Otsing

06/201419 pannkoogikohvik
Toivo Pilli, Tartu Salemi baptistikogudus

Käesoleval aastal täitus 130 aastat sellest, kui uue kalendri järgi 23. veebruaril (vana kalendri järgi 11. veebruaril) ristiti Läänemaal Ungru jões vee alla kastmisega rühm ärganud usklikke.

Ristimise viis läbi Peterburi saksa baptisti koguduse jutlustaja Adam Reinhold Schiewe.

Moodustati Haapsalu baptistikogudus, vanim kogudus Eesti EKB Liidus.

Teen järgnevalt väikese mõtteharjutuse. Kui see liikumine osutus elujõuliseks ja on seda tänapäevani, siis millised mõtteseosed tekivad, kui öeldakse „Eesti baptism 130"? Õpetamisetöös nimetatakse seda mõttekaardi loomiseks. Järgnev on minu harjutuse tulemus. Sinul, hea lugeja, võivad tekkida teistsugused seosed. Igatahes, selline harjutus tasub tegemist.

Omad juhid

Kõigepealt meenub mulle, et baptistide algus oli üsna nõrgake. Esimesed kogudused kogesid vastuseisu tugevama struktuuriga kirikutelt. Sisemist elu pingestasid mõned äärmusilmingud. Varsti tuli tegelda isikutevaheliste arusaamatustega. Esimese 25 aasta jooksul rajati vaid kümmekond kogudust, ja osa neist olid algselt priikogudused.

Kohe alguses kerkisid esile omad, eestlastest juhid.

Arvan, et tulevikuvaates sai liikumine tugevust sellest, et kohe alguses kerkisid esile omad, eestlastest juhid. Mitmed neist oli saanud kõnelemise-jutlustamise ja teiste juhtimise julgust vennastekoguduslikus kontekstis. Andres Tetermann, Peeter Kaups, Jüri Mill, August Johannson – nemad vahendasid usulisi välismõjusid ja aitasid mõtestada liikumise arenguid kohalikes oludes.

Oskus anda vabadust

Mitte ainult EKB Liit, mis moodustati 1945–1947 nelja vabakoguduse baasil, vaid ka varasem baptism meie kodumaal on olnud üsna mitmepalgeline nähtus. Priilaste rõõmukogemuse mõjud. Õppinud meeste püüdlused. Lihtsa talumehe usk. – Siiski on see usuliikumine suutnud, mõnedest vastuoludest hoolimata, või just nende pärast, säilitada elujõu. Olen kindel, et põhjuseks on oskus hoida kinni peamisest – tegelikust Kristuse-kesksest usust, ja anda vabadust teisejärgulistes küsimustes, nagu muusikastiil, jumalateenistuse laad, vaimuilmingud ja isegi piiblitõlgenduse rõhuasetused. Mitte ühtlustatud dogmaatikas ja praktikas, vaid just ühtsuse taotlemises keset erinevusi seisneb EKB Liidu koguduste tugevus.20 veikko vosu

Elujõu säilitamise põhjuseks on oskus hoida kinni peamisest – tegelikust Kristuse-kesksest usust.

Ma kuulen aeg-ajalt soove, et EKB koguduste elu oleks rohkem reguleeritud mingite ülaltpoolt tulevate otsuste abil. Kas see ikka on nii hea asi? Sel juhul jääb ära üksteise mõistmise vaevanägemine, armastuse ja vastastikuse austamise väljakutse, mis püüab ületada erijooni. Aga just see jüngriksolemise õppetund on tähtis, just see loob viimaks suurema usalduse ja kokkukuuluvuse, sest peamine, mille ümber koonduda, joonistub siis paremini välja.

Haridus on tähtis

Baptistidele ja hiljem EKB Liidule andis elujõudu hariduse väärtustamine. Enne Teist maailmasõda oli Eesti vabakogudustest ainsana just baptistidel 1922. aastal avatud usuteaduslik seminar. Sealt võrsusid teoloogid, näiteks Osvald Tärk ja Robert Võsu, kes oskasid Piibli sõnumit seostada nii laiema mõtteraamistikuga kui ka koguduseliikmete argipäevaga. Nad muutusid mõjukateks usutegelasteks, kes olid tuntud üle Eesti piiride.

Nende usumeeste puhul rõhutaksin veel midagi. Nad panid oma mõtted kirja. Kirjalik pärand elab kauem kui inimene ise. Selleski seisnes Tärgi ja Võsu tarkus! Kui tänapäeval seisame küsimuse ees, millises vormis anda vaimulikku haridust, ja veel enam – millised on selle töö eesmärgid, siis üks on kindel: ühes või teises vormis, aga haridus on tähtis. Kirjapandud tekst on tähtis! Keegi teine ei tee meie eest ära Piibli uurimise ja ellurakendamise tööd, samuti kultuuri prohvetlik-kriitilise hindamise tööd, mis toetab kogudusi ja üksikkristlasi kristliku usu praktikas.

Tänased väljakutsed

Millised on 130aastase liikumise tänased ülesanded? Jätkates alustatud harjutusega, panen kirja kaks asja, mis kõigepealt pähe tulevad. Esiteks, usuelu ja koguduste õpetuslikku fooni mõjutab tänapäeval suuresti interneti vahendusel omandatud teave. See teave aga vajab mõtestamist. Kas tasub otse üle võtta näiteks uuskalvinistlikke rõhuasetusi, mis on Eesti kontekstis võõrad? Isegi kui Mark Driscoll on inspireeriv jutlustaja ja hiljutise raamatumüügi sahker-mahker tuleks talle mõistagi andeks anda.

Küsimus on sisulisem. Kuhu suunab Püha Vaim meid Pühakirja valgel siin, Eestimaal? Milline on meie olukorras peamine usuelu väljakutse? – Elada vastu-kultuurilise kogukonnana? Otsida Kristuse meelt ja keelt suhetes ühiskonnaga, see tähendab mõtestada värskelt misjonit? Süvendada vaimulikku elu nii, et tõeline, vabastav ja rõõmus pühadus peegeldub kogudusest ja iga kristlase elust? – Ja veel on mul isiklik igatsus. Et Eestis sünniks rohkem üldlaule koguduse jumalateenistusel laulmiseks. Et ei peaks kogu aeg tõlkima kellegi teise kogemusi.20 koor

Üks asi veel. Olen veendunud, et EKB koguduste jätkuv ülesanne on elada usku välja nii ja tunnistada Kristusest sellisel viisil, et see seostub mõistetavalt ja uut usku loovalt inimeste igapäevase eluga. Inimesed ei otsi teoreetilist kristlust, nad ei otsi ka emotsionaalset kristlust, vaid sellist, mis toob muutuse ja näitab Jumala väelist ja päästvat kohalolekut tegeliku elu keskel. See on olnud meie 130aastase ajalooga koguduste tugevus. Jäägu see tugevuseks ka tulevikus!

 

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke