Otsing

09/2014
20. september 2014, Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Tartu, Annemõisa 8

Konverentsiga tähistati Eesti EKB Koguduste Liidu lugu – baptism Eestis 130, Osvald Tärk 110, Oskar Olvik 100, Robert Võsu 100, Kõrgem Usuteaduslik Seminar 25, seminarihoone 20.

26 esimene kursus 25 aastat tagasi, 16. oktoobril 1989. a, taasavati seminar EKB Liidu keskuse ruumides Tallinnas, Pargi 9 / Põllu 66. Selleks oli saadud usuasjade volinikult suuline luba. Järgmise õppeaasta alguses koliti Tartusse, kus õppetegevus toimus Kolgata koguduse Tähe 66 ruumides. Esimese lennu paraadpildil on endale vormimütsid saanud (ees vasakult) Külvi Unger, esimene rektor Peeter Roosimaa, Einike Pilli, (taga paremalt) Eduard Kakko, Allan Lilleorg, Andres Jõgar, Erki Tamm ja Andres Saumets. Foto: KUS arhiiv


Alates teisest aastast õpetas seminaristidele kiriku ajalugu pastor Johannes Kähr (05.02.1929–25.01.2005). Tema suur lugemus, fenomenaalne nimede ja arvude mälu ning aastakümnete pikkune pastoritöö kogemus 

26 johanneskahr

ülikoolilinna koguduses andsid igale tema loengule isikupärase värvi. Juubeli eelõhtul külastas seminari esindus tema hauda Tartu Uus-Peetri kalmistul. Pildil rektor Margus Kask, Vana Testamendi õppejõud Ermo Jürma ja lesk Louise Kähr. Foto: Peeter Roosimaa

 

 

Aldur Vunki ettekanne tekitas elavat arutelu. Selles ei käsitletud baptistiliikumise algust traditsiooniliselt 26 aldur ettekanneLäänemaa ärkamise või Peterburi saksa baptistikoguduse pastori, A. Schiewe, tegevuse võtmes. J. V. Jannsen, C. R. Jakobson ja J. Schwan olid veendunud, et kultuurrahvaks saamiseks on vaja oma kirikut ja vennastekogudus oli ainus eestlastele tõsiseltvõetav koguduslik vorm. Saaremaal, Haagi vennastekoguduse palvelas jutlustanud Schwan kutsus 1865. a rahvast lahkuma luterlikust kirikust – seega võib teda pidada vabakogudusliku idee algatajaks Eestis. Pildil (vasakult) Aldur Vunk, Margus Kask ja Jaan Bärenson. Foto: Helari Hellenurm, Kaev.net

 

 

12. septembril 1994. aastal Tartus, Annemõisa 8, avatud seminarihoones asuvad: Pereraadio, 4 kogudust, EKB Liidu arhiiv, raamatukogu, Valduste OÜ, Sõbralt Sõbrale, Puhhi Lastehoid, Frens Catering, majutusteenused. Maja heakäekäigu eest kannab hoolt 27 soomlased

Valduste OÜ. Nende teise ringi kaupade kauplusi on aidanud varustada lähinaabrid Põhjamaadest. Pikki aastaid on soome vabatahtlike reas olnud (vasakult) Kaija ja Esko Knuuttila ning Esko ja Liisa Holma, keda tänab Valduste OÜ juhataja Meelis Kibuspuu. Foto: Ermo Jürma

 

 

 Kõrgema Usuteadusliku Seminari veerandsaja õppeaasta jooksul on rakendusliku kõrghariduse 27 yliopilased diplomini jõudnud 121 tudengit. Üle 40 nendest töötab meie kogudustes pastori või abipastori ülesannetes. Arvukate täiendkoolituste lõpetanutele on välja antud 1236 tunnistust. Tänases seminaris õpib 41 üliõpilast, töötab 7 korralist õppejõudu. Erasmuse programmi raames õpib aastas 1-3 tudengit ühe semestri välismaa teoloogilistes kõrgkoolides. Pildil (vasakult) Panainti Posmats, Kaur Paldre ja Kaarel Väljamäe. Foto: Helari Hellenurm, Kaev.net

 

 

26 juubelikonverents

 Konverentsi ettekanded, mis käsitlesid Eesti baptistide kohta Euroopa vabakirikute keskel 20. sajandil, tutvustasid uusi tahke Adam Reinhold Schiewe, Osvald Tärgi, Robert Võsu ja Oskar Olviku elust, avaldatakse Kõrgema Usuteadusliku Seminari toimetistes Via Theologica, mille viimast, nüüd juba internetiväljaannet, tutvustas rektor Margus Kask. Foto: Ermo Jürma

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke