Otsing

03/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

16 tammo joosep„Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub" (Jl 3:1−5).

Nelipüha on vaimulik varustumine; relvastumine ja kaitse eelseisvate katastroofide palge ees.

Peetrus alustab oma nelipühajutlust sedasama prohvet Joeli sõnumit tsiteerides. Kõige kohta, mille üle tol päeva imestati, võis ta öelda: „See on, mida prohvet Joel on öelnud" (Ap 2:16). Täpsemalt öeldes: Joeli ettekuulutatud sündmuste ahel on alanud teie silme all. Te näete Vaimu väljavalamist, katastroofe ja pääsemist. Joeli prohvetikuulutus saab Peetruse kõne kaudu uue ja avarama tähenduse.

Piiblis kehtib põhimõte: kõigepealt tõotus ja siis täitumine. Kuid tõotust tuleb lugeda alati täitumise valguses. Nii paistab seegi Vana Testamendi tõotus nelipühasündmuse ning Kristuse koguduse sünni ja olemuse valguses.

Kristuse kogudus kui pühade osadus on äratuntav mitte niivõrd organisatsioonist ja oikumeenilisusest kui koguduseliikmetest. Siin on juttu Vaimu tööst, mis vormib iga koguduseliiget. Jumal kasutab inimeste kujundamiseks mitte ainult doktriine ja õpetuslauseid, vaid ka subjektiivseid nägemusi. Samas saadab kogu seda protsessi kollektiivne vaimustus (Vaim valatakse „kogu liha peale" – s 1) ja üksikute vaimuandide organiseeritus tervikorganismiks (1Kr 12). Sellise koguduse liige sünnib Vaimust ja liidetakse sama Vaimu läbi Kristuse ihuks, kus valitseb rõõm üksteise teenimisest sõnas ja teos.
Püha Vaimu väljavalamises sünnib koguduse osadus, mis ületab kõikvõimalikke inimestevahelisi piire. Joeli sõnumis kirjeldatakse inimeste vaheliste piiride kadumist: pojad ja tütred hakkavad ennustama, vanemad ja noored mehed näevad nägemusi ja unenägusid, Vaim langeb isegi sulaste ja teenijate peale.

Nelipühasündmus ja keelterääkimise ime annavad toimuvale ka rahvusvahelise avaruse.
Nelipüha ei ole lihtsalt „armas püha" (Goethe). See on sõnum keset katsumusi ja katastroofe. Siin kuulutatakse veelgi raskemate aegade saabumist. Vaimu väljavalamine ei tähenda siin inimloomuse kroonimist ülevusega. See ei tähenda ka põhiliste materiaalsete või vaimsete vajaduste rahuldamist. See on vaimulik varustumine; relvastumine ja kaitse eelseisvate katastroofide palge ees.

Kõndimine Jeesuse Vaimus ei tähenda isiklikku hoidmist, vaid teravdab meie vastutust illusioonides uinuva maailma ees. Prohvet ei räägi ainult Jumala riigist. Ta kõneleb ka süngest alternatiivist. Jumala riigi ootus, nagu „Issanda päeva" mõistegi (s 4), on ambivalentne. Meie ees on alati kaks võimalust − Jumala riik või allakäik ja hukatus.

Joel, nagu teisedki Vana Testamendi prohvetid, ei kuuluta ette ühte sündmust, vaid tervet sündmuste ahelat. Nii jääb meiegi usk alati tulevikuga seotuks. Meie isiklik uuestisünd ja Vaimu väljavalamine on esimene akt, mis varustab meid ohtlike katastroofide üleelamiseks. Selleski on päästetõotus neile, kes suudavad „valvata". Arvestama peab pideva liha ja vaimu vastuoluga, mis ületatakse üksnes tänu Jumala sekkumisele „ülalt". Sellised rõõmsad Vaimuga täitumise kogemused täidavad meid uue innu ja rõõmuga Issandat ja kaasinimesi teenides.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Milline on vanatestamentlike ettekuulutuste ja uuetestamentlike tõotuste vahekord?
2. Milliseid piire ületab Püha Vaimu töö täna?
3. Miks Joeli kuulutus on seotud maailma tabavate katastroofidega?
4. Milliseid liha ja vaimu vastasseise oled täheldanud oma elus?
5. Milliseid liha ja vaimu vastasseise näeme tänapäeva koguduse elus?
6. Kuidas neid vastasseise ületada?
7. Kuidas seostub „rõõm Issandas" Vaimu väljavalamisega?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke