord ja võimalus, tema praktiline armastuse väljund Eestimaal! Osalege selles, palvetage selle eest, toetage seda!

Risto Tamm

PP 2011 projektijuht

.