Otsing

03/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

16 tammo joosep„Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub" (Jl 3:1−5).

Nelipüha on vaimulik varustumine; relvastumine ja kaitse eelseisvate katastroofide palge ees.

Peetrus alustab oma nelipühajutlust sedasama prohvet Joeli sõnumit tsiteerides. Kõige kohta, mille üle tol päeva imestati, võis ta öelda: „See on, mida prohvet Joel on öelnud" (Ap 2:16). Täpsemalt öeldes: Joeli ettekuulutatud sündmuste ahel on alanud teie silme all. Te näete Vaimu väljavalamist, katastroofe ja pääsemist. Joeli prohvetikuulutus saab Peetruse kõne kaudu uue ja avarama tähenduse.

Piiblis kehtib põhimõte: kõigepealt tõotus ja siis täitumine. Kuid tõotust tuleb lugeda alati täitumise valguses. Nii paistab seegi Vana Testamendi tõotus nelipühasündmuse ning Kristuse koguduse sünni ja olemuse valguses.

Kristuse kogudus kui pühade osadus on äratuntav mitte niivõrd organisatsioonist ja oikumeenilisusest kui koguduseliikmetest. Siin on juttu Vaimu tööst, mis vormib iga koguduseliiget. Jumal kasutab inimeste kujundamiseks mitte ainult doktriine ja õpetuslauseid, vaid ka subjektiivseid nägemusi. Samas saadab kogu seda protsessi kollektiivne vaimustus (Vaim valatakse „kogu liha peale" – s 1) ja üksikute vaimuandide organiseeritus tervikorganismiks (1Kr 12). Sellise koguduse liige sünnib Vaimust ja liidetakse sama Vaimu läbi Kristuse ihuks, kus valitseb rõõm üksteise teenimisest sõnas ja teos.
Püha Vaimu väljavalamises sünnib koguduse osadus, mis ületab kõikvõimalikke inimestevahelisi piire. Joeli sõnumis kirjeldatakse inimeste vaheliste piiride kadumist: pojad ja tütred hakkavad ennustama, vanemad ja noored mehed näevad nägemusi ja unenägusid, Vaim langeb isegi sulaste ja teenijate peale.

Nelipühasündmus ja keelterääkimise ime annavad toimuvale ka rahvusvahelise avaruse.
Nelipüha ei ole lihtsalt „armas püha" (Goethe). See on sõnum keset katsumusi ja katastroofe. Siin kuulutatakse veelgi raskemate aegade saabumist. Vaimu väljavalamine ei tähenda siin inimloomuse kroonimist ülevusega. See ei tähenda ka põhiliste materiaalsete või vaimsete vajaduste rahuldamist. See on vaimulik varustumine; relvastumine ja kaitse eelseisvate katastroofide palge ees.

Kõndimine Jeesuse Vaimus ei tähenda isiklikku hoidmist, vaid teravdab meie vastutust illusioonides uinuva maailma ees. Prohvet ei räägi ainult Jumala riigist. Ta kõneleb ka süngest alternatiivist. Jumala riigi ootus, nagu „Issanda päeva" mõistegi (s 4), on ambivalentne. Meie ees on alati kaks võimalust − Jumala riik või allakäik ja hukatus.

Joel, nagu teisedki Vana Testamendi prohvetid, ei kuuluta ette ühte sündmust, vaid tervet sündmuste ahelat. Nii jääb meiegi usk alati tulevikuga seotuks. Meie isiklik uuestisünd ja Vaimu väljavalamine on esimene akt, mis varustab meid ohtlike katastroofide üleelamiseks. Selleski on päästetõotus neile, kes suudavad „valvata". Arvestama peab pideva liha ja vaimu vastuoluga, mis ületatakse üksnes tänu Jumala sekkumisele „ülalt". Sellised rõõmsad Vaimuga täitumise kogemused täidavad meid uue innu ja rõõmuga Issandat ja kaasinimesi teenides.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Milline on vanatestamentlike ettekuulutuste ja uuetestamentlike tõotuste vahekord?
2. Milliseid piire ületab Püha Vaimu töö täna?
3. Miks Joeli kuulutus on seotud maailma tabavate katastroofidega?
4. Milliseid liha ja vaimu vastasseise oled täheldanud oma elus?
5. Milliseid liha ja vaimu vastasseise näeme tänapäeva koguduse elus?
6. Kuidas neid vastasseise ületada?
7. Kuidas seostub „rõõm Issandas" Vaimu väljavalamisega?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke