Käisin pastoriperede laagris

07-08.2017 25 nuutsaku ppl
Marilill Roosimaa, Laagri kogudus

Äsja lõppes väga põnev pastoriperede laager Nuutsaku Puhkekeskuses, kus ma ise käisin. Seal kohtusin paljude sõprade ja tuttavatega, keda polnud terve aasta näinud, kuid ka mitme teise pastoriperega, kellega meie pere on tihedalt läbi käinud.

Kuldar Kaljuste pere lugu innustas teisigi peresid rohkem ühte hoidma.

Selles laagris kogesin, et Jumal muutis midagi minu sees, ja ma nägin tema kaitsvat kätt meie kõigi üle – meil olid imeliselt soojad suveilmad. Päeval paistis päike ja puhus mõnus soe tuul, käisime päevas mitu korda ujumas ja vees pladistamas. Olen tänulik, et ei juhtunud õnnetusi batuudil, mille olime perega laagrisse kaasa toonud. See batuut kogus menu veelgi, kui sellel korraldati üks vägev võistlus, kus pidi sirutama lipuga nii kaugele kui võimalik, hoolimata tagasikiskuvatest kummidest. Isa andis sellele ka usulise võrdpildi – me kõik sirutame evangeeliumiga võimalikult paljudeni, hoolimata olukordadest või takistustest.

Loe edasi: Käisin pastoriperede laagris

Koguduse pastori ametikoha täitmisega seotud põhimõtteid

04/2017

Kuna mitmed pastorid on teatanud, et nad ei kandideeri järgmiseks ametiajaks, on kogudused alustanud uute töötegijate otsimist. See on koguduste jaoks suur väljakutse. Seda protsessi on tähtis juhtida läbimõeldult, avatult ja palves Jumala lahendusi otsivas vaimsuses. Alljärgnevalt esitab Teekäija Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu poolt 9. septembril 2008 vastu võetud suunised.

Loe edasi: Koguduse pastori ametikoha täitmisega seotud põhimõtteid

Kompromissitu Jeesuse järgija Rein Uuemõis

12/2016 14 perepilt
Erki Tamm, Kalju koguduse pastor
Fotod: perearhiiv

Oleviste koguduse pastor Rein Uuemõis tähistas hiljuti 85. sünnipäeva. Eelkõige seostatakse teda Effataa ärkamisega 70ndate lõpust. Oleviste kirikusse sõitsid inimesed üle Nõukogu Liidu kokku – Jumal tervendas haigeid ja täitis Püha Vaimuga. KGB sekkumine lõpetas mõned aastad hiljem usulise massiliikumise, kuid selle mõju on säilinud tänaseni. Reinu lapsepõlvest ja kujunemisest ei tea aga paljud. 55 aasta pikkusest abielust Einikesega on neil poeg ja kaks tütart ning kuus lapselast.

„See pilt pani aluse minu usule,“ leiab Rein Uuemõis täna.

Loe edasi: Kompromissitu Jeesuse järgija Rein Uuemõis

Salemis seati pastoriametisse Urmas Roosimaa

11/2016 04 urmas Roosim
Foto: Einike Pilli
Laura Jõgar, Salemi kogudus

Tartu Salemi koguduses seati 6. novembril pastoriametisse Urmas Roosimaa ja nii on kogudusel jälle kaks pastorit. Urmase teenimisele olid tulnud õnnistust paluma Kaitseväe vanemkaplan Gustav Kutsar, Urmase isa Peeter Roosimaa, EKB Liidu president Erki Tamm, Salemi koguduse endine vanempastor Meego Remmel ja koguduse pastor Toivo Pilli. Muusikas teenis ansambel Maneo.

Kuidas sai sinust Salemi pastor?
Salemi pastoriks saamisel on väga oluline roll kutsumusel. Jumal valmistas seda teed pikalt ette. Töötasin kaitseväes ja olin aastaid Salemi koguduse liige, ka juhatuse liige. Pea kaks aastat tagasi hakkasin tundma, et kaitseväest tuleb liikuda edasi. Tundsin südames kutset rohkem ennast panustada. Küsisin Jumalalt selgust selles osas, samuti kogudus palvetas selle läbi.

Loe edasi: Salemis seati pastoriametisse Urmas Roosimaa

Nõmme Baptistikoguduse uus pastor Veikko Võsu

10/2016 25 voesu veiko

Augustist teenib Tallinna Nõmme Baptistikogudust Veikko Võsu. Koguduse ühine tunnetus oli teha temaga esialgu kokkulepe üheaastaseks ametiajaks pastori kohusetäitjana. Soovime olla avatud Jumala juhtimisele ja vaadata, kuhu ja millisel viisil tema meid edasi juhib. Näeme, et Jumal on pastori valiku protsessi suunanud ja juba esimese kahe kuu järel võime öelda, et Veikko on kogudusele suureks õnnistuseks ja meie koostöö on hea.

Veebruaris avaldas enam kui 18 aastat NBKd teeninud pastor Taavo Lige soovi järgmiseks ametiajaks mitte kandideerida. Kogudus on väga tänulik Taavole ja tema abikaasale Ingridile pikaajalise ustava teenimise eest. Meil on hea meel, et NBK on neile ka edaspidi vaimulikuks koduks, kus saab peale pikka teenimist rahulikult taastuda ja oodata Jumala uusi väljakutseid. Kogudus on ka otsustanud toetada nende peret Eesti keskmise pensioni ulatuses ajani, mil Taavo leiab uue sissetuleku. Olgu see märgiks sellest, et ühises peres ei jäeta kedagi üksinda. Palume Taavole Jumala tuntavat ligiolu ja parandavat kätt ka tema tervisega seotud väljakutsetes!
Tänutundes ja lootusrikkalt tulevikku vaadetes,
Vaido Palmik, NBK juhatuse esimees

Roman Raud ordineeriti pastoriks Valga Lootuse koguduses

02/2016 25 roman raud

24. jaanuaril ordineeriti Valga Lootuse koguduses pastoriks Roman Raud. Venemaal sündinud ja paari aasta eest perega Eestimaale kolinud eesti soost vend Raud teenib venekeelset kogudust Eesti-Läti piirilinnas, jõudes erinevatest rahvus- ja keelegruppidest inimesteni, sh laste ja noorteni. Ordineerimisteenistuse viisid läbi Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel ja liidu venekeelsete koguduste vanempresbüteri asetäitja Pjotr Šuparski. Muusikarohkeks tegid piduliku teenistuse koguduste laste-, noorte- ja segaansamblid. Tervitasid ka naaberkoguduste pastorid. Lootuse kogudus on noorim kolmest liidu kogudusest Valgas.