Otsing

04/2017

Kuna mitmed pastorid on teatanud, et nad ei kandideeri järgmiseks ametiajaks, on kogudused alustanud uute töötegijate otsimist. See on koguduste jaoks suur väljakutse. Seda protsessi on tähtis juhtida läbimõeldult, avatult ja palves Jumala lahendusi otsivas vaimsuses. Alljärgnevalt esitab Teekäija Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu poolt 9. septembril 2008 vastu võetud suunised.

Iga koguduse iseseisvust ning eripalgelisust tunnustava koguduste liiduna oleme aegade jooksul kasvanud veendumuses, et kohaliku koguduse juhtimise ja tuleviku kujundamisega seotud küsimustes on üldjuhul kutsutud vaimulikku vastutust kandma kohapealsed juhid ehk „koguduse vanemad“, kellele Paulus on öelnud: „Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi” (Ap 20:28). Sarnaselt Paulusele tunnetame aga meiegi ühiselt valitud koguduste-vahelise koostöö ülevaatajatena oma rolli. Peame väga oluliseks, et nendes küsimustes otsiksid nii kohaliku koguduse juhid, terve kogudus ja samuti liidu juhtkond Kristuse meelt ja Püha Vaimu juhtimist, kuid ei unustaks astuda usus praktilisi samme.

1. Vastavalt kohapealsele vajadusele Eesti EKB Koguduste Liidu kogudus algatab uue pastori leidmise protsessi iseseisvalt omaenda kogudusliku otsustuskorra kohaselt.
2. Kui kogudusel on hetkel ametisolev pastor, kes kavatseb ametist lahkuda, siis peab viimane korrektselt vormistama ja allkirjastama isikliku avalduse koguduse juhatusele või üldkoosolekule. Avalduses teatab ta oma pastorina teenimise lõpetamisest alates kindlast kuupäevast, mille koguduse juhatus ka kinnitab.
3. Seejärel kuulutab kogudus oma pastori ametikoha kokkulepitud kuupäevast vakantseks ja asub otsima uut sobivat kandidaati, teavitades sellest ka liidu juhtkonda.
4. Kui pastorit otsiv kogudus otsustab paluda karjase leidmiseks liidult abi, siis tuleb liidu juhatusele lisaks pastorisoovile teatada ka koguduse võimalustest, mida ollakse valmis võimaliku pastori leidmisel ja kogudusse tööle asumisel omalt poolt pakkuma (seda võiks silmas pidada ka siis, kui ilma liidu vahenduseta tegutsetakse).

Selles võiks olla märgitud:
palga suurus (täiskohaga koguduses töötades võiks soovituslik töötasu olla võrreldav kooliõpetaja keskmise palgaga, mis oli 2016. aastal 950 €);
elamisvõimalused (millist elamispinda ja millistel tingimustel peab kogudus võimalikuks tööle asuvale pastorile ja tema perekonnale pakkuda);
konkreetsed töötingimused ja -vahendid (näiteks võimalik osakoormusega tööaeg, olemasolevad või planeeritavad tööruumid, arvutiside, ametitelefon, liikumisvahend jmt).

Selline teave lihtsustaks liidu juhtkonnal omalt poolt võimalike kandidaatidega lävimist ning viimastel ka isiklikku elu- ja/või töökohavahetuse kaalumist.
Koguduste liidu juhatus arutab seejärel läbi koguduse avalduse. Arvestades liidu juhatuse käsutuses oleva informatsiooniga (õppivate) tulevikutöötegijate kohta või ka omades teavet kohavahetust vajavate pastorite või muudel põhjustel vabade töötegijate kohta, annab liidu juhatus sellest teada pastorit otsivale kogudusele.
Väiksemad lähikonna kogudused võiksid vajadusel koopereeruda, et leida, kutsuda ja palgata mitme koguduse peale üks täis- või osakoormusega pastor. Vastasel juhul võib kaasajal osutuda raskeks töötegija leidmine, kuna inimesed on seotud töö- ja laenukohustustega. Väiksemasse paika elama- ja tööleasumine pole tänapäeval kogudusepoolse abita kerge. Vaimulikku vastutust kandvate töötegijate majanduslik toetamine on piibellik nõue: „Tööline on väärt oma palka“ (1Tm 5:17–18).

Kuigi kogudus sõlmib pastoriga töölepingu ja on juriidiliseks tööandjaks, on liidu eelarvest võimalik toetada Pastorite Fondi vahenditest pastorit lühiajaliselt. Eriti oluline on see teise töökoha kaotamisel või teenimispaiga vahetamisel. Samuti on liidu ühistest vahenditest võimalik pastorikandidaadi leidmisel pakkuda sekundaarset toetust, näiteks otsima stipendiume töötavatele pastoritele vaimulikuks enesetäienduseks või seminaris õppimiseks, vaimulike töötegijate motiveerimist läbi laagrite, seminaride, nõustamise jne.

Kõik eeltoodud ja muudki tõstatuvad küsimused pastori leidmise protsessis ning koguduse ja liidu (juhtkonna) vahelises suhtlemises peavad lahenduse saama omavahelises Püha Vaimu juhtimise järgimises ja palvemeeles.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke