Otsing

05/2014

Oleme mures seoses Riigikogu poolt menetletava Kooseluseadusega, mis hõlmab mitteabielulist kooselu ja loob võimaluse ka samasooliste isikute kooselu seadustamiseks.

1. Kristlikus kultuuris, mille mõjupiirkonda Eesti juba sajandeid kuulub, mõistetakse abielu kui ühte meest ja ühte naist ühendavat eluaegset liitu, mis pakub mitteabielulisest kooselust suuremat turvalisust. Piibli esimesel leheküljel öeldakse, et Jumal lõi inimese oma näo järgi meheks ja naiseks. Abielu on parim viis väljendada kahes inimeses peituvat loomulikku igatsust olla õnnelik ja jagada partneriga oma elu. Inimelu füüsiline viljakus saab avalduda laste kaudu, kes sünnivad, arenevad ja kasvavad parimalt perekonnas, kus mehe ja naise abieluühtsuses antakse edasi nende ainulaadne geneetiline ja eetiline, usuline ja kultuuriline ning sotsiaalne pärand.

2. Me leiame, et Kooseluseadusega loodav regulatsioon ähmastab abielu mõistet. Me ei näe vajadust mitteabielulise kooselu riikliku seadustamise järele. Abielu sõlmimine on võimalik nii perekonnaseisuametniku, vaimuliku kui ka notari juures. Selle vältimine kooselavate paaride poolt on sisuliselt vaba valik, millega kaasnevad konkreetsed tagajärjed. Nii tuleb neil paratamatult oma varanduslikke ja õiguslikke suhteid eraldi fikseerida. Kui neid suhteid reguleerivates seadustes on puudujääke, siis tuleks neid täiendada, mitte luua eraldi seadust inimeste jaoks, kes on juba valinud mitteabielulise suhte.

3. Me ei toeta samasooliste isikute kooselu seadustamist. Abieluga konkureerivad kooseluvormid, sealhulgas samasooliste partnerite kooselu, ei vii inimelu edasi Jumala seatud parimate sihtide suunas ja on Piibli õpetuse järgi taunitav. Pahesid ega patte ei tohi aga ühiskondlikult tunnustada, õigustada ega seadustada.
Seetõttu me taunime sooneutraalse kooselu seadustamise kaudu levivat homoseksuaalsete suhete heakskiitmist ja propageerimist. Sama seaduse kontekstis avalikult räägitud samasoolistele paaridele lapsendamise õiguse andmine on meile täiesti vastuvõetamatu.

4. Samas kinnitavad Piibel ja kristlik kogemus, et Jumala armastus kuulub igale inimesele. Nii ei pea me lubatavaks end homoseksuaalidena määratlenud inimeste häbimärgistamist või põlgamist. Me tunnistame, et kõik inimesed on patust rikutud, ent iga inimene võib saada osa andestusest ja Jumala armastuse muutvast väest.

Leiame, et Kooseluseadus, mis seadustab, kiidab avalikult heaks ja isegi propageerib samasoolisi suhteid, lõhestab Eesti ühiskonda sõltumata usutunnistusest või selle puudumisest.

Nii väljendame me oma seisukohta koos mitmete eesti- ja venekeelsete koguduste liitude ja kirikutega ning palume tungivalt mitte lõhestada praeguses pingelises olukorras Eesti erikeelset ühiskonda ka erinevate väärtuste suunal.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke