Otsing

03/2014 19 DSC 4690
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

23. veebruaril tähistati Oleviste kiriku Maarja kabelis koguduse kauaaegse pastori Oskar Olviku 100. sünniaastapäeva. Arpad Arderi poolt koostatud eluloo luges ette pastor Veljo Kaptein. Esitleti juubilari autobiograafilist raamatut "Mälestused". Teost avas lähemalt pastor Rein Uuemõis. Helisalvestuse vahendusel kuulati vend Olviku enda sõnavõttu tema 50. juubelil.

Selleaegsete piiblitundide jutlusi kuulan Pereraadio vahendusel meeleldi tänini.

Mälestusraamat
Oma mälestuste sissejuhatuseks kasutan prohvet Malaki sõnu: „Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime" (Ml 3:16). Iisraeli usuelus oli madalseis. Võiks öelda, et Jumalal oli oma rahvaga lausa riid. Aga selles olukorras jagasid omavahel mõtteid ka need, kes kartsid Issandat, kes soovisid elada Jumala Seaduse järgi. Ning Jumal pani seda tähele.

Need olid keerukad ja heitlikud ajad, kui vend Olvik töötas ja tegutses, seda nii enne sõda, sõja ajal kui ka nõukogude võimu tingimustes. Usun, et tema on üks nendest, kelle kohta sobib prohvet Malaki ütlus Jumala poolt kirjutatud mälestuste raamatust. Aga ka see on hea, kui keegi kirjutab oma elust mälestuste raamatu, nii nagu O. Olvik. Neid mälestusi võib lugeda ja neist mõndagi õppida.

Olviku piiblitundides
Mäletan vend Olvikut ajast, kui tulin õppima Tallinna Polütehnikumi ja hakkasin käima Oleviste kirikus. Eriti puudutasid mind neljapäevaõhtused piiblitunnid. Üks piiblitundides kõnelejatest oli O. Olvik. Selleaegsete piiblitundide jutlusi kuulan Pereraadio vahendusel meeleldi tänini. Piiblitunnid andsid süsteemse sissevaate käsitletavasse piibliteosesse. Seal olid edasi antud andmed teksti tolleaegse tähenduse kohta, olid lahti seletatud olulised teemad. Aga neis olid mõtted ka kuulajate kaasaja olukordade kohta, samuti vaimulik sõnum. Piiblitundide jutlused olid nagu mingid seminariloengud. Minu hilisema vaimuliku töö jaoks oli neist suur abi.

Olviku kõnetundides
Ma ei mäleta, kuidas meie omavaheline tutvus päris alguse sai, küll on aga meeles, et aeg-ajalt kutsus pastor Olvik mind oma kõnetundi. Kõnetund kestis tõepoolest umbes tund aega. See toimus kirikukantselei ruumides. Pastori kabineti ees oli väike tuba, kus toolil istudes võis veel järele mõelda ja oma aega oodata. Kõnetunnis vesteldes tundis vend huvi minu käekäigu üle, eriti minu usuliste arusaamade ja igapäevase usuelu kohta. Ühtlasi andis ta mulle häid vaimulikke ja hingehoidlikke soovitusi. Paljusid nõuandeid sidus ta praktiliste elujuhtumitega. Kui me koos palvetasime, pani mind imestama venna palve sisukus ja palveteemade mitmekesisus. Nendes ei olnud mingeid asjatuid kordusi.

Olvik karjasetöös 18 oleviste vennad
Mõistetavalt on suures koguduses raske kõigi liikmete eluga pidevalt kursis olla. Seepärast oli pastor Olvik moodustanud usaldusväärsetest ja vastava pädevusega koguduseliikmetest meeskonna, kes oli talle nagu käepikenduseks. Selle meeskonna liikmed külastasid vastavalt kokkulepitud nimekirjale erinevaid inimesi, eelkõige käidi vaatamas vanu ja haigeid. Aeg-ajalt toimusid ühised nõupidamised, kus anti olukordadest infot ja palvetati inimeste eest. Vend Olvik andis edasise tegevuse osas nõu. Mitmete inimeste kohta ütles ta, et tema juurde lähen ma lähipäevil ise. Sellises koostöös saadud info oli kogudusevanemale oluliseks abiks kõigi inimestega suhtlemisel.

Piiblitõdede avaja
Meie vestlustes soovis vend Olvik, et ma probleemide piibellikust sisust aru saaksin. Mitte lihtsalt, et nii on kirjas, vaid ta ootas Pühakirja lahti mõtestamist. Näiteks, kui jõudis kätte minu ristimise aeg, siis pühendas ta selleks küllalt palju aega, et mulle ristimise uuetestamentlikku tähendust selgitada. Ta soovis, et ristimine ei oleks mingi formaalne samm, lihtsalt üks kuulekusetegu ja enda Issandale üleandmise riitus, vaid et ma täie teadlikkusega, sündmuse olemusest aru saades võiksin otsustada ja selle sammu astuda. Ka Püha õhtusöömaaja kohta andis ta mulle põhjaliku seletuse. Mäletan, et ta tõi esile kaks erinevat arusaama. Kas Püha õhtusöömaaeg on koguduse laud või Issanda laud. Vastusest sellele küsimusele sõltub, kes võivad Püha õhtusöömaajast osa võtta.

Vend Olvik ei varjanud ega ilustanud kogudusevanema koormate kandmise poolt.

Aastate pärast, kui lugesin vend Olviku mälestusi, mõistsin sellele kõigele mõeldes, kui oluline oli venna mitmekülgne teoloogiline haridus, sügav piiblitundmine, aga ka orienteerumine erinevates õpetussuundades ning mitmepalgeline usuline kogemus.

Kui me abiellusime, siis mäletan, et laulatusel pani pastor Olvik meile südamele, et me kannaksime vaimulikku vilja. Vaimuliku hea vilja kandmine – see oli tema laulatusjutluses kõige tähtsam.

Meeskonnatööline
Mäletan O. Olvikut kui meeskonnatöölist. Ta koondas enda ümber vendi ja pühendas neile aega, et neist saaksid vaimulikud kaastöölised. Ta soovis, et tema ametivennad areneksid võimalikult hästi. Ta soodustas nende inimeste andide leidmist ja arengut, nii et nood ka teda ennast oma tulemustega edestaksid.

Sellega seoses üks tähelepanek. Vanemad koguduseliikmed mäletavad, et omal ajal oli Oleviste kogudus jagunenud kaheks osaks. Baptistliku suunitlusega koguduseliikmed kogunesid Püha õhtusöömaajale kuu esimesel pühapäeval. Seda osa juhtis kogudusevanemana vend Osvald Tärk. Evangeeliumi kristlaste suunitlusega koguduseliikmed kogunesid Püha õhtusöömaajale kuu kolmandal pühapäeval. Seda osa juhtis kogudusevanemana vend Olvik. Oma päritolult kuulusin viimaste juurde, kuid nagu paljud teised noored, osalesin mõlema poole tegevuses. Mõistsin vend Olviku soovi, et tegutseksin aktiivselt kaasa just tema suunatud üritustel. Kuid ta ei takistanud ega teinud etteheiteid, kui paljudel juhtudel osalesin just teistel üritustel. Ta oli huvitatud kogu koguduse edenemisest. Olgu öeldud, et samasugust suhtumist kogesin ka vend Tärgi poolt.

Töötegijate väljaläkitaja
Vend Olvik oli üks neist, kes soovitas mul ennast pühendada vaimulikule tööle. Tänini on mul alles üks väike leheke. Kord selgitas ta mulle, kuidas sobiks kõnet ette valmistada, seda üles ehitada ja esitada. Seejuures tegi ta jutluse kava kohta märkmeid. Kirjakohaks valis ta Jh 3:16. Pärast, kui lahkusime, andis ta selle lehekese mulle kaasa. Võisin teha vend Olvikule ka mõne usuteadusliku eksami. Ta oli tõsine, küsitlemisel põhjalik ja nõudlik. Samas võis temaga arutleda erinevate vaimulike arusaamade üle.

Kui sain kutse kogudusetööle, andis ta mulle selleks olulisi ja väga praktilisi juhiseid. Suur abi oli tema juhistest meeskonnatöö jaoks. Ta jagas oma kogemusi, kuidas saada kaastöölisi koguduseelu asju lahendama vastutustundega.

Samuti andis ta nõu hingehoiuks. Olgu siin üks näide. Sagedane inimeste patutunnistuste kuulamine võib saada vägagi koormavaks. Seepärast palus vend Olvik, et Jumal annaks talle võime patutunnistuste sisu unustada. Ta ei varjanud ega ilustanud kogudusevanema koormate kandmise poolt.

Kokkuvõttes võin öelda, et vend Oskar Olvik on jäänud mulle meelde kui väga isalik ja jumalariigitööle pühendunud, kui tõeliselt vaimulik mees, kes elas sügavat pühitsuselu ja oli suur palvetaja.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke