Otsing

03/2018 14 1alguspalve
Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor, KUSi õppejõud
Fotod: Innar Kruglov.

Tänavune talvekonverents toimus usuteadusliku seminari ja EKB Liidu koostöös 17. veebruaril Tartus. Päev algas külalisesineja, teoloog Nigel Wrighti ettekandega, kes tuletas meelde, et vabakoguduslik traditsioon on palju andnud demokraatliku ja usuvabadust austava kultuuri arengusse. „Vabakirikud, luues uue arusaamise kogudusest, mõjutasid mitte ainult usulist valdkonda, vaid ka poliitikat.” Riigil ei ole õigust kedagi karistada uskumise või mitteuskumise tõttu, sest see on inimese ja Jumala vaheline asi, väitis 17. sajandil baptist Thomas Helwys.

Järgmine ettekandja, õigusteadlane Merilin Kiviorg, ärgitas kuulajaid kaasa mõtlema usuvabaduse teemal juristi vaatenurgast. Ta väitis, et usuvabaduse fookus on nihkunud inimväärikuselt 14 2publik2julgeoleku argumentide suunas. Ja seda pidas ta ohtlikuks, sest julgeoleku sildi all võib seada igasuguseid piiranguid, muuhulgas usuliste ühenduste tegutsemisele, nagu on viimasel ajal märgata Venemaal, kuid mitte ainult seal.

14 3merilin kiviorg Järgnevalt – pärast diskussiooni ja lõunasööki – kõneles pastor Leho Paldre kohaliku koguduse ja koguduse liikme vabadusest, esitades küsimuse, mis piirab vabadust. Samas rõhutas ta, et just Vaimu läbi uueks sündinud inimestest koosnev kogudus on see alus, mis võimaldab rääkida koguduse vabadusest, sellest, et kohalik kogudus on kõrgeim otsustusorgan. Ja viimaks – mitte võim või rahaline surve, vaid vastutus ja armastus loob vabaduse ruumi.
15 1p6evajuhidPastor Joosep Tammo väga avarapilguline, lausa filosoofiline ettekanne väitis, viitega Hannah Arendtile: „Kui vabadus ilmus meie traditsiooni, siis andis sellele tõuke usuline kogemus…” Uudselt kõlas väide, et Eesti ei ole mitte niivõrd postsotsialistlik, vaid postkoloniaalne maa. Seda selles mõttes, et postkoloniaalsetes kultuurides asendub esialgne vaimustus vabadusest peagi osale ühiskonnast pettumusega, sest oma unistusi pole kaugeltki kõik suutnud täita. Kuid kriisis olev ühiskond otsib teed edasi, ei saa jääda lihtsalt meelelise ja sünkretistliku faasi kammitsasse. Kultuur pöördub uuesti jumaliku dimensiooni poole – vahest on märke sellest Eestiski, eriti kui mõelda Arvo Pärdi muusika tähenduslikkusele ja tunnustamisele.

Väga värskelt kõlas päeva lõpus ka tulevikku vaatav ettekanne praegusaja uuest põlvkonnast, mille pidas Sven-Joonatan Siibak. Vanem generatsioon, astuge esimene samm ja kutsuge noored enda laua äärde, aga ärge hakake õpetama, vaid kõigepealt kuulake – kaua ja tähelepanelikult. Ettekandja oli veendunud, et uutel, noortel kogudustel, on kindlasti oma koht EKB Liidus.

15 3paneelMõtte värskust, võimet rääkida tegelikest asjadest, analüüsida, esitada häid küsimusi ja oskust näha asju mõnusa huumori prismastki – sellest kõigest andis tunnistust paneeldiskussioon.
Jumalateenistus aga võttis kokku konverentsipäeva Mäemetsade pereansambli ülistuse ja EKB Liidu president Erki Tamme jutlusega. Nii oligi hea. Minna tänu ja palvega Jumala ette. Sest 15 2m6emetsadvabakogudused on alati teadvustanud – ja oma parematel hetkedel ka julgelt tunnistanud – kõigi võimude ja vägede üle on Jumala riik. Jeesus alustas oma kuulutust, öeldes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” Pealegi, Jumal on suveräänne – see tähendab, et tema ütleb viimase sõna siis, kui viimane sõna on öeldud.

15 4l66tspill

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke