Otsing

September 2023 12 marika kruus
Marika Kruus, Kose Evangeelne Kogudus

„Ma tahan Jeesust kiita, kes oma armuga,
on lubanud mind hoida ja hädas aidata.“

Need armsad read on ligi sada aastat tagasi oma laulusse „Ma tahan Jeesust kiita“ ‒ „Võidulaulud“ (VL) nr 193 ‒ põiminud Eestis töötanud Rootsi nelipühi misjonär Waldemar Ölvingsson (1893–1965). Tema ettevõtmisel anti välja lauluraamat „Võidulaulud“ (Tallinn, Valgus, 1935).
Ölvingsson kogus laulud kokku vaimulikelt autoritelt üle maailma ja oli ise ka üks tõlkijatest. Mõningad autorid ja laulud märgiks siinkohal ära: Levi Pethrus (Rootsist) „Tõotused iial ei peta“ (VL 8), Charles P. Jones (USA-st) „Sügavasti Sinu armu sisse“ (VL 7), Jukka Korpi (Soomest) „Jeesus pea pilvedes ilmuma saab“ (VL 199), James Mountain (Inglismaalt) „Kui üks jõgi voolab“ (VL 136). Eestlastest on mitme lauluga esindatud Hans Mirka (1912–2005). See on vaid väike loetelu „Võidulauliku“ viiside autoritest.
Aja kulgedes on paljud raamatud „ära lauldud“, nüüd oli vaja kordustrükki. Viis aastat tagasi võisime selle lauluraamatu uuesti jumalarahva sekka tuua. Väljaande aluseks on võetud 1938. aastal välja antud „Võidulaulik“. Kõvakaanelises köites on 363 laulu, kogutiraaž 1600 eksemplari, esimene trükk 1100 raamatut ja suurest nõudlusest tingituna kordustrükk 500. Uuendatud sai ka vana „Võidulaulude“ noodiraamat. Selles on nüüd 4-häälsed seaded.

Erinevate koguduste üksmeelse otsuse tulemusel sündis „Võidulaulude“ õppimiseks laululaager.Igal võidulaulul on sõnum. Paljudesse neist on üks piiblilugu sisse kirjutatud. Nad räägivad nii Vana kui ka Uue Testamendi isikutest (Giideonist, Taavetist jt) ning sündmustest (Egiptusest ma välja läinud, Jeesus pea pilvedel ilmuma saab jt). Nii saavad Piibli paljud lood tuttavamaks. Sageli on neis12 laululaager lugulauludes 4–7 salmi. Ühed laulud kutsuvad meeleparandusele, teised jälle toovad esile suure tänu, rõõmu ja kiituse. Neis lauludes on elu ja nad on täis Jumala väge. Need sõnumid kõnetavad ja puudutavad inimesi. Sellest mõistame, et autoreid on inspireerinud Püha Vaim. Paljud vanemad usklikud mäletavad oma lapsepõlvest, kuidas nende kodudes emad-isad ja vanaisad-vanaemad neid laule koos usukaaslastega laulsid. Nende lauludega on kiidetud ja ülistatud Jumalat paljudes pühakodades. Tänu vanade usuvendade ja -õdede eest, kes on neid laule ikka au sees hoidnud! 
Tänaseks on kasvanud mitu põlvkonda usuinimesi, kes ei ole „Võidulauliku“ laule kuulnud ega laulnud. Selleks, et see varamu jõuaks jälle usurahva südamesse, sündis erinevate koguduste üksmeelse otsuse tulemusel „Võidulaulude“ õppimiseks laululaager. Kokkutulekute eestvedajaks on staažikas usu- ja muusikamees Ülo Aljas. Tema hinges hakkasid „Võidulaulud“ helisema juba varases lapsepõlves. Paljud inimesed said siis nende laulude kutsel päästetud. See on varandus, mis oma sügava sisu poolest ei tohi kaduda. Ülo soovib, et Eestimaa kogudused õpiksid taas neid laule laulma.
Esimene laululaager toimus 28.–30. juulil 2022 Misso Vennasteühingu palvemajas. Seal sai kokku väike grupp huvilisi Koselt, Paidest ja Mustveest. Kolm päeva möödusid kiiresti ja töiselt. Õpiti palju uusi laule. Muusikaga toetas süntesaatoril Aili Raasik Paide kogudusest. Seal on lisaks laulude õppimisele alati ka Jumala sõna jagamine, tunnistused ja palveosad.
Meie kokkusaamistel on osalenud 30–40 huvilist paljudest erinevatest kogudustest üle Eestimaa. Aastaga on lisandunud lauljaid-mängijaid Elvast, Raplast, Jõhvist, Hagudist, Tartust ja Tallinnast. Suureks abiks laulude õppimisel on olnud pereansambel „Eluallikas“. Iga kord on õpitud 40–50 uut laulu ja tuletatud meelde varem õpitut. Viimane laululaager toimus 18.–19. augustil jälle Märjamaal. Kõigi osavõtjate ühine arvamus oli, et need kaks päeva olid Jumalast kantud.
Ka sellel aastal toimus Misso Vennasteühingu palvelas kokkusaamine, osalejaid oli paljudest kogudustest. Suur tänu kogudusele ruumide kasutamise võimaluse eest.
„Võidulauliku“ kordustrüki algatas Albert Rebane Noarootsist Sutlepa kogudusest. Tema kodutalu õuel on toimunud juba üheksa suve evangeelsed telgikoosolekud, kus lauldakse alati ka võidulaule. Need laulud said Albertile armsaks juba nooruses, kui ta kuulis Paslepa usklikke laulmas „Miks sa purjetad maailma merel“ (VL 352). Albert ütleb, et see laulik hoidis teda rasketel aastatel sõjaväes, kus sai ta lemmiklauluks „Jeesus, siis kui tormid tõusvad“ (VL 255). Alberti soov on, et neid laule lauldes võiksid paljud kogeda Jumala suurust ja päästet.
Tagasiside inimestelt, kes neid laule on kuulnud ja laulnud, on väga positiivne, sõnumid ja muusika on puudutanud südameid. Inimesed tunnistavad, et ühes laulus on sageli terve jutlus. Võidulaulud on Jumalat otsivale inimesele kutseks meeleparandusele, paljudele kasvatajaks usuteel ja suureks õnnistuseks.

„Minu jaoks on need usklike osaduse ühislaulud, mis põhinevad Jumala tõotustel.“ (Kalle)13 albert ylo

Kalle Perandi: „„Võidulaulude laulmise laager“ on mulle kingitus taevaselt Isalt. Tulin usule 2002. aastal. Siis kogudustes eriti „Võidulaule“ ei lauldud, välja arvatud mõnd, mis on ka pruunis laulikus „Vaimulikud laulud“ (1997). Mulle pole need pelgalt kiitus- või ülistuslaulud, vaid pigem usklike osaduse ühislaulud, mis põhinevad Jumala tõotustel, Jumala kutsel valida tee, mis ainsana viib rahusse, toob rõõmu ja lootust. Olen tänulik, et Jumal leidis inimesed, kes on panustanud palju aega ja ressursse, et me võime jälle võtta laulu- ja noodiraamatu ning neid armsaid laule üheskoos lauldes tunda osadust meie Päästja ja Lunastaja Jeesusega, meie taevase Isaga, olles ühendatud Pühas Vaimus.“
Laevi Perandi: „Võidulaulud kutsuvad mind meeleparandusele ja mõtlema igavikule. Nad on täis evangeeliumi tõde. Laululaager on rõõmus kokkusaamine erinevate koguduste inimestega ja väljaastumine argipäevast. „Võidulaulud“ helisevad igas päevas ja murede koorem jääb selja taha.“
Lea Palmsaar: „Olen osalenud „Võidulaulude“ laagris kolmel korral. See on olnud hea aeg kiita Issandat koos usurahvaga ja kogeda, kuidas igatsevad südamed hoiavad kokku. „Võidulaulud“ ühendavad kogudusi üle Eestimaa.“
Tänu ustavate eest, kes on vaeva näinud, et „Võidulaulud“ on taas elule äratatud ja mitmetesse kogudustesse jõudnud. Lisaks Albertile ja Ülole tahan tänada veel Kalle Perandit Elvast ja Jaak Kruusi Koselt, kes on pühendanud endid nootide korrastamisele, et muusika ja laul võiks hästi kõlada.
Armas lugeja, puudutagu need laulud ka sinu südant!

13 v6idulaulik

Uudised

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

05 November 2023
Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Oktoober 2023 Rait Tõnnori, Oleviste koguduse pastor Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad:...

2023-6-oktoober

05 November 2023
2023-6-oktoober

SISUKORD  Tervikliku Tervenemise Teenistus Veikko Võsu Viljandi ja Valkla koguduste ühisteenistused Ave Saarva Eesti Metodisti Kirik lahkus Ühinenud Metodisti Kirikust Robert Tšerenkov Pöördumise järel tuleb edasi minna Ermo Jürma Vaike...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

05 November 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Oktoober 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

05 November 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Oktoober 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

05 November 2023
Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

Oktoober 2023 Johanna Rosenvald, Tartu Kolgata kogudus, tekst ja fotod Meie kaasaja ühed suured väljakutsed on ärevus ja sõltuvused, aina enam ka just nutisõltuvus. Kiirete muutuste ja murettekitavate sündmuste aegadel on...

Usu jõud

05 November 2023

Oktoober 2023 Usk annab mulle rahu hingeja pühib palgelt silmavee.Usk võtab ära mure, pingening rõõmsaks teeb mu südame. Usk, lootus, armastus on vägi,mis naeratuse näole toob.Saan neist ma ikka hingeabi,mis...

In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

05 November 2023
In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

Oktoober 2023 20.12.1936–20.09.2023 Septembri viimasel päeval saadeti Oleviste kirikust viimsele teekonnale ja sängitati Tallinna Metsakalmistu mulda pastor Aamo Remmeli põrm.Aamo-Haarand-Meego sündis 1936. aasta 20. detsembril Pärnus koos kaksikõe Siiri-Eo-Kalliga ema elu...

Margo Meri on Tõrva uus pastor

05 November 2023
Margo Meri on Tõrva uus pastor

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Tõrva Immanueli Koguduses oli 1. oktoobril rõõmus päev – palusime õnnistust uuele pastorile Margo Merile, kes koos abikaasa Leaga asuvad kogudust teenima. Keilast...

Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

05 November 2023
Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Keset väga tormist lõikustänupüha palusime Saaremaal ordineerimispalve Janek Järveotsa üle, kes töötab karjasena Leisi baptistikoguduses ja kogukonnas ning samuti kaitseliidu kaplanina. Juba aastal 2017,...

Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

05 November 2023
Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

Oktoober 2023 Merit Lassmann, Loksa baptistikogudus „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ öeldakse Olivia Saare tuntukssaanud luulereas. Eriti hästi sobis see Keila baptistikoguduse konteksti 24. septembril – ümmargune aastanumber 120 juhatas sisse...

Linke