Piiblipäevad 2011 „Restarter“ Pärnus

5/2011

Risto Tamm, PP Restarter projektijuht

Eesti vanim, regulaarselt toimuv noorteüritus – Piiblipäevad – toimus Pärnu Spordihallis 29. aprillist kuni 1. maini. Igal aastal on PP kantud ühest juhtmõttest, nagu näiteks „Piibel – meie kasvataja" (1979), „Ela usus" (1984) või „Värske õhk" (2007).

Tänavune rõhuasetus oli pisut teistsugune. Meeskonna ülesandeks ei olnud teha mõnus ja kaasaegne (ära)olemine kristlastele, vaid eesmärgiks oli Pärnu linn ja noor, kes siin elab. See ei tähendanud allahindlust sõnumi teravuses, programmis või muus. Otse vastupidi, meeskonna ja Pärnu koguduste jaoks oli PP toimiv raamistik, millesse me ehitasime ürituse „Restarter". Just selle nimega hakkab Pärnu linn tundma siin toimuvat kristlikku noortetööd. Loomulikult jätkub Pärnus ka iga koguduse omanäoline noortetöö. Restarter sisaldab kõike seda, mida saab pakkuda vaid kogudusteülene noortetöö. Kristlik identiteet tugineb arusaamal, et Jumal võib võtta patuse inimese, anda talle tema patud andeks ja koos sellega ka uue alguse või taaskäivituse ehk restardi.

.

Restarter algas pärnakate jaoks juba kolmapäeval, kui USA-st appi tulnud ansambel Ladd Hill koos jutlustaja Jose Zayase, Tallinna Vineyard koguduse pastor Miguel Zayas ja noorteprojekt SEOS külastasid koos kohalike koguduste noortega Pärnu koole.

Kasutades tuntud mõttekäiku fiktiivfilosoof Agu Sihvkalt – selleks, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada visioonist. Meie visiooniks oli pöörata end veelgi selgemalt näoga linna, kogukonna ja ühiskonna poole. Parimaks viisiks selles olid noorte endi ja PP meeskonna poolt välja pakutud 10 teenimisprojekti. Tammiste Hooldekodu külastamine, Pärnu kodutute loomade varjupaiga asukate eest hoolitsemine (selle eelregistreerimine täitus kõige kiiremini), Alevi kalmistu korrastamine, tänavajalgpalli võistlused, vabal laval esinemine, PP Restarter flaierite jagamine, tasuta kallistuste jagamine, raskustes peredele abipakkide kättetoimetamine, Pärnu kesklinna parkidesse kriidijoonistuste tegemine ja pargi koristamine Agape kiriku juures.

Meie Jumal on Looja, seepärast oli ka PP-l erilisel kohal loomingulisus. Toimus kunstiprojekt „Altar" (rahastas Eesti Kultuurkapital), kus kolme päeva jooksul maaliti Katariina Lige juhtimisel viie noore kunstniku poolt viiest osast koosnev altarimaal, millel kujutati Jeesuse sündi, ristimist, viimast õhtusööki, ristilöömist ja ülestõusmist. Tavapärase kristliku „draama" asemel esitati reede ja laupäeva õhtul sõnanäidendi, tantsu ja videoklippide abil lugusid, mis on seotud noorte elude, valikute ja küsimustega. Eesmärgiks ei olnud niivõrd küsimustele vastamine, kuivõrd nende tõstatamine.

Ei ole saladus, et vahetumaks keeleks kaasaegses noortekultuuris on muusika. Seekord sai kuulda väga head muusikat, mille esitajateks olid USA ansambel Ladd Hill (Dave Lubbeni juhtimisel) ja Restarter ülistusbänd Matteus Elbrechti ja Daniel Viinalassi juhtimisel. Ladd Hill salvestas spetsiaalselt PP jaoks albumi „A DM Lubben Experiment", mille 3000 eksemplari olid tasuta jagamiseks.

Kui muusika, tants, dramaturgia ja maalikunst on vahendid, kuidas Jumalst „rääkida" metafoorselt, siis evangeelse sõnumi teravik jäi jutlustajate kanda. PP kavas oli neli koosolekut, kus jutlustasid Jose Zayas, Gunnar Kotiesen, Märt Saar ja Meego Remmel. Kõikide vendade sõnum sisaldas üleskutset (taas)käivitumisele, kas siis oma hingeõndsuse või meie maa ja rahva pärast. Sõnum puudutas noori ja iga koosoleku järel kogunes suur hulk inimesi eestpalvele.

Reede õhtu oli evangeelne ja lisaks PP 600 noorele saabus sinna üle 200 noore pärnaka, kellega loodi kontakte ja palvetati. Laupäevahommikune teenistus oli üleskutse tegutsemiseks kristlasnoortele (seda sai teenimisprojektides kohe praktiseerida).

PP lahutamatuks osaks on seminarid ja õpitoad. Neid oli kokku seitse: „Usuvabadus kodus" (Meego Remmel), „Uus generatsioon – kuidas jõuda noorteni" (Tom Uiga), „Muuda kogukonda" (Peep Saar), „Eneseväljendus tantsu kaudu" (Kadri Sirel), „Ülistus: the passion of the Christ" (Dave Lubben), „Usuelu algus" (Jose Zayas), „Suhted" (Hannes Hermaküla). Kõik seminarid on peagi videotena kättesaadavad PP koduleheküljel www.piiblipaevad.com. Laupäeva õhtul kutsuti eestpalvele ka neid inimesi, kes vajasid nii ihulist kui vaimulikku tervenemist. Mitmest tervenemisest saime kuulda pühapäeva hommikul. Näiteks tütarlaps, kes on terve elu pidanud käima teiste toel või karkude najal, sai iseseisvalt tulla lavale ja tunnistada jumalikust tervenemisest.

Pühapäevase lõpukoosoleku põhisõnum oli Meego Remmelilt, kes tõi väga selgelt esile Eestimaa kristlaskonna tuleviku juhul, kui kõik jätkuks samamoodi kui praegu. President kutsus üles astuma välja, et meie maa ja rahvas võiks pidada ennast ka tulevikus kristlikuks. PP lõppes leivamurdmisega, millest võtsid osa ka Pärnu koguduste inimesed.

Need on vaid üksikud nopped kogu tervikust. Seekordse kordamineku eest saan tänada vaid Jumalat ja erakordset meeskonda, kus kõik tegid seda, milles nad on parimad. Sügav kummardus kuulub Pärnu kogudustele, kellest osa panustas viisil, mille kohta saab kasutada vanatestamentlikku väljendit: ülevoolavalt (eriti pean silmas Pärnu Kristlikku Vabakogudust).

Piiblipäevi külastas rohkem kui 900 inimest, kellest üle 200 olid Pärnu noored (mitte kogudustest). Sestap täitis PP Restarter oma eesmärki – pöörata pilk väljapoole, astuda noortemaailma, kõnetada neid ja esitada neile evangeeliumi. Kuigi meie koguduste liidu noortetöö kevadkuulutajana on PP selleks korraks läbi, oli Pärnu linna koguduste jaoks (re)stardihetk. Palvetage meie eest!