Otsing

02 P6134342-106/2013
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Korjan üles veebruari Teekäijas Tarmo Lige poolt tõstatatud teema vaimulike töötegijate majanduslikust olukorrast. Olles ise Tallinna Kalju koguduse pastor, kelle eest kogudus hea seisab, ei hakka ma lahti arutama meievahelist töösuhet. Küll aga tahan teha seda meie koguduste liidu laiemat perspektiivi silmas pidades.

Majanduslikult kitsad ajad kestsid peres seni, kuni leidsin pastoritöö kõrvale õpetajakoha koolis.

Tarmo Lige kutsus kogudusi „mõtlema lahendustele, mis annavad täna julguse 20–30-aastastele meestele järgida oma kutsumust ja samas luua perekond ning kasvatada lapsi". 20 aastat tagasi olime abikaasaga just selles eas, kui ma kutsumust järgides koos noore naisega Hiiu saarele läksin.

Toona ei muretsenud me just üleliia. Kärdla koguduse võimalused olid tagasihoidlikud. Nad olid kokku leppinud ühe õega, kes andis oma maja teisel korrusel meile kaks tuba. Me ei pidanud maksma üüri, kuid ega raha kuu lõpuni ka jätkuda tahtnud. Majanduslikult kitsad ajad kestsid peres seni, kuni leidsin pastoritöö kõrvale õpetajakoha koolis. Kui sündisid lapsed, tuli leida tasuvam töö, et katta pere kasvavaid vajadusi. Sedavõrd rohkem aga läks siis aega ja energiat muuks kui kogudusetööks. Nädala lõpuks olin vahel üpris väsinud, kuid pühapäeval tuli olla vormis.

Seda pilti ei pea võtma traagilisena, sest nii on elanud ja elavad paljud pastorid. Sellise lahenduse positiivne külg on side kogukonnaga, mis on oluline just väikses paigas. Kriitiliseks ajaks on pastoriperele aga elukohavahetus. Võib ju küsida, et mille poolest see erineb ükskõik millisest töökohavahetusest? Kui tavaliselt püüavad inimesed sellega parandada oma majanduslikku olukorda, siis pastori jaoks ei pruugi see nii olla. Üksnes kogudusest saadav töötasu enamike pastoriperede vajadusi ei rahulda. Kuid leida lisatööd, mida saab sobitada kogudusetööga, pole kerge. Seda eriti maakohtades ja asulates, kus töökohti on vähe. Arvestama peab ka pastori hariduse ja senise töökogemusega. Meie seminarist saadud teoloogiline kõrgharidus, ja eriti esimestel aastatel ainekavas olnud pedagoogika, võimaldas minul töötada üldhariduskoolis, nagu seda on teinud paljud pastorid.

Just üleminekuaega ühest kogudusest teise peaks aitama pastoril võimalikult valutult üle elada. Kui ta pole leidnud veel teist töökohta ja abikaasa on väikelastega kodus, siis võib nappida vahendeid ka kõige hädavajalikumaks. Mäletan, kuidas auto iga varuosavahetus lõi pere eelarve paariks kuuks lõhki. Õnneks oli naaberkoguduses ettevõtja, kes lahendas need probleemid. Ka ülikonna muretsemine oli paari aasta peale plaanitud suur väljaminek.
Keeruline küsimus on eluase. Vähestel kogudustel on ametikorterid. Kui seda pole, tuleb korter üürida või, mõeldes pere tulevikule, ka osta. Üldjuhul pole võimalik nii palju säästa, et ühekorraga vajalik raha välja käia. Laenu võtmiseks peab omama aga piisavat sissetulekut. Samas on pastoraadis elanud ametivennad tõsistes raskustes pensionile jäädes.

Töötasu saavaid pastoreid on EKB Liidu 82 kogudusest vaid 29-s. Pooltel nendest on see alla 500 € kuus. Kooliõpetaja keskmise töötasuni (u 800 €) küünivad vaid üksikud.
Meie liit on oma koguduste pastorite toetamiseks loonud Pastorite fondi. Eelmisel aastal annetasid Toronto ja 9 Eesti kogudust sellesse 4863 €. Kasutamise näitena võib tuua Kohtla-Järve Saaroni ja Puka koguduse hooldajate sõidukulude katmist. Aasta varem toetati nii Järva-Jaani pastorile puhkust andnud kohusetäitjat. Oleme toetanud pastorit, kes kaotas igapäevatöö, mis oli pere peamine sissetulekualliks. Taoliste vajadustega on liidu juhatuse poole pöördunud nii kogudused kui ka piirkonna vanemad. Kõige delikaatsem on olnud toetust küsida pastoril endal. Aktiivsete partnersuhetega kogudused on leidnud tekkinud probleemidele ka kiiremini lahendusi.

Nimetaksin veel mõned abinõud, mille kaudu oleme koguduste liidu ühistest vahenditest pastoreid saanud toetada. Paljud pastorid on asunud ennast täiendama seminaris siis, kui nad on juba töötamas koguduses. Just sellistel puhkudel on liidu poolt aidatud leida toetajaid õppetasu maksmiseks.
Viimastel aastatel arendatav mentorlus aitab ennetada kriise pastori elus. Paljud pastorid omavad isiklikke mentorsuhteid, kuid eelmisel aastal alustasid president Meego Remmel koos Viljar Lihtiga pastoritega regulaarseid kohtumisi, et olla töötegijatele toeks ja saada tagasisidet kitsaskohtadest. Mitmesugused kokkusaamised piirkondlikult, kevadised ja sügisesed õppe- ja osaduspäevad või ka pastoriperede suvelaager aitavad pastoritel olla teiste töötegijatega ühtses võrgustikus ning seeläbi olla paremini informeeritud. Osaduses on teadupärast suur vaimulik ja emotsionaalne jõud.

Nimetatud üritusi on toetatud nii Valduste OÜ kui ka Koguduste Parterite poolt, et ükski töötegija ei peaks jääma eemale majanduslikel põhjustel. Lisaks sellele on aastaid Koguduste Partnerid toetanud pastorite osalust GLS juhtimiskonverentsil ning korraldanud ise mitmeid koolitus- ja puhkusenädalalõppe pastoritele. Eakate töötegijate tunnustamiseks ning nendega osaduse pidamiseks on liidu juhatus aastas korra korraldanud eri paigus kokkusaamisi, mida on toetanud Toronto kogudus.

Ehk aitab see pisut mõista majanduslikku olukorda, millega paljud ametivennad igapäevaselt kokku puutuvad. Samas oleme Jumala kutset järgides kogenud alalist hoolitsust. Vahel võib neid kogemusi lausa imede valdkonda liigitada. Siiski ei peaks kogudused lootma, et need küsimused vaid imeväel lahenevad. Head nõu annab aprillikuu numbris Allika koguduse kauaaegne juhatuse esimees Anti Tammo, kes leiab, et kogudused peaksid oma tegevust strateegilisemalt läbi mõtlema ja kavandama.

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke