Otsing

Detsember 2021 04 virmalised
Liina Rahuoja, Oleviste kogudus

Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii kaugele, et see on tõesti Jumala õnnistatud kingitus.    F. Mendelssohn
Hetkelise vaikuse järel, mis tekkis ootamatust pakkumisest kirjutada muusikaline mõtisklus, hakkas helisema mitu teemat. On kirjutatud palju kaunist (jõulu)muusikat, mille avastamiseks, taasavastamiseks, mõttesügavuse tunnetamiseks läheb mitmete aastate (jõulude) jagu aega ja enamgi. Valida tuli ja mu valik langes Felix Mendelssohni Sechs Sprüche für das Kirchenjahr op. 79 kasuks, kirjutatud kaheksahäälsele segakoorile a cappella, pühendusega Berliini Toomkoorile.
Paludes nimetada Mendelssohni teoseid, teab ilmselt enamus pulmamarssi, mõned nimetavad jõululaulu „Kuula: ingli lauluhääl“, mis kasutab Mendelssohni Festgesang’i ehk „Gutenbergi kantaadi“ (trükipressi leiutamise 400. aastapäevaks) 2. osast pärit muusikat (Vaterland, in deinen Gauen), millele Charles Wesley uued sõnad kirjutas.
Sechs Sprüche für das Kirchenjahr ei ole ilmselt laialt tuntud, kuid kindlasti väärt avastamist. Tsükkel koosneb kuuest motetist, pikkusega 20–40 takti, mõjudes oma miniatuursuses lummavalt. Nagu viitab nimigi, on need kirjutatud kirikuaastaks: jõuludeks, uusaastaks, taevaminemispühaks, kannatusajaks, advendiks ja Suureks Reedeks. Kuna muusika kuulamine peab jääma lugeja hooleks, annan edasi tekstid vabatõlkena. Käesoleva mõtiskluse aluseks olev muusika kõlab plaadil Mendelssohn Sacred Choral Works; Trinity Kolledži koor, dirigent Richard Marlow; Chandos Records, 2006.


Jõulud: Rõõmustage, maa rahvad, ja kiitke Jumalat! Ilmunud on Päästja, keda Issand on tõotanud. Ta on ilmutanud maailmale oma õiglust. Halleluuja!
Uusaasta: Issand Jumal, sina oled meie pelgupaik igavesti. Enne mägede loomist ning kui maa ja maailm loodi, oled sa, Jumal, igavesest igavesti. Halleluuja!
Taevaminemispüha: Ülendatud, Issand, üle kõige kiituse, üle kõige au, valitsed sa igavesest ajast igavesti. Halleluuja!
Kannatusaeg: Issand, ära pea meeles meie süütegusid ja halasta meile me viletsuses. Issand, kes oled meie Päästja, aita meid, lunasta meid ja anna meile andeks meie patud oma aulise nime pärast. Halleluuja!
Advent: Rõõmustagem! Tuleb Lunastaja, keda Issand on tõotanud. Issanda nimi olgu kiidetud igavesti. Halleluuja!
Suur Reede: Meie pattude pärast alandas Kristus end ja sai sõnakuulelikuks ristisurmani, sellepärast Jumal ülendas ta ja andis talle nime, mis on üle kõigist nimedest. Halleluuja!


Jättes teose mitmekihilise tähendusvälja avastamisrõõmu kuulajale, toon esile vaid ühe mõtte. Kui kuldne lõng ühendab motette palvehüüd „Halleluuja!“ Halleluuja – kiitke Issandat! Helisedes kord pidulikult, hõiskavalt, triumfina, sisemise põlemise ja veendumusega, kord vaoshoitult, tõsidusega ja kurblik-mõtlikult, kuid alati pühalikult. Kõlades mitmeid kordi või ainult lõpukadentsis. Selles kätkeb oluline südamehoiak. Milliseid väljakutseid ka aastaring tooks – kerge on tänada suures õnnes, sillerdavas päikesepaistes, kuid palju keerulisem on see raskeil hetkil, kui küsimusi on rohkem kui vastuseid ja taevas on sünkjais pilvis. Siiski, usu ja Jumala usalduse kullaproov saab ilmsiks viimases. See on usuteekond läbi orgude ja üle mägede, palistatuna emotsioonide laiast tundespektrist.
Halleluuja palvehüüd on kui sild Vana Testamendi Psalmidest Talle pulmadeni Uue Testamendi Ilmutuse raamatus. Jeesuse sünni ajal laulsid inglid: „Au olgu Jumalale kõrges!“ (Lk 2:14). Viimasel õhtusöömaajal laulis Jeesus jüngritega enne Õlimäele minekut kiituslaulu (Mt 26:30), tõenäoliselt paasapühade traditsiooni juurde kuulunud hallel-psalme (Ps 113–118).
Läbi kirikuaasta kuulutatakse Jumala ettehooldust patuorjusest rikutud maailma päästmiseks – kõlades üleskutsena meile kõigile, haarata kinni lootusest, mis on Kristuses Jeesuses – kuni lõpliku võidurõõmuni taevas.
„Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja!“ (Ps 117:2).

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke