Otsing

01/2018 20 vabatahtlikud
Laura Maide, Sõbralt Sõbrale turundus- ja kommunikatsioonijuht
Fotod: Kristi Novikov.

Vaatamata sellele, et Global Leadership Summit (GLS) konverentse on Eestis korraldatud juba kümme aastat, suutis 10.–11. novembril Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses ja restoranis Viktoria toimunud juubelikonverents „Julge JUHTIMINE. Igaühel on MÕJU” taas pakkuda palju uut ja üllatavat.

Osalejate arv oli rekordiline, ületades tuhande piiri. Põhisaalis ja meeskondadele mõeldud GLS+ saalis oli kokku 803 kuulajat, taustal toimetas 128 vabatahtlikku. Lisaks osales 220 inimest GLS noorteprogrammis. „GLSi kordaminek oli justkui paljude pusletükkide kokkuasetumine,” ütles põhisaali päevajuht Gunnar Kotiesen. „See sai teoks Jumala armu ja suure hulga inimeste tohutu pingutuse läbi,” lisas ta.

Kus iganes me oleme oma eludega, saame valida julge juhtimise.

Bill Hybels külastas Eestit
20 meeskonnad
GLSi eripära on olnud selles, et videosilla kaudu oleme igal aastal saanud kuulata mitmeid maailmatasemel kõnelejaid. Nii ka tänavu. „Kõrvutades GLSi teiste Eestis pakutavate konverentsidega, on esinejate valik väga suurejooneline,” kinnitas GLS+ saali päevajuht Hele-Maria Taimla. Noor kunstnik Karl Markus Antson lisas, et selline formaat sobib eestlaste natuuriga. „Istud ja kuulad rahulikult, saad vaikselt jälgida, pole liiga pealetükkiv,” ütles ta.

GLSi suurim mõju avaldub siis, kui osaletakse kogu meeskonnaga. Tänavu said meeskonnad GLS+ saalis laudade ümber juba kohapeal arutleda pikemalt kuuldu üle ja seada sihte edaspidiseks. Traditsioonilise ülistusmuusika asemel said nemad kuulata mahedat instrumentaalmuusikat. Selline formaat oli suurepärane, et kutsuda oma ettevõtlikke sõpru, kellel ei ole eelnevat kokkupuudet usuga, ja arutleda kristlikel väärtustel põhinevate loengute sisu üle.

Muusikal on alati olnud GLS-konverentsidel suur osa. Sel aastal oli ülistus kahes keeles – eesti ja vene. „Kuna vene keelt emakeelena kõnelevate osalejate arv kasvab, siis on meie igatsus, et ka nemad tunneksid endid osana meist,” ütles GLSi koordinaator Merle Kotiesen.

Läbi kahe päeva tõstsid erinevad kõnelejad esile noortesse investeerimise olulisuse, mis päädis Keila ja Rakvere Fusion koori inspireeriva ülistuslaulu mõttega: „Suured teod on alles ees ja suuremad on ootamas veel!” Eriliseks tegi selle laulu see, et ligi 600pealine saalitäis laulis seda üheskoos eesti, vene ja inglise keeles. „See ongi see inspiratsioon, mida me tahame läbi GLSi külvata – kus iganes me oleme oma eludega, saame valida julge juhtimise, sest igaühel on mõju ja igaühe mõju on oluline,” lisas Merle.

Juubelile andis erilise tähenduse GLS juhtimiskonverentside algataja pastor Bill Hybelsi isiklik kohale- ja lavaletulek. „Puudutas see, kui ta tunnistas, et Jumala Vaim on pannud Eestimaa ja eestimaalased eriliselt tema südamele ja palvetesse,” ütles Meego Remmel. „Ta rääkis juhtimise seemne külvamisest ja karjääri lõpetamise väljakutsetest. Küsimustele vastates tõdes ta, et töö- ja pereelu ühitamisel on ajajuhtimisest olulisemgi see, kas ja kuidas panustame isiklikku tähelepanu ja südant nii koostöösse kolleegidega kui ka koostoimimisse perekonnana.“

Taas tulin ära inspireerituna ja sooviga maailmas midagi suuremat ära teha.

Igaühel on mõju

Juubelikonverents jätkus sisukalt. Kahe päeva keskne märksõna oli mõju.21 osalejad
Google’i vanemnõunik Laszlo Bock rääkis sellest, kui oluline on selge ja sõnastatud missioon. Ta ütles, et meil tuleks küsida endalt, mille pärast me oma tööd teeme? Menuautor Marcus Buckingham aga lisas, et kuigi inimesed tahavad kuuluda suuremasse „meie” missiooni, on oluline ka isikliku „mina” tähtsustamine ja väärtustamine. Inimesed ei oota juhtidelt tagasisidet, vaid tähelepanu.

Äriloovuse ekspert Frederick Häreni meelest saavutavad tänases maailmas edu loomingulised ettevõtted. Seetõttu peaksid juhid ennekõike panustama oma töötajate loovuse arendamisse. Selleks võib julgustada neid võtma kaks varem tuntud asja või ideed, et need uuel viisil kokku panna. Ka Whitespace at Work tegevjuht Juliet Funt pakkus oma ettekandes välja ühe võimaluse loovuse kasvatamiseks – „tühja hetke” (whitespace) leidmine tööpäevas. Ta ütles, et pidev hõivatud olek röövib meilt tulemuslikkuse ja et uued ideed sünnivad hoopis puhkehetkedel.

North Point koguduse pastor Andy Stanley julgustas meid vaatama tulevikku. Ta ütles, et kuigi me kõik tahaksime saavutada edu ja olla unikaalselt parimad, siis sageli leiab tänastele probleemidele lahenduse hoopis järgmine põlvkond. Ta lisas, et meie suurim panus ei pruugi olla see, mida teeme, vaid see, keda kasvatame.

Konverents inspireeris tegudele

Nii korduvad kui ka esmakordsed osalejad kinnitasid, et lahkusid konverentsilt uue teotahte ja innukusega. „Taas tulin ära inspireerituna ja sooviga maailmas midagi suuremat ära teha,” ütles GLS+ saali laudkonna juht Haide Antson.

Hele-Maria Taimla lisas, et teda rõõmustas see, et mitmed inimesed, kellel polnud varasemaid kokkupuuteid ei GLSi ega kristlusega, jäid üritusega väga rahule. Selliseid inimesi oli ligi 20%. „Nad olid väga entusiastlikud ja rääkisid küsimatagi, et tahavad järgmisel aastal uuesti tulla,” lisas Taimla.

 

Meelis Kibuspuu, GLS Eesti juht

Kui me 10 aastat tagasi GLS juhtimiskonverentsiga alustasime, ei osanud me ennustada, kuidas esmapilgul harjumatu videoettekannetega vorm vastu võetakse. Kuid huvi ja vajadus sellise konverentsi vastu oli suur. GLS-st kujunes oodatud sündmus, mis pakkus ühtaegu uusi teadmisi, kõnekaid kogemusi, inspiratsiooni ja julgustust juhtida just seal, kus oled. Osalejate tagasiside GLS-st ei räägi mitte lihtsalt konverentsist, mis teadmisi pakub, vaid keskkonnast, kus lisaks teadmistele kerkivad üles olulised küsimused, hing saab vaimulikult värskendatud, kutsumus kinnitatud, sünnivad uued nägemused ja värsked ideed.
Mulle on GLS-päevad olnud alati ka aeg, mil Jumal mind kõnetab. Tagantjärele saan öelda, et need kõnetused on kujunenud elumuutvateks indikaatoriteks uutele arengutele minu elu- ja juhtimisteekonnal.
Raske on hinnata GLS-i mõju meie ühiskonnas ja kristlikul maastikul, aga veel raskem on seda mõju alahinnata. Mina näen juhtimiskultuuri muutust viimase kümnendi jooksul, mis väljendub avatumas suhtlusviisis, kaasavamas meeskonnatöös, julgemates visioonides, strateegilisemas tegutsemises ja inimesi rohkem väärtustavate keskkondade loomises.
Usun siiralt, et esimese GLS-dekaadi viljad avalduvad veel selgemalt järgmise kümnendi jooksul, mil uus põlvkond, kes on suurima mõjutuse saanud just GLS-lt, alustab oma juhtimisteekonda. Elan põnevusega kaasa noorte juhtide arengutele, aga ka küpsete ja kogenud juhtide uutele avastustele. Minu igatsus on, et GLS oleks erinevate põlvkondade, uskumuste ja väärtushinnangute ühendaja, jättes samal ajal igaühele ruumi isikupäraseks ning ainulaadseks juhiks ja organisatsiooniks kujunemisel. Eesti 100. juubeliaastal loodan, et 10 GLS-aastaga oleme teinud väikese kingituse meie riigile nii mõnegi julge juhi või missioonitundliku organisatsiooni esilekerkimise näol. Tugevad riigid püsivad ja arenevad innustunud juhtide toel, kes on valmis pühendunult nii inimesi kui nägemusi teenima.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke