Otsing

12/2010 Tõnu Lehtsaar, Religiooni- ja suhtlemispsühholoog

Lõppeval aastal viidi Eestis läbi esinduslik uurimus meie rahva suhtumistest religiooni. Sel puhul esitas Teekäija mõned küsimused religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaarele.

1. Religioonisotsioloogilise küsitluse tulemuste alusel püüti öelda, kui usklik või ilmalikustunud eesti rahvas tegelikult on. Kirikus käib vähemalt mõni kord kuus 6%, usku peab tähtsaks 20%, usklikuks või usu poole kalduvaks 40%. Samas 40% ei poolda ühtegi kirikut, sest neil on oma usk. Kuid 80% usub sensitiivide ravivõimesse. Mille alusel otsustada inimese religioossuse üle?

Inimese religioossuse üle saab otsustada konkreetsete tunnuste alusel. Esmalt peame aga määratlema, mida mõtleme religioossuse all ja seejärel saame otsustada, kas ja kui religioosne keegi on. Koguduse jaoks tähendab see sõnastada selgelt oma usutunnistus, mis seisukohtade kõrval hõlmaks ka käitumist ja väärtushinnanguid. Uurimused näitavad, et end spirituaalseks pidavad inimesed sageli vastandavad ennast usklikele ja usklikkusele.

2. Inimeste väärtushinnangud mõjutavad ka nende otsuste tegemist. Kuidas mõista seda, kui eestlased peavad kõige tähtsamaks perekonda (87%) ning laulatatud (9,9%) ja registreeritud abielu (57,7%), samas ollakse abielulahutuse suhtes sallivad? Kas abielul põhinev perekond on muutunud vaid ideaaliks?

Perekonna olulisust eestlastele kinnitas ka inimarengu aruanne. See, et tegelikkuses meie pered lagunevad, on poolikud ja probleemsed, näitab kahte asja. Esiteks, perekonna mõiste on muutunud ebamäärasemaks. Teiseks, ei suudeta elada oma ideaalide vääriliselt.

3. Üle 50% inimestest ütlevad, et nad pole kunagi rääkinud oma sõprade või pereliikmetega usuteemadel. Enamus ei käi kirikus ega ole saanud lapsepõlvekodus usulisi teadmisi. Need, kelle kodust on meenutada jutuajamisi usulistel teemadel, tegid seda vanaema (60%) või emaga (56%). Kuidas võiks usuteemadel arutlemine muutuda avatumaks ja loomulikumaks?

Jumala, kõiksuse ja igaviku teema pole ühelegi inimesele võõras. Minu arvates ei peaks mitte kirik, vaid selle liikmed olema rohkem nähtavad ja häälekamad. Kristlastest ajaloolased võiksid professionaalsel tasemel valgustada näiteks, et kuidas selle tule ja mõõgaga ikka oli. Missugune oli kiriku roll kirjaoskuse ja rahvusliku ärkamise kujunemisel. Kasvatusteadlased võiksid päästa meid väärideoloogiatest ja näidata teaduspõhiselt, et poisid ja tüdrukud on erinevad. Kristlastest poliitikud võiksid avalikult järgida oma südametunnistust. Kristlasi on meil igal elualal. Paljud nendest vaikivad, mitmed ka häbenevad oma usku. Toetan Mart Laari, kes ütles, et "Austatud usklikud, tuleme kapist välja!"

4. Milline on sinu jõulusoov?

Tule, Issand Jeesus!

.

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke