Otsing

11/2010 Ingmar Kurg

Eestimaa misjonikokkutulek septembris 2010 (vt Teekäija 10/2010) pakkus võimalusi vaadata kogudusest väljapoole. Religioonisotsioloogiline analüüs oskab üsna täpselt öelda, mida inimesed tahavad või ei taha, ning mida kogudus saaks selle valgel neile anda. Oodatakse hoolivust, armastust, lähedasi suhteid ja palju muud sellesarnast head. Sellest teadmisest lähtudes on evangelikaalsetes ringkondades saanud populaarseks integraalse misjoni mõiste: elada kristlasena ja kristlaste osadusena meile kõige vahetuma kogukonna keskel, jagades nendega kõike, mis meil on, sealhulgas ka evangeeliumi valgust.

Misjonikokkutulekul tutvustati lisaks religioonisotsioloogilisele perspektiivile ka meile suurima ühise väärtuse – evangeeliumi – ühise kuulutamise võimalust kogu Eestimaal. Selle eesmärgi nimel ongi avalikuks aruteluks üleskutse „Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal!" Need kaks misjonitöö väljundit täiendavad teineteist: ühelt poolt iga kristlase isiklik, autentne, hooliv ja osavõttev suhtumine inimestesse tema ümbruskonnas; teiselt poolt kõiki kristlasi märgistav usk Jeesusesse Kristusesse, mida me nimetame evangeeliumiks. Üks misjoni väljunditest on individuaalne, teine ühine; ning viimane on usutav ainult siis, kui seda ühiselt tunnistatakse.

Ühisavalduse eelloost on olnud juttu artiklis „Evangelisatsioon oikumeeniliselt" (vt Teekäija 3/2009). EEA teoloogilise komisjoni korraldatud konsultatsioonide käigus süvenes veendumus, et evangeelium Jeesusest Kristusest ja selle kuulutamine pigem ühendab kui lahutab Eestimaa kristlikke kirikuid. 2009.-2010. aastal töötasid selles kaasa järgmiste kirikute esindajad: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti Kirik, Adventistide Koguduste Eesti Liit ning kaasasolijana ka Eesti Kristlik Nelipühi Kirik.

Lähteküsimused olid: kes me oleme kirikuna ja rahvana; mida me usume kirikuna ja rahvana; mida on kirikutel öelda rahvale; kuidas me seda teeme ühiselt? Mitme aruteludevooru jooksul selginesid kuus punkti, millega saab kokku võtta selle, mida me erinevate kirikutena kuulutame ning mis selles on meie ühine osa. Esiteks: me tunnistame oma ustavust evangeeliumile, kuid me pole osanud seda üheskoos jagada. Teiseks: Eesti rahval on küll tähendusväärne kristlik pärand, kuid see ei ole kandev isikliku usu jaoks. Kolmandaks: meie kuulutus keskendub Jeesusele Kristusele ja tema lunastustööle; me kutsume inimesi pöörduma tema poole. Neljandaks: kuulutatud evangeelium on vastus inimeste eluvajadustele. Viiendaks: meie kuulutusel on erinevad rõhuasetused, mis aga ei pea saama evangeeliumi takistuseks, vaid võivad suunata pürgima terviklikuma tunnistuse poole. Kuuendaks: evangeeliumi ühine tunnistamine peab aset leida kohalike koguduste koostöös.

Just nimelt, evangeeliumikuulutuse praktiline tulemus saavutatakse mitte ainuüksi üleskutsetega paberil ega kirikutevaheliste siirate kokkulepetega, vaid ühe kogukonna piires asuva kahe, kolme, nelja jne koguduse ühiselt jagatud evangeeliumiga. Selle püha ja õilsa üleskutse elluviimiseks olgu meil Püha Vaimu julgustus ja vägi!

.

Uudised

2022-8-detsember

22 Detsember 2022
2022-8-detsember

SISUKORDEKB Liidu tööharude jõulutervitusedKuidas aidata siis, kui ei tea, kuidas aidata? Sõbralt Sõbrale Kolm sammu jõuluime südamesse Ermo Jürma Heldur Aas – pehme südame, suure usu ja teotahtega mees Mari-Vivian...

Piibliseltsi Jõulumargid 2022

22 Detsember 2022
Piibliseltsi Jõulumargid 2022

Detsember 2022 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Mööduva aasta hõimunädala teemaks oli „Sild üle aegade“. Jumala rahvana mõistame seda mõtet tõeliselt. Meie Jumal on igavene. Piibliselts on püüdnud jagada Piibli sõnumit...

Nelly Polli toimekad jõulud Eluringikeskuses

22 Detsember 2022
Nelly Polli toimekad jõulud Eluringikeskuses

Detsember 2022 Daire Tiigivee, Eluringikeskuse asejuhataja Nelly Poll, Tartu Eluringikeskuse värske elanik, võtab oma 73ndad jõulud vastu vastavatud eakatekodus. Nelly, jaga mõnda eredat jõulumälestust oma elustEesti Vabariigi taassünniga sain ka mina...

Raskete päevade rõõm

22 Detsember 2022
Raskete päevade rõõm

allikakirjastus Detsember 2022  Pastor Osvald Tärgi jutlusi on ilmunud Eestis palju, kuid rohkem on kindlasti veel arhiiviriiulitel. Sellesse kogumikku on valitud kimp jutlusi aastatest 1939–1943, kui ajad olid keerulised ja...

Jõuluime sünnib puhtas südames

22 Detsember 2022
Jõuluime sünnib puhtas südames

Detsember 2022 Ermo Jürma, Mooste koguduse pastor Jõulud toovad inimesi kokku ja õnnestuvad ka rasketes oludes. Nii oli see juba Jeesuse sünni juures. Kas ei võinud Joosep tunda, et teda ei...

Kehra ja Risttee koguduste palvepartnerlus

22 Detsember 2022
Kehra ja Risttee koguduste palvepartnerlus

Detsember 2022 Indrek Luide, Kehra koguduse pastor Tartu Kristlik Risttee Kogudus ja Kehra Kogudus olid 2022. aastal palvepartnerid. Tegutsedes 21 aastat tagasi EKB Liidu misjonisekretärina, oli mu südames palav igatsus ‒...

Ilmatsalus on, mida uudistada

22 Detsember 2022
Ilmatsalus on, mida uudistada

Detsember 2022 Hele-Maria ja Rando Kangro, 3D Kogudus Pärast 20aastast pausi on Liidu kogudused sirutunud Ilmatsalu alevikku. Meie korraldatud Ilmatsalu Alfa lõpetas 10 osalejat!See oli 90ndatel, kui Tartu Kolgata baptistikogudus rajas...

Ühe ööga muutus kõik

22 Detsember 2022

Detsember 2022Heili Meibaumi kogumikust „elumõttelõngakera“ (2022) ühe ööga muutus kõikpaar aastatuhat tagasikui valgus pimeduse keskelpaistis võimsaltsedasiet tulid kummardamatargad idamaaltja tulid rumaladning jätsid mahaisetehtud jumalad

Aastavahetus

22 Detsember 2022

Detsember 2022Linda Sool Hea on lõpetada aastaüheskoos meil Loojaga.Igast päevast kandnud läbiTa meid oma rahuga. Me ei taha nuriseda,kui see aasta möödub nüüd.Hea on hetkeks seisatada.Minna otse – see me...

Üks laul läks lendu

22 Detsember 2022

Timo Lige ÜKS LAUL LÄKS LENDU 1 Üks laul läks lendukeset eestimaist talve.Keset sompus ja halli argipäeva.Üks laul läks lendujõulude lävepakul,et leida südant, mis täis muret ja vaeva.Üks laul läks...

Linke