Otsing

17 van kogu veebr201302/2013
Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„„Võta kätte ja tee meile jumalaid, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptusemaalt välja!"... Aaron ütles neile: „Rebige ära kuldrõngad, mis on kõrvus teie naistel, poegadel ja tütardel, ja tooge need mulle!" Ja kogu rahvas rebis ära kuldrõngad, mis neil kõrvus olid, ja tõi need Aaronile.
Tema võttis need vastu nende käest, töötles lõikeriistaga ja valmistas valatud vasika. Siis nad ütlesid: „See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptusemaalt välja!" Kui Aaron seda nägi, siis ta ehitas selle ette altari; ja Aaron hüüdis ning ütles: „Homme on Issanda püha!" Järgmisel päeval tõusid nad vara ning ohverdasid põletusohvreid ja tõid tänuohvreid; ja rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima" (2Ms 32).

Kuldvasika loos peegeldub usu ja uskmatuse, riski ja turvatunde, nähtava ja nähtamatu probleem.

Ajal, mil Mooses oli Siinai mäel vastu võtmas Jumalalt eluks vajalikke korraldusi (2Ms 25−31) ja kaht käsulauda, pani Iisraeli rahvas Aaroni otsima inimlikke lahendusi. Avaramas usundiloolises kontekstis kõneleb see jutustus kiusatustest, mis tabasid vabanenud rahvast. Raske oli loobuda loodusreligioonides tuntud viljakuse ja väe sümbolitest. Vasika või sõnni kummardamine oli laialt levinud kultusvorm. Sõnn polnud mitte niivõrd jumalus ise, kui pilt jumaluse vägevusest. Nii soovis Aaron (hiljem Jerobeam) anda edasi Issanda vägevust. Võib arvata, et rahvale meenutas kuldvasikas ka Egiptuses nähtud Apise härja austamist.

Sügavamas mõttes peegeldub selles loos usu ja uskmatuse, riski ja turvatunde, nähtava ja nähtamatu probleem. Ennast ilmutav, kuid samas varjatud Jumal on vastand isetehtud ebajumalatele. Kogudusliku elu aluseks on aga Jumala ilmutatud sõna, mitte esteetilised kogemused. Elav usk eeldab usku asjadesse, mida ei nähta (Hb 11).

See sündmus näitab rahva nurinat Jumala juhtimise suhtes. Igatsus „egiptuse lihapottide" (2Ms 16) järele võtab nüüd usulise vormi. Vanatestamendi rahvas kaotab siin oma usulise süütuse. Teatud mõttes vastandub siin „Aaroni kogudus" „Moosese kogudusele" (D. Bonhoeffer) või siis preester prohvetile (K. Barth).
Bonhoeffer kirjeldas selle võrdumiga „saksa riigikristlust", mis läks kaasa natsionaalsotsialistliku ajupesuga. Kuid igal ajastul on oma kiusatused ja valitsev ideoloogia, mis püüavad mõjutada ka Jumala rahvast.

Barth kirjeldab Moosese ja Aaroni vahelist konflikti prohveti ja institutsiooni kaitsva preestri kokkupõrkena. Aaron „... on rahvuskiriku mees. Ta kuulab rahva hinge häält ja kuuletub sellele. Ta muutub isegi nende soovide ja nõudmiste otseseks täideviijaks. Institutsioon kui selline võib igal ajal kujuneda patu kandjaks ja tegijaks.
Temast võib suure enesestmõistetavusega sündida kuldvasikas.

Preesterlik tarkus võib äkitselt kujuneda ka kõrgetasemeliseks preesterlikuks rumaluseks. Preesterlik oskus – altareid ehitada, liturgiaid pidada, ohvreid tuua ja Issandat ülistada – on iseenesest neutraalne nähtus, võib pöörduda ka kõige selle vastandiks, mida esialgu püüti saavutada. ... Mooses oli, mida Aaron ei olnud, ta oli prohvet ja Iisraeli karismaatiline juht. Mooses astus iseennast kaalule pannes Jumala ees rahva eest välja. Ta oli vanatestamentlikul ajastul selle Ühe eelkujuks, kes seisab Jumala ees kõigi eest. Just sellepärast oli ta prohvet, juht, valitseja ja kohtumõistja" (Barth, KD IV/1 lk 475 jj).

Meie võime sellest loost õppida, et aaronlik kogudus ei suuda oodata. Ta tahab ohjad enda kätte võtta. Tema motoks on: „Me tahame nähtavaid tulemusi!" See kõlab isegi vaga mõttena: „Rebige ära kuldrõngad!" Me ei saa öelda, et need inimesed polnud ohvrivalmid. Kuid valedel motiividel kokkupandud võimsast ohvrist sünnib siiski vaid särav monstrum – kuldvasikas.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Millised on meie ootused Jumala suhtes?
2. Kas me suudame Jumala sõna ja tõotusi uskuda või vajame veel midagi?
3. Kas kogudus kui institutsioon on tõe garantii?
4. Kas preestrid ja pastorid on eksimatud?
5. Kas kõik ohvrid on Jumalale meelepärased?
6. Millised kiusatused valitsevad kaasaegses jumalateenistuses?
7. Kas innukas ohver võib muutuda ka Jumala teotuseks?
8. Kust saada kindlust, et oleme Jumala teenimises õigel teel?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke