Otsing

Juuni 2022 01 mikael
Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht

Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud Usuteadusliku Ajakirja erinumbri puhul oli selleks koroonapandeemia. Kui kirjutati siinses väljaandes koondatud tekste, algas Ukraina sõda…
Lugejal võib tekkida loomulik küsimus: kas niisugustel aegadel üldse tasub investeerida oma energiat tekstide loomisse? Mõnel juhul on vastus kindlasti eitav. Nii pidi vähemalt üks autoritest loobuma kavandatud artikli kirjutamisest, et keskendada oma vaimsed jõud Ukraina koguduste aitamisele. See oli ainuõige valik.
Ent segaste aegade keskel tekib praktiliste väljakutsete kõrval ka eksistentsiaalseid küsimusi: kes me oleme? mida me teeme? milleks me seda teeme? Seminari 100. aastapäevale pühendatud kogumiku eesmärk ongi anda ülevaade sellest, kuhu oleme jõudnud vabakirikliku haridusega viimase sajandi jooksul, uurida, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Laias laastus võibki pidada Teekäija erinumbri alajaotusi eeltoodud küsimustele vastavateks.
Esimene osa on pühendatud kristliku hariduse mõtestamisele. Kõigepealt analüüsitakse eesmärke ja meetodeid üldisemalt, seejärel liigutakse konkreetsema – nimelt uute juhtide ja koguduste meeskondade koolitusprogrammide – poole. Teine osa on pilguheit Seminari ajalukku. Tuletatakse meelde Adam Podini visiooni jutlustaja hääle võimestamiseks ja nõukogude okupatsiooni ajal aset leidnud võitlusi poolpõrandaaluse teoloogiahariduse eest. Ei jää tähelepanuta ka lähi­minevikus lahti rullunud lugu sellest, kuidas üks pisike baptisti kool suutis turumajanduse tingimustes ellu jääda.
Nagu ütleb Seminari moto, alati on midagi veel. Nii ei piirdu ka siinne kogumik refleksiooniga seni tehtu üle. Kolmas osa vaatab tulevikku, kaardistades väljakutseid, mis kaasaja kristlasi suure tõenäosusega ees ootavad, ning sõnastades viise, mil KUSis antav haridus saab aidata koguduste töötegijatel neile vastata.
Lugeja ilmselt näeb isegi, et siinse väljaande teemade ring on üsna lai. Sellegipoolest koonduvad tekstid Seminari juubelikonverentsil esile tõstetud Jumala Tarkuse kujundi ümber. Õpetussõnade raamatu 8. peatükk kujutab Tarkust veetleva naisena, kes astub oma õpilastega argumenteeritud dialoogi, õpetab neile head teooriat, nõustab valitsejaid, taotleb õiglust ühiskonnas, aga ei pelga ka lärmakaid linnatänavaid ega lapselikke mänge looduse keskel. Usun, et siinse eriväljaande kaasautorid ühinevad minuga lootuses, et avaldatud tekstid – aga veel enam, nende taga seisev praktiline töö 100aastases Seminaris – kannavad edasi seda Jumala Tarkuse Vaimu.
Õnnistusrikast lugemist!

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke