Otsing

Jaanuar 2022 21 haapsalukoor
Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus

Muusikal ja laulul on jumalateenistusel suur osatähtsus. See ühendab ja ülendab hingi, teeb südamed lahti Jumala sõnale, võib tuua inimese meeleparandusele ja teda sisemiselt uuendada. Seda liitvat ja meelt parandavat osa olen lapsepõlvest saadik kogenud, olles üles kasvanud muusikat armastavas perekonnas ja koguduses. Mitmehäälne laul, oreli-, klaveri-, harmooniumi- ja keelpillihelid mõjutasid mind lapsepõlves sedavõrd, et tahtsin hakata viiulit õppima. Sellest kujunes elukutse viiuliõpetajana ja teenimistöö koos teiste muusikutega Keila, Oleviste ja Haapsalus kogudustes. Siit lühikirjeldusest puuduvad paljud armsad nimed, kes mind on õpetanud, innustanud, julgustanud ja inspireerinud – minu eelkäijad, kaasteelised ja eeskujud. Kui vanematekogu esimees Joosep Tammo mõned kuud tagasi palus mul olla Liidu muusikute sidepidajaks ja väikese töörühma esindajaks, haakus see minu südame mõtetega meie vendluse muusikatöö üle.

Meie südamesoov on, et muusikal oleks kogudustes ühendav osa.Muusikat vabakogudustes on ikka iseloomustanud stiilide mitmekesisus ja paljude koguduseliikmete kaasamine. Kooride ja ansamblite tegevus ei ole tähendanud ainult mitmehäälselt laulmist, vaid ka vaimulikku osadust, ühispalvet, koos veedetud aega kannatlikult harjutades, alludes, teistega arvestades, ennast distsiplineerides. See on olnud vaimuliku kasvu koht. Alati on käidud ka teistel kogudustel külas ja tunnistatud nii laulu kui sõnaga. Instrumentaalmuusikaga saab väljendada sõnadega väljendamatut, palvetada helidega. Üheskoos on laulnud ja mänginud ikka mitu generatsiooni ja nii on kasvamine kogudusetöös olnud loomulik. See kõik nõuab aga spetsiifilist ettevalmistust, pikki aastaid individuaalselt ja palju tunde ühisproove – oma aja eraldamist Jumala riigile. Veel enam, muusikatööks koguduses on vaja Kristuse meelt. See on Jumala ja kaasinimeste teenimise koht.
Viimase 10–15 aasta jooksul on toimunud kiire muutus – domineerivaks suunaks peetakse kaasaegset ülistusmuusikat. Uus põlvkond ei tunne enam „pruuni lauliku“ laule, keskealised ja vanemad koguduseliikmed ei oska uute ülistuslaulude viise. Kooriharjutusteks ei leita enam nädalas ühtki vaba õhtut ja nn klassikaline vaimulik muusika on kogudustes hääbumas. Ühelt poolt on tore näha, et kaasaegse ülistusmuusika tegemisega saab hakkama ka muusikahariduseta inimene. Samas tundub, et ülistusmuusika on loomas monokultuuri, üleüldine kultuuriline lahjenemine on muutnud inimesed võimetuks nägema Jumalat ka vanemas helikeeles. Koguduse muusika peaks aga olema võimalikult mitmekesine, Jumala harmoonilisust ja korrastatust peegeldav.
Eelmise aasta novembris saime Haapsalus kokku mitmete muusikutega, kes aastaid on teeninud meie kogudusi Hiiumaal, Haapsalus, Pärnus, Tartus, Mustvees ja Tallinnas. Kohtumise eesmärk oli tunda rõõmu üksteisest, tuua tänu möödunu eest ja vaadata koos tulevikule – kas on midagi, mida saaksime ühiseks kasuks teha? Igaüks sai meenutada, kuidas ta on jõudnud koguduse muusikatöö juurde, kes teda sellel teel on juhatanud ja toetanud. Jagatud lood kõlasid kui kiituslaul Jumalale nende õdede ja vendade eest, kes enne meid oma anniga on teeninud ja meid oma eeskujuga sedasama tegema innustanud. Tõdesime üheskoos, kui palju oleme nendelt saanud, ja küsisime, mida ise saaksime veel järgmistele põlvedele edasi anda?
Meie südamesoov on, et muusikal oleks kogudustes ühendav osa. Et me kasutaksime loovust ja võimeid, mis meile on antud, üksteist austades, teisi kritiseerimata. Et me leiaksime pastorite ja juhtide poolt vaimulikku tuge ja koos-teel-olemise kindlust. Et me suudaksime jääda ustavaks selles, mis meie hoolde on usaldatud, ja õpetada pühendumist muusikatöös ka noorematele. Arutlesime mitmete praktiliste vajaduste üle. Selleks et osata kaasa laulda uuemaid ülistuslaule, oleks hea neid noodistada. Selleks et taas kasutusele võtta vanemaid laule, peaks neid uuemas harmoonilises kuues välja andma. Digitaalse noodikogu mõte ühendaks vanad head hümnid ja uuema omaks võetud lauluvara. Mitmete muusikajuhtide südamel on mure vanade, seisma jäänud nootide pärast. Vajaksime ühist noodikogu või arhiivi, kuhu paigutada need teosed, mis praegu kasutamata seisavad. Muusik on tihti koguduses oma muredega üksi ja väsib. Üksteise innustamiseks ja julgustamiseks võiks kord aastas olla meie Liidus muusikapäev – ühine ettevõtmine, mille muusikud ise korraldavad. Aastakonverentsideks valminud statistikas on mõningad andmed ka muusikatöö kohta. Kuidas aga muusikutel tegelikult läheb, millist abi oleks kogudusel täna selles osas vaja? Seda saaks teada vaid isiklikes vestlustes.
Kõik need mõtted ja ka vastamata küsimused, ühise rõõmu ja südamevalu andsime palves Jumala kätte ja kogesime julgustust koos tema sõna lugedes. Loodame sel aastal midagi head ja ühendavat muusikatöös korda saata. Loodame olla üksteisele toeks ja abiks. Ja kui Jumal lubab, loodame kohtuda paljude muusikutega Muusikapäeval! Selleks palume Jumala armu ja abi.

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke