Otsing

02/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„M16 tammo joosepina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! Sa ei tohi tappa! Sa ei tohi abielu rikkuda! Sa ei tohi varastada! Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!" (2Ms 20:2−17; 5Ms 5:6−21).

Kümme käsku kaitsevad Jumala au ja inimese väärikust.

Egiptuse orjusest lahkumisest oli möödunud kolm kuud. Jumal oli juhtinud oma rahva imeliselt läbi Kõrkjamere, kus vaarao sõjavankrid hukkusid. Need usukogemused olid tugevaks aluseks Jumala ja Iisraeli liidulepingule, mille alusdokumendiks sai „kümme käsku" ehk „seaduse sõnad" (2Ms 34:28).
Erinevalt teiste rahvaste seadustest, mis püüdlevad samuti ühiselu korrastamisele, on Issand siin „ainus Jumal" (2Ms 20:3). Tema näitab oma sõnaga suunda ja lõikab läbi valeteed. Jumal suhtub väga tõsiselt oma rahva pühadusse: „Olge pühad, sest mina Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2). Sama toonitab ka: „Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks" (2Ms 19:6).

Iisraeli eriline positsioon teiste rahvaste hulgas lähtub „kümne käsu" pidamisest. See tipneb aga ligimesearmastuses. „Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast!" (3Ms 19:18). Olulised pole üksnes „kümme käsku", vaid ka nende kommentaar (3Ms 19).
Orjuses on orjapõlve seadused, kõrbes kõrbe seadused. „Kõrb" on Iisraeli jaoks kahetähenduslik kujund. Kõrb võib olla varjupaik, kuid see võib olla ka karistuse ja kiusatuste koht. Jumala juhtimisel ja hoidmisel võib seda olukorda jaatada, siis paistab ta imede- ja seiklusrikas. Kuid elu kõrbes on siiski mööduv nähtus. Kõrberännaku eesmärk on tõotatud maa. Kristlased on „kõrberännakus" näinud oma teekonda läbi kaduviku igavikku.

Jumal ei soovi inimesele ei orjalikku sõltuvust ega pidevat ebakindlust. Ta on suurem kui see, kes jagab elupäevade pikenduseks mannat ja vutte. Ta teeb oma rahvaga liidulepingu, andes neile seadused ja turvalise elu tõotuse.

„Kümnes käsus" kuuleme Jumala korrastatud ja turvalist elu jaatavat häält ka kaasaegses maailmas. Need käsud kaitsevad Jumala au ja inimese väärikust. Jumala nõudmistele eelneb siin tema pääste. Tema ise varustab meid kõige vajalikuga, et elada nende käskude järgi.

Kristlikule eetikale on kümme käsku vaid sissejuhatus, valdavalt koguni negatiivne. Nende valguses mõistame patuse inimese loomust. Jeesuses Kristuses antud „uues liidulepingus" täidetakse elukorraldused usust, armust ja armastusest kantuna.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Kas me elame orjuses, kõrbes või tõotatud maal?
2. Kas me usaldame Jumalat kõigis punktides või teeme mõne käsu osas mööndusi?
3. Mis mõttes korrastavad need käsud kaasaegset elu?
4. Kuidas need käsud kaitsevad Jumala au?
5. Kas need käsud kaitsevad inimväärikust?
6. Milline neist käskudest tundub tänapäeval eriti aktuaalne?
7. Kas on võimalik, et Kristus on mõne neist seadustest tühistanud?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke