Otsing

Aprill 2023 19 isapoeg
Margus Kask, Elva koguduse pastor

Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu mööda käisid, andsid nad kogudustele täitmiseks need korraldused, mis apostlid ja vanemad Jeruusalemmas olid otsustanud (Ap 16:4). Apostlite kontsiili korralduste kohta saame lugeda Ap 15:23–29.

Paulus esitab kolm reeglit: töötegija ei seo end kõrvaliste toimetustega, ta lähtub töötamisel korrast ja kord näeb ette töötegija varustatuse.

Timoteos osutus Pauluse jaoks kõlblikuks kaastööliseks. Nende suhet kokkuvõtlikult kirjeldades võiks öelda, et Paulus „jüngerdas“ Timoteost. Timoteos õppis Pauluse meeskonnas olles nägema koguduste ja inimeste vajadusi. Ta pani tähele, kuidas Paulus lahendas ettetulevaid küsimusi, ja suutis oskuslikult disainida koguduste juhtimisstruktuure ning nende kestlikku toimlemist. Timoteos sai väga hea koolituse. Ühtlasi jättis Paulus talle ülesandeks anda omandatud vaimulik pärimus edasi ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi (2Tm 2:2).
Pauluse jaoks on tähtis kõnelda töötegija ametist. Pastoraalkirjadest (1Tm, 2Tm, Tt) leiame põhjalikud juhised töötegijatele ja kogudustele. Timoteos pidi ka need edasi andma. Üheks töötegijatele määratud korralduseks oli mitte mässida ennast argistesse askeldustesse. Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt. Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast (2Tm 2:4–6). Siin on töötegija kohta kolm võrdlust: sõdur, atleet ja põllumees. Nende põhjal esitab Paulus kolm olulist reeglit: töötegija ei seo end kõrvaliste toimetustega, ta lähtub töötamisel korrast ja kord näeb ette töötegija varustatuse.


Mis siis on need argielu askeldused? Üks tõlkevõimalus on: sõjateenistuja ei mässi end sisse elatise askeldustega. Sõna „askeldused“ on algkeeles pragmateiais. See esineb küll Uues Testamendis vaid üks kord, kuid ta kuulub suuremasse perekonda, milles on nimisõnadena mõisted „praksis“, „pragma“ ja veel mõningad. Need on meile täiesti tuttavad. Sealt on tulnud väljendid „arstipraksis“, „pragmaatiline poliitik“. Filosoofias on tuntud vool nimega „pragmatism“. Selle järgi on tõe kriteeriumiks see, kui edukas on mingi tegevus. Küllap taipas apostel Paulus hästi „pragmatismi“ mõjusid. Ta püüdis juba eos töötegijaid eemale hoida „pragmaatilisusest“. Seda selles mõttes, et nad ei peaks end niivõrd elatise hankimisse sisse mässima, et pole enam võimelised olema meelepärased temale, kes nad ametisse kutsus. Sõdur läheks siis ilmselt tribunali alla, mõnes muus ametis isik vallandataks.
Kuidas siis on vaimulikul töötegijal võimalik ellu jääda? Piibli järgi tuleb lähtuda korrast, mis näeb ette töötegija varustatuse. Siin toob apostel näiteks põllumehe, kes saab varustatuse oma töö viljast. Paulus kasutab paralleeli Moosese Seadusest, mille järgi ei tohi kinni siduda härja suud, kui ta pahmast tallab (5Ms 25:4).
On üsna ilmne, et apostel tahab reserveerida töötegijad eelkõige evangeeliumitöö jaoks. Ise jätkas ta pühade kirjade uurimist, palvetamist ja kasutas kõiki avanevaid võimalusi kuulutamiseks ja vestlusteks. Tessaloonika kirjas vendadele käsib ta neid hoiduda logelejatest ja räägib, et tema on rühmates töötanud nii ööd kui päevad (2Ts 3:6–15). Samas oli ta tänulik, kui kogudused oma osa tegid ja teda toetasid (Fl 4:10–20). Tean omast kogemusest, kuidas ka meie kogudused pingutavad. Samas ei saa me ka kuidagi lahjendada pastoraalkirjade nõudeid.
Remargi korras, arvestades eelnevaid arutelusid Teekäijas, võib nentida, et mitmete kaasaegsete Piibli uurijate (nt G. Theissen, E. Schnabel, R. Yarbrough, A. Runesson jne) järgi on pastoraalkirjades kirjeldatud töötegijat kui „meessoost” isikut. Seevastu mõned teised kirjad on naistöötegijate osas palju avatumad (nt Rm 16:1). Aga kas pole nii, et ka sellised arutelud võivad osutuda enese mässimiseks „argielu askeldustesse”?
Igatahes on kogudustel ja Liidul tervikuna jätkuvalt mõtteainet piibellike tõdede rakendamisel.

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke