Otsing

02 lastelaul-1
02/2014
Eerik Rahkema, pastor Haapsalust

Koguduse jumalateenistusel on tavaliselt Jumala sõna, palve ja ühislaul. Siia lisanduvad sageli koorilaul, pillimäng ja muud muusikalise teenimise vormid. Kuidas on olnud 130aastases Haapsalu Baptistikoguduses?

Koor pani aluse mitmete noorte arusaamisele oma usu tunnistamisest ja Jumala teenimisest laulu kaudu.

Ühislaul liidab ja kannab

Koguduse asutava koosoleku pidas A. R. Schiewe 1884. aasta 23. veebruari õhtul. 24. veebruari õhtul toimus Ungru jões ristimine, kust tuldi tagasi linna. A. Johannson kirjutab: „Siin sai weel lauldud, palutud ja jutlustatud, ning seega oli esimesele uuetestamentlikule kogudusele Eestimaal alus pandud." Milliseid laule sellal lauldi?

Paslepa seminaristide ja ärganute kaudu levis uusi rõõmsaid laule, mida lauldi enamikus ärkamiskeskustes, ka töö juures ning teel olles, samuti Haapsalu tänavatel. Eestlaste seas said need tuntuks eelkõige tänu T. E. Thoréni õpilasele Jaan Klaanmannile, kes tõlkis laulud eesti keelde ja andis need välja 1884. aastal nime all „Laulud Talle kiituseks". Enne lauluraamatu ilmumist levisid need eestlaste seas käsitsi ümberkirjutatuna. Nii valgustab laulude saamislugu ajaloolane. (Jaanus Plaat. Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal. Tartu 2001. Lk 83.)

Ühislaul katkes Esimese ilmasõja ajal, kui palvela uksed olid suletud ja koguneti erakorteris.
On olnud aegu, kus lauldi pikalt enne teenistuse algust. Täna lauldakse neljal korral nädalas: pühapäevasel teenistusel, nädala sees palvekoosolekul, piiblitunnis ja noorteõhtul. Vaimulikud talitused, tähtpäevad, koosviibimised – ka sealt ei puudu ühine laulmine.

„Koguduse üldlaul on olnud võimas vahend oma südame häälestamiseks sõna vastuvõtmiseks, palveks, pöördumiseks, tänamiseks ja kiitmiseks," kinnitab Urve Pihlak, üks koguduse koorijuhte.

Koorilaul ülendab ja kujundab 04 kooripilt haapsalu-1

Koorilauluga katsetati juba koguduse esimese aasta suvel 1884. Suurt edu aga veel ei olnud, sest laulsid ainult mõned üksikud.

Kui A. Tetermann 1886 Haapsallu elama asus, asutas ta korraliku laulukoori. Esimene laul „Hulk tähti öösel hiilgavad" lauldi jõululaupäeva õhtul ja see avaldas erilist mõju. Jumal õnnistas tööd nii, et mitu lauljat, kel veel ei olnud täit rahu hinges, said peagi usklikuks.

Pikka aega oli kogudusevanemaks ja koorijuhiks muusikalise haridusega Gustav Nõlvak. Tema aeg oli koorile mitmeti arendav. Harjutused toimusid regulaarselt kaks korda nädalas. Väljalaulmine toimus pühalikus õhkkonnas, mis täitis lauljate hinge juba enne koosolekusaali astumist. „Lauldi suure kaasaelamisega, hea vaimuliku mõjuga kuulajatele," meenutab 90neseks saav Eliise Kivi.

Alates 1970ndatest on tegutsenud mitu noorteansamblit, noortekoor, kammerkoor. Taimi Kopli meenutab noortekoori aega, mis „oli nii juhtidele kui ka lauljatele kujunemisaeg vaimulikus ja muusikalises mõttes. See pani aluse mitmete arusaamisele oma usu tunnistamisest ja Jumala teenimisest laulu kaudu. Samuti õppisid noored Kersti Kuuse käe all tundma kooridistsipliini: allumist ja koostöötamist".

Kogudusele on tuttavad ka pasunakoor ja keelpilliansambel, naiskoor ja segakvartett, triod, duetid ja soolod ning muidugi lastelaul.

Väljajagamine innustab

1903 asutatud mängukoor tegi 1906. aastal kolmenädalase misjonireisi Hiiumaale. Rahva huvi koori vastu oli nii suur, et Harjul oli igas pingis kaks rida inimesi: rida pingi ees ja teine pingi peal püsti. Käinas tuli mees, kes oli andnud tõotuse mitte kunagi jalga üle palvela läve tõsta, uudishimust aetuna koosolekule ja sai ühes lastega usklikuks. Ärkas palju mehi. Koori külaskäikudel oli innustav mõju – pea igas koguduses, mida külastati, asutati ka kohe sarnane koor.

Läbi aastakümnete on koguduse muusikud käinud head sõnumit lauluga jagamas nii Eestis kui välismaal. Kolmanda aastatuhande esimesel kümnendil on Taimi Kopli juhitava meesansambli „Isad ja Pojad" laul juhtinud mitmel pool hingi võimsa ja puhta taevase allika ette. Ansambli ühtsusele, heale meelsusele ja kaunile kõlale andis palju juurde Jüri Nõlvaku osalemine.

Silvi Mickelini luuleread ja neile Kalle Kopli kirjutatud viisid ning abikaasa Taimi tehtud arvukad muusikaseaded on jõudnud oma kogudusest palju kaugemale. Muusika jagamine jätkub helikandjate ning vaimuliku raadio abil.

Haapsalu kogudus on olnud muusikatöötajate väljaandja: neid teenib kahes Tallinna ja kahes Tartu koguduses – kokku kuus inimest.
Jätkugu vaimulikku muusikat ja selle jagamist oma linnas ja kaugemal ka edaspidi.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke