Otsing

9/2008 Jaan Bärenson, Oleviste kogudus

Liidu suvefestivali raames korraldatud ajalookonverents tutvustas meie vendluse mitmetahulist pärandit. Selle toimumine Hiiumaal andis ka oma värvi.

Varasematel puhkudel oleme tähelepanu pööranud koguduste ja liikumiste tekkele sageli siis, kui on mingi ümmargune tähtpäev. See on ehk nii mõneski tekitanud arvamuse, et ajalugu on ainult pidupäevade osa. Lõppenud suvefestival andis võimaluse mõista, et ajalugu ja pärand on üks osa meie igapäevasest elust.

Vabakoguduslikud äratusliikumised on tegutsenud Eestimaal enam kui sajand. Igaüks neist on andnud oma osa. See pikk aeg on andnud võimaluse näha erinevate liikumiste ühisjooni ja vastuolud ehk ei paista enam nii olulised.

.

Esimese ettekandja, Palade Priikoguduse pastor Enn Veevo, teemaks oli: „Priikogudused – eraldumine ja ühinemine". Selle kokkuvõte ilmus ajakirja eelmises numbris.

Teisena kõneles Pärnu Muuseumi direktor Aldur Vunk, kes oli oma etteaste pealkirjastanud „Providence – Pernau". See esitas väga huvitava jutustuse, kuidas baptism jõudis Pärnu. Aga võimaldagem nüüd jutustajal endal oma lugu rääkida.

Pärnu I baptistikoguduse esimesel pitseril on kujutatud karikat, risti ja ankrut. Sama sümboolikat on kasutatud teisteski kogudustes. Kuivõrd risti ja karika tähendust on lihtne seletada huvitas mind eriti just ankru tähendus. See viis Mandri-Euroopa baptistide allikateni Uues Ilmas, täpsemalt Providence'ist alguse saanud kolooniani, kus tänini on osariigi vapiks ankur ja kiri "Lootus (Hope)", mis pidi meenutama Jumala kinnitust neile, kes on rutanud "kinni haarama antud lootusest, mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud" (Hb 6:18-19).

1609. aastal inglise vabakogudusliikumisest Amsterdamis mennoniitide mõjul esimesteks baptistikoguduseks kasvanud grupil oli järgijaid nii Inglismaal (kus nad jäid siiski vaid oma saarel kasvanud liikumiseks) kui ka hoopis suuremaks kujunenud misjonipõllul ookeani taga Uus-Inglismaal, täpsemalt Plymouthi kolooniast alguse saanud asustusalal. 1636. aastal saadeti endine anglikaani preester Roger Williams Massachusettsist tema liiga uudsete ja printsipiaalsete religioossete veendumuste pärast välja ja ta liikus lõuna poole teise suurde jõesuudmesse, kus ostis maad narragansettide pealikult. Koos talle järgnenutega rajas ta "kaheteistkümne sõbraliku naabri" koloonia, kus hooliti headest suhetest indiaanlastega. Koloonia nimeks sai Providence ehk ettehooldus, sest Williams oli kindel, et tema ja kaaslased juhatas sellesse paika Jumal. 1639. aastal alustati seal juba kaks baptistide kogudust, esimesed Ameerika mandril.

Teise baptistikoguduse juht John Clarke veetis üle kümne aasta Inglismaal, et taotleda kolooniale põhiseadust ja tutvus inglise baptistide uuemate suundumistega. Lõpuks saavutas ta koloonia täieliku usuvabadusega põhiseaduse kinnitamise Charles II poolt 1663. aastal. Koloonia baasil tekkis ka Põhja-Ameerika 6-põhimõtte baptistide liit, mille sümboliks on tänini ankur.

Lõppenud suvefestival andis võimaluse mõista, et ajalugu ja pärand on üks osa meie igapäevasest elust.

1764. aastal asutati Providence'is esimene religioosset vabadust järgiv kolledž Uus-Inglismaal. Baptistide rõhuv enamus nii esindajate kojas kui akadeemilises nõukogus hoidis koolist eemal teoloogilist sektantlust ja kaitses akadeemilist vabadust. Just selle ülikooli kasvandikul (hiljem kooli viies president) Barnas Searsil oli suur osa ka Mandri-Euroopa baptistide ajaloos. Kui Sears valiti piibliteoloogia professoriks Hamiltoni kirjanduse ja teoloogia instituudis, pidi ta minema ennast täiendama Euroopasse. 1833–35 tegi ta seda Prantsusmaal ja Saksa Liidus. End Halle ülikoolis täiendades läks ta 1833. aasta sügisel Hamburgi vabalinna, kus kohtus kaupmees Johann Gerhard Onckeniga, kellest sai Saksa ja teiste Mandri-Euroopa maade "apostel". Oncken on ristinud ka esimese Liivimaa ja Eestimaa kubermangudest teadaoleva baptisti, Lorenz Johannes Schwani, kes 1865. aastal Saaremaal jutlustama ja baptistide usutunnistust kuulutama asus. Oncken ja Preisimaa esimese baptistikoguduse rajaja Gottfried Wilhelm Lehmann on need, kelle äratusel said baptistideks 1880. aastatel Liivimaal ja Eestimaal kogudusi seadma kutsutud Julius Herrmann ja Adam Reinhold Schiewe. Nii on Providence'i ankru lugu ühtlasi ka baptismi Eestisse jõudmise lugu.

Viimane kõneleja, KUSi rektor Toivo Pilli, oli oma ettekande pealkirjastanud:

„Andres Tetermannist ja "Armsast Wennast"". Tetermanni elu lühiülevaates tuli esile tema mitmekülgne tegevus muusiku, pastori ja kirjanikuna. Edasi tutvustas Pilli Tetermanni poolt välja antud ringkirja "Armas Wend". Suurem osa konverentsil osalejatest ei olnud sellenimelisest väljaandest midagi kuulnud. Ettekandja arvates tingisid Eesti varajase baptismi kasv ja areng vajaduse tegevust organiseerida.

"Oli tarvis kirjalikku teksti, mis püsiks kauem kui kogudusi külastanud jutlustajate suulised kõned". Ringkirjast on säilinud ainult 1897. aasta nr 3, mis asub KUSi arhiivis Tartus. „Armas Wend" liikus kogudusest kogudusse ja võibolla kirjutati teda ka ümber. See ringkiri aitas käepäraste ja odavate vahenditega tugevdada koguduste kokkukuuluvust.

Ettekandja lõpetas: "Andres Tetermann oli mees, kes tõusis kõrgemale oma saatusest ja kes aitab meil tõlgendada, mida tähendab vaimulik töö ja Kristuse järgimine. "Armas Wend" on teadaolevalt esimene "ajakiri", mida eesti baptistid "välja andsid". See tagasihoidlik katse sillutas teed hoopis väärikamale "Teekäijale"."

Konverentsi väga erineva temaatikaga ettekandeid ühendas meie ühine ajalugu – ärkamise aja lood.

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke