Otsing

10/2013 04 suigu endel
Endel Lohu, Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus 1984–2013

Mida tunneb pere, kes istub oma kodus lõunalauda, kui korraga tõmmatakse eesriie eest ja nad leiavad end lavalt? Saalitäis rahvast jälgib iga nende liigutust. Iga sõna kuulatakse täis tähelepanuga. Arvan, et olen elus midagi ligilähedast kogenud.

Oli 1984. aasta algus. Elasime perega Pärnus. Olime abikaasaga leidnud vaimuliku kodu ja tööpõllu Pärnu Immaanueli Baptistikoguduses. Meie peamiseks tegevuseks seal oli muusikatöö. Mina olin ka koguduse nõukogu liige ja diakon. Pühapäeva hommikuti osalesime aga nii sageli kui võimalik usklike koosviibimistel Suigus, sest seal oli minu sünnikodu. Seal elasid mu vanemad ja sugulased. Seal olin õppinud armastama ja hindama usklike osadust.

Juhatasin koosolekuid, ütlesin laulunumbreid ja viisin läbi leivamurdmistalitusi.

Ametlikult polnud 1963. aastast alates Suigu kogudust enam olemas, palvela oli ära võetud ja sealsed usklikud Pärnu Immaanueli nimekirja kantud. Sellele vaatamata toimusid regulaarsed vaimulikud koosolekud kogudusevanem Jaan Lohu kodus. Kuigi eluaastaid oli tal juba 83 ja raske haigus tegi järjest rohkem vaeva, juhatas ta endiselt teenistusi ja hoolitses, et vaimulik laud oleks kaetud igal pühapäeval.

Aprillis lahkus Jaan igavikku. Mulle tehti ettepanek asuda tema asemele. Kuigi hirm oli suur, tundsin sisimas, et ma ei tohi seda ettepanekut tagasi lükata. Ütlesin siis kogudusele nii, nagu tundsin, et laulunumbreid ma võin teile ütelda, aga muud ma ei oska. Nad pidasid seda piisavaks ja nii algas minu ajutine teenimine Suigu koguduse (õigemini kodugrupi) vanema kohusetäitjana. Juhatasin koosolekuid, ütlesin laulunumbreid ja viisin läbi leivamurdmistalitusi. Palju muud polnudki vaja teha, sest kõnelejaid vendi oli päris mitu ja tihti käis ka külalisi kaugemalt.

Kõik muutus 1987. a sügisel. Tuli ettepanek taotleda tagasi palvelat, mis oli vahepeal korteriteks ümber ehitatud. Kõhklesime mitu nädalat. Siis otsustasime proovida. Minu ülesandeks oli suhelda ametimeestega ja kirjutada taotlusi. Kõik laabus üllatavalt kiiresti. 1988. aasta veebruaris saime võtmed kätte ja algas taastamistöö. Tänu Jumala imelisele juhtimisele ja ustavatele abilistele võisime juba 28. augustil Suigu palvela taasavada. Poole aasta pärast taastati ka iseseisev Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus ja mind valiti selle pastoriks.

Nüüd leidsin ennast täiesti uues olukorras. Vaiksest suletud kodugrupist oli saanud kogudus. Koosolekuid külastas rohkesti mitteusklikke. Neile oli vaja kuulutada head sõnumit Jeesusest. Pastor ei saanud piirduda ainult laulunumbrite ütlemisega. Tööd alustas pühapäevakool, milles kõrghetkel osales 90 last. Pühade ajal olid jumalateenistused rahvarohked. Tundsin end üsna abituna, olin ju väljaõppimata ja kogemusteta, loomu poolest tagasihoidlik.

Tookord ma ei teadnud, et mu ajutine teenimine kestab veel üle 20 aasta. Kuna päris pastorit ei tulnud kusagilt, siis püüdsin neid ülesandeid täita nii hästi kui suutsin. Õnneks oli kogudus minuga kannatlik ja leplik, mõistev ja julgustav, mille eest olen südamest tänulik.

Eriti suureks toeks oli mulle abikaasa Marju. Ta oli minu märkmik, entsüklopeedia ja mentor. Ta oli tagasiside ja kriitik (vist liiga leebe) minu jutluste ja muude tegemiste osas, innustaja ja julgustaja kogudusevälistes ettevõtmistes ning ustav organist ja kontsertmeister, vajadusel ka tunnistaja ja lektor. Kodu ja lapsed ka veel!

Pidasin pastorina oma peaülesandeks säilitada kogudus elujõulisena, hoida korras koguduse hoone ja ümbrus, et ka järeltulevad põlved saaksid seda kasutada Jumala auks ja ümbruskonna õnnistuseks.

22. septembril oli see kaunis päev, mil sain teatepulga üle anda Suigu koguduse vend Eduard Kakkole. President Meego Remmeli hinnangul läks teatevahetus edukalt. Kui minu vaimulik haridus piirdus mitmetel põhjustel ainult mõnede õppepäevade ja kaugõppekursustega, siis tema kasutas avanenud võimalust ja omandas teoloogilise hariduse Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Soovin pastor Kakkole õnnistusrikast teenimist! Püüan jätkuvalt koguduse töös kaasa aidata, esmalt majahoidja ja kütjana.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke