Sportlik linnalaager Lasnamäel

09/2011 Janeli Truus

Augusti alguses toimus Tallinnas Lasnamäel teist aastat sportlik linnalaager lastele. Laager toimus Laagna Gümnaasiumi õuel, kuhu oli üles pandud suur värviline telk.

Korraldusmeeskonna moodustas grupp Hollandist pärit, Lasnamäe Lasteklubi ja Lasnamäe Lootuse koguduse töötegijaid. Laager oli mõeldud nii vene kui eesti keelt kõnelevatele lastele. Kuna laagris olid ka hollandlased, siis nii mõnedki noored said nendega rääkides inglise keelt praktiseerida.

8. augusti hommikul olid kõik valmis laste tulekuks ja ootusärevus aina kasvas. Mina koos veel paari tüdrukuga olime registreerimislauas, et laste nimed kirja panna. Esimesel päeval oli lapsi umbes viiekümne ringis. Alustasime meeskonna tutvustamisega, et lapsed teaksid, kelle käest abi küsida kui vaja, ja kes on kasvatajad. Kogu meeskond kandis ühesuguseid siniseid särke, et lastel oleks kergem meid eristada.

Iga päev algas hommikuvõimlemisega muruplatsil tempoka Lava Lava Island muusika saatel. Peale venitusi valisid lapsed endile tegevusgrupi. Võimalus oli mängida jalgpalli, teha käsitööd või mängida erinevaid sportmänge. Vastavalt sellele sai iga laps kas sinise, rohelise või oranži vesti. Vahepeal kogunesime kõik telki, et koos laulda ja kuulata piiblilugu. Laulsime laule inglise, eesti ja vene keeles, et lapsed saaksid laulda oma emakeeles, aga harjutada ka teisi keeli. Gruppideks jaotamisel lähtusime laste huvidest, mitte rahvusest või emakeelest. Kõike koos tehes nägid nad, et teist keelt rääkivad lapsed on samasugused kui nemad. Mina olin üks kasvatajatest meisterdamise töötoas ja mind isiklikult väga üllatas, et tegelikult oskavad nii paljud vene lapsed väga arusaadaval tasemel eesti keelt rääkida . Ainukene koht, kus jagunesime keele järgi, olid arutelugrupid pärast piiblilugu. Kuna lapsi on sageli raske tõsistel teemadel rääkima saada, siis tundus, et oma emakeeles ja ilma tõlketa õnnestub see paremini. Eestikeelne oli ainult minu väikegrupp, kuna eestlaste osakaal laagris oli küllaltki väike. Meie grupp toimis väga hästi ja suutsin motiveerida isegi poisse, kes muidu piiblilugu kuulata ei viitsinud, et nad väikegrupist mõnegi mõtte meelde jätaksid .

Eelviimasel õhtul pärast laagri programmi olid kõikide laste vanemad kutsutud tutvuma, mis nende laps kõik need päevad on laagris teinud. Panime üles galerii, kus olid kõik laste meisterdused ja pildid. Vanemad said näha oma lapsi jalg- ja rahvastepalli mängimas. Laulsime koos ja ka vanemad ei jäänud ilma Piibli sõnumist. Pärast sõime kõik koos pitsat ja veetsime lihtsalt juttu rääkides aega.

Viimane päev oli täiesti teistmoodi kui kõik eelmised. Hommikul lapsed kogunesid ja tellitud buss viis meid kõiki Tallinna vanalinna. Seal leidis aset suur linnamäng – rebasejaht, kus pidime otsima hollandlasi, kes olid linna peal laiali. Peale selle, et nad võisid olla ükskõik kus, olid nad ka maskeerunud. Iga grupp sai passi, kuhu pidi koguma hollandlaste allkirju. Seiklus vanalinnas lisas laagrile palju elevust. Pärast mängu istusime kõik jälle bussi ja sõitsime tagasi Lasnamäele.

Sügisest ootame lapsi Lootuse Lasteklubisse Huviringide Majas, teismelistele aga plaanime teha noortekaid Lasnamäe Noortekeskuse ruumides. Täpsem info on juba kodulehel www.LOOTUS.ee

Palun palveta, et Lasnamäel jätkuks töötegijaid ja järgmise aasta laager võiks juba olla Jumala kätes. Soovi korral saad toetada misjonitööd Lasnamäel minu kaudu: Swedbank 1120194727; saaja – Kristlik MTÜ Agape Eesti; selgitus – Janeli toetus.

.